Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 6-11-2023 đến ngày 12-11-2023

2023-11-05 15:16:49.0
Sao Thủy đi vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và nâng cao trình độ hiểu biết về tài chính của Bọ Cạp...

MỤC LỤC

  Sao Kim đi vào tạo sự cân bằng với Thiên Bình vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và ở đó cho đến ngày 4 tháng 12 năm 2023, giúp bạn tìm thấy sự ăn ý và kết nối thông qua những khác biệt. Sau đó, sao Thủy tiến vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và ở đó cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, nhắc nhở bạn rằng sự lạc quan có thể giúp ích cho bạn trong những thời điểm khó khăn như thế nào.

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Sao Kim đi vào khu vực mối quan hệ do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023, giúp Bạch Dương thấy được kết quả của sự căng thẳng giữa các mặt đối lập và sự khác biệt như thế nào. Sao Thủy đi vào Nhân Mã tìm kiếm sự khôn ngoan vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023, thúc đẩy Bạch Dương mở rộng tầm nhìn của mình thông qua trải nghiệm trực tiếp như đi du lịch, hoặc quay lại trường học.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2023 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Sao Kim đi vào vùng chú ý từng chi tiết do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023, củng cố các mối quan hệ lãng mạn của Kim Ngưu bằng cách giúp Kim Ngưu xây dựng các bước nhỏ theo thời gian. Sao Thủy đi vào Nhân Mã thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và truyền cảm hứng cho Kim Ngưu những suy nghĩ khác biệt và sự lạc quan về việc tự nói chuyện, thân mật và khiêu gợi.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2023 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Sao Kim đi vào khu vực bộc lộ cảm xúc do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày ngày 8 tháng 11 năm 2023, đã tác động đến Song Tử bộc lộc cảm xúc của mình, điều này sẽ khiến Song Tử dễ bị tổn thương và lộ ra tổn thương cho người khác biết. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 muốn Song Tử cân bằng trạng thái, mong muốn nhu cầu của mình sao cho hài hòa với người khác. Điều này sẽ củng cố kỹ năng đàm phán và ngoại giao của bạn. 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2023 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Sao Kim đi vào vùng “nhà” do Thiên Bình cai trị, nơi bạn yêu thích vào Thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và muốn Cự Giải hướng đến quản trị cảm xúc của mình như một con đường dẫn đến sự bình yên và ổn định nội tâm. Điều này cũng sẽ giúp thu hút các mối quan hệ với các thành viên trong ngôi nhà. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và giúp Cự Giải đạt được mục tiêu lớn bằng cách tập trung vào những chiến thắng nhỏ để lấy đà.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2023 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Sao Kim đi vào lĩnh vực giao tiếp do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023, nhắc nhở Sư Tử nói chuyện một cách dứt khoát và rõ ràng để Sư Tử được hiểu và duy trì kết nối với những người bạn quan tâm. Sao Thủy đi vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và cung cấp những thói quen nhận thức giúp Sư Tử làm việc dựa trên sự so sánh, sự tự tin và sức mạnh

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2023 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Sao Kim đi vào vùng hiện thân do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023, truyền cảm hứng cho Xử Nữ ưu tiên thể chất và tinh thần ở mức độ ngang nhau để bạn có thể hiểu rõ ràng một tình huống. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và giúp Xử Nữ truyền đạt những gì Xử Nữ đang cảm thấy nhanh hơn một chút và cụ thể hơn là để có được sức khỏe tốt hơn.

