Tags: Thần chú

10 Lợi ích kỳ diệu của Thần Chú Om Ma Ni Pad Me Hum

2022-04-20 08:50:25.0
Bài chú là cái âm- tiếng nói của Chư Phật ( Chú đọc nguyên âm gốc thì hay hơn là dịch qua tiếng khác - Kinh thì nên tụng qua Tiếng Việt để hiểu nghĩa, còn Chú nên trì theo âm gốc)

Thần Chú Diệt Định Nghiệp Của Địa Tạng Vương Bồ Tát

2022-03-08 10:31:45.0
Đúng như tên của Thần chú, Trì tụng Thần chú diệt định nghiệp của ngài Địa Tạng sẽ giúp bạn đạt được nhiều lợi ích to lớn như sau
Chia sẻ