Tags: văn hóa thắp hương

Nguồn gốc của việc Thắp hương, Tại sao không thắp hương ban đêm khuya?

2021-11-07 16:26:26.0
Thời xa xưa, khi cần giao tiếp với Trời Đất, thế giới vô hình, con người không thắp hương mà đốt Lửa ở ngoài trời. Lửa giúp con người khai mở Thiên Quang mang lại ánh sáng nội tại giúp con người có thể giao tiếp với thần linh, các cõi vô hình.
Chia sẻ