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2023 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Sao Kim đi vào cung của bạn thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và mang đến cho Thiên Bình tất cả những phước lành trong mối quan hệ của bạn với bản thân và các mối quan hệ của bạn với người khác. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và truyền cảm hứng cho Thiên Bình nói chuyện thẳng thắn và rõ ràng trong khi vẫn giữ đúng bản chất ngoại giao và ân cần của mình.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2023 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sao Kim đi vào khu vực đóng cửa do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và giúp Bọ Cạp chữa lành những vết thương trong quá khứ để bạn có thể ở lại thời điểm hiện tại. Sao Thủy đi vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và nâng cao trình độ hiểu biết về tài chính của Bọ Cạp để bạn có thể bắt tiền làm việc cho mình chứ không phải ngược lại.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2023 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sao Kim đi vào vùng tình bạn do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và giúp Nhân Mã thử nghiệm việc kết nối, không tách rời tình bạn và sự lãng mạn. Sao Thủy đi vào cung của bạn vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023  và mang đến cho Nhân Mã tất cả những đột phá giúp Nhân Mã vượt ra ngoài khả năng giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp sáng tạo.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2023 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Sao Kim bước vào khu vực sự nghiệp do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023 và nhắc nhở Ma Kết rằng trí tuệ cảm xúc có thể giúp ích cho bạn về mặt chuyên môn. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã  vào thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023, thúc đẩy bạn dựa vào một phương pháp thực hành tâm linh để trau dồi ý thức chánh niệm một cách mạnh mẽ hơn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2023 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Sao Kim đi vào vùng triết học do Thiên Bình cai trị vào Thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và truyền cảm hứng cho Bảo Bình suy nghĩ lại về quan điểm của mình trên nhiều ý tưởng, điều này có thể giúp Bảo Bình thay đổi mọi khuôn mẫu gây mất quyền lực mà bạn thấy mình mắc phải. Sao Thủy tiến vào Nhân Mã vào Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và kết nối Bảo Bình với bạn bè để các bạn có thể tụ tập và hỗ trợ lẫn nhau với nhiều niềm vui hơn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2023 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Sao Kim đi vào khu vực thân mật do Thiên Bình cai trị vào thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và giúp Song Ngư vun đắp những mối quan hệ có ý nghĩa thông qua tính minh bạch, rủi ro, sự không chắc chắn và sự tin tưởng. Sao Thủy đi vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và nâng tầm sự nghiệp của bạn theo những cách thú vị mới. Truyền đạt kết quả trong trường hợp tốt nhất không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho những người khác.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2023 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 26-2-2024 đến ngày 3-3-2024
  Nhu cầu công việc và nhu cầu gia đình có thể kéo Xử Nữ theo mọi hướng khiến bạn choáng ngợp và bối rối không biết nên làm gì và không nên làm gì.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-2-2024 đến ngày 25-2-2024
  Cự Giải thậm chí có thể bắt đầu xem xét lại các ưu tiên của mình. Hoặc dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 5-2-2024 đến ngày 11-2-2024
  Sư Tử có thể thấy mình lại học được một bài học cuộc sống quý giá khác. Lần này là về việc liên quan đến người khác
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 28-1-2024 đến ngày 4-2-2024
  Sao Thiên Vương hướng thẳng vào Kim Ngưu trong lĩnh vực giao tiếp của bạn và điều này hài hòa với bản chất Song Ngư của bạn, ...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 22-1-2024 đến ngày 28-1-2024
  Trí tưởng tượng của Bọ Cạp có thể đang ảnh hưởng đến bạn. Đừng nhầm lẫn trực giác với trí tưởng tượng và hãy nhớ rằng mọi thứ không phải .....
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 14-1-2024 đến ngày 21-1-2024
  Vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024, Mặt trời di chuyển vào cung đối nghịch của Bảo Bình thiên về khoa học, làm nổi bật lĩnh vực mối quan hệ của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 8-1-2024 đến ngày 14-1-2024
  Vì hành tinh giao tiếp xuất hiện trong quả cầu này trong ba tuần kể từ Thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024, nên Bọ Cạp đã sẵn sàng tạo ra những kết nối hữu ích, liên lạc với các mối liên hệ và trao đổi danh thiếp của mình.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-1-2024 đến ngày 7-1-2024
  Khi mặt trăng đi vào cung của bạn từ chiều Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024 đến sáng Thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024, nhiệt độ cảm xúc sẽ bao trùm mọi thứ ở Thiên Bình. Điều đó có nghĩa là........
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 25-12-2023 đến ngày 31-12-2023
  Vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023, sao Kim, hành tinh tương quan với tình yêu và sắc đẹp, phù hợp với phạm vi giá trị và nguồn lực của Bọ Cạp, vì vậy hãy hướng tới sự độc lập về tài chính...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 18-12-2023 đến ngày 24-12-2023
  Vào thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023, mùa Ma Kết bắt đầu, truyền cảm hứng cho cung hoàng đạo thực hiện những cam kết. Mời bạn cùng xem Tử Vi Tuần mới của 12 cung hoàng đạo
  Chia sẻ