Tags: Sư Toại Khanh

Vì Sao Phải Trì Giới (Giữ Giới) - Sư Toại Khanh

2022-06-22 08:25:06.0
Nhờ giữ giới mình tránh được cơ hội làm ác, khi sanh ra cái gì mình cũng có. Có sức khỏe, không bị vu oan giá họa, không bị tai tiếng, không bị cảnh sanh ly tử biệt, không bị mất mát đồ đạc.

Người vợ xui xẻo khiến chồng luôn thất bại trong kinh doanh có phải không? - Sư Toại Khanh

2022-06-21 09:11:00.0
Bản thân chúng tôi không hi vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của chồng cô, nhưng mong anh ấy đọc được câu trả lời của chúng tôi về trường hợp "số đen" của cô.

Kiểm Soát Cái Hộp Quẹt - Sư Toại Khanh

2022-06-10 10:40:36.0
Đó là cho rằng một người đã tự sát thì 500 kiếp sẽ không được làm người. Thật ra cái đó là hiểu sai!

Thương được kẻ thù - Sư Toại Khanh

2022-06-10 10:02:34.0
Tiếp theo là bước thứ hai, nó khó hơn một chút. Đó là thương được kẻ gọi là không ân không oán gì mình hết, người dưng nước lã.

Nhận và Cho - Sư Toại Khanh

2022-05-25 08:54:15.0
Nếu muốn người khác làm gì cho mình thì mình phải làm như vậy đối với người khác. Hôm nay mình biết Phật pháp, mình còn tỉnh táo , mình làm phước gì thì nhớ đến người khác. Để mà khi mình đi rồi, người ta nhớ đến mình.

Hạnh Phúc và Đau Khổ - Sư Toại Khanh

2022-05-11 09:39:07.0
Tại sao không còn thích là hạnh phúc? Bởi hễ còn thích là còn ghét. Hễ còn có cái thích là còn khổ. Thích ấm êm thì kỵ lại cái ngược với ấm êm.

Người Dễ Duôi và Tinh Tấn - Sư Toại Khanh

2022-05-09 09:29:52.0
- coi thường điều thiện nhỏ không làm - coi thường điều ác nhỏ rồi làm, - không biết tranh thủ điều tốt để làm thiện, tu học - không biết tận dụng niềm đau để tu học, - Không biết quý thời gian.

Chư Phật chỉ nói ra điều gì đó khi có đủ 4 NGUYÊN NHÂN này - SƯ GIÁC NGUYÊN

2022-05-04 10:19:23.0
Chuyện gì không có thật thì dứt khoát chư Phật không nói, chỉ nói đúng sự thật.

5 Nỗi Khổ Riêng Biệt của Người Đàn Bà ( Phật Giáo Nguyên Thủy)

2022-04-07 08:57:12.0
Yêu ai sống gần người mình thương là hạnh phúc, nhưng một trong những nỗi đau của người đàn bà đó là khi yêu ai đó, lấy được ai đó chưa chắc hạnh phúc,

Muốn làm Mẹ của một vĩ nhân khó lắm, phải tu rất nhiều công đức - Sư Toại Khanh

2022-04-05 09:36:23.0
Mỗi một vị Phật ra đời, chuyện đầu tiên là sau khi thành Phật các Ngài bỏ ra 7 tuần lễ không ăn không uống.
Chia sẻ