Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 9-10-2023 đến ngày 15-10-2023

2023-10-08 21:40:05.0
Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở cung Thiên Bình nhắc nhở Ma Kết rằng trí thông minh và kỹ năng quan hệ, sự rộng lượng và sự hỗ trợ sẽ nâng cao sự nghiệp của bạn cũng như năng lực của bạn.

MỤC LỤC

  Vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, sao Hỏa thiên về hành động đi vào cung Bọ Cạp (nơi nó sẽ ở lại cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2023), giúp chúng ta đưa các kết nối của mình đến những nơi sâu sắc hơn, nơi chúng ta có thể phát triển lòng tin và sự thân thiết. Vào Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023, nhật thực lần thứ hai đến lần cuối cùng trong năm sẽ xuất hiện trên bầu trời. Nhật thực ở Thiên Bình thay đổi mối quan hệ của chúng ta với các mối quan hệ để chúng ta có thể thương lượng, thỏa hiệp và biến các cực thành bổ sung cho nhau.

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Hành tinh cai trị sao Hỏa của Bạch Dương sẽ đi vào vùng thân mật do Bọ Cạp cai trị vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, giúp Bạch Dương đưa các kết nối của mình đến những nơi đam mê, thỏa mãn và đích thực hơn để thành công. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình tác động đến mối quan hệ của Bạch Dương muốn Bạch Dương hiểu rõ không chỉ loại tình yêu mà Bạch Dương muốn nhận được mà còn cả loại tình yêu mà Bạch Dương muốn dành cho người khác. 

   

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2023 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Sao Hỏa đi vào khu vực lãng mạn do Bọ Cạp cai trị của Kim Ngưu vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, thu hút Kim Ngưu đến với những người bạn có sự khác biệt để giúp Kim Ngưu phát triển và những người cũng có thể học hỏi từ những điểm mạnh của Kim Ngưu. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình trong vùng an toàn của Kim Ngưu muốn biết ý định của Kim Ngưu về các mục tiêu nhỏ và những người bạn có trách nhiệm có thể giúp Kim Ngưu thành công.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2023 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Sao Hỏa yêu thích hành động đi vào vùng an toàn do Bọ Cạp cai trị của Song Tử vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, điều này giúp Song Tử ngừng trốn tránh  mọi thứ, mà hãy bắt đầu tiếp cận những thói quen và hành vi mới để tiến bộ bản thân. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình giúp Song Tử tự tin hơn rất nhiều, đặc biệt nếu Song Tử đủ dũng cảm để dễ bị tổn thương và thể hiện bản thân trước.

   

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2023 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Sao Hỏa mạnh mẽ đi vào vùng tự tin do Bọ Cạp cai trị của Cự Giải vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, truyền cảm hứng cho Cự Giải có thể mạnh mẽ chịu những rủi ro lớn, hành động trực tiếp và chia sẻ câu chuyện về con người bạn bằng cả trái tim. Không cần phải cất giấu nữa. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình sẽ thắp sáng khu vực nhà/gia đình của Cự giải, mang đến cho Cự Giải một hành trình mới với ngôi nhà không chỉ là một nơi mà còn là một cảm giác an toàn. Nó cũng tạo ra mối quan hệ sâu sắc hơn với bất kỳ ai mà bạn xác định là “gia đình”.

   

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2023 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Sao Hỏa đi vào vùng an toàn cảm xúc do Bọ Cạp cai trị vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023 và giúp Sư Tử không chỉ bảo vệ bản thân bằng những ranh giới mà còn hiểu rõ những gì Sư Tử muốn để kết nối. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình sẽ thay đổi cách tiếp cận giao tiếp của Sư Tử và truyền cảm hứng cho Sư Tử để chủ động đưa ra những yêu cầu nhẹ nhàng để có thể tránh được những oán giận sau này.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2023 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Sao Hỏa trực tiếp đi vào lĩnh vực giao tiếp do Bọ Cạp cai trị của Xử Nữ vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, nhắc nhở Xử Nữ rằng nói thẳng, rõ ràng một cách đúng lúc. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình sẽ điều chỉnh lại mối quan hệ của Xử Nữ liên quan đến tài chính và giúp Xử Nữ sống đúng với các giá trị của mình.

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2023 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Sao Hỏa đi vào vùng hiện thân do Bọ Cạp cai trị vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, giúp Thiên Bình có cảm xúc và giá trị ảnh hưởng đến hành vi của mình. Nhật thực vào thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 trong cung của Thiên Bình là rất lớn! Hãy suy nghĩ về tất cả những gì Thiên Bình muốn từ bỏ và những gì bạn muốn hướng tới. Đây là cơ hội cho cả sự kết thúc và sự bắt đầu.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2023 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sao Hỏa đam mê đi vào cung của Bọ Cạp vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023 và mang đến cho Bọ Cạp một cái nhìn mới về cuộc sống bằng cách thay đổi bản thân để tạo ra một hình ảnh mới trong bạn. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình giúp Bọ Cạp bằng cách làm nổi bật những quy tắc và hành vi trong quá khứ mà Bọ Cạp muốn loại bỏ vì điều này không phục vụ bạn ở hiện tại.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2023 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sao Hỏa tràn đầy năng lượng đi vào vùng khép kín do Bọ Cạp cai trị và muốn Nhân Mã nghỉ ngơi thư giãn để có thể kết nối lại với tiếng nói bên trong của mình. Hãy để điều đó chỉ dẫn bạn đến một góc nhìn khác. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình sẽ thay đổi một nhóm cộng đồng và tình bạn của Nhân Mã bằng cách lấy Nhân Mã làm trung tâm có đi có lại: Bạn có cho đi nhiều như bạn muốn nhận không? Bạn có nhận được nhiều như bạn cho đi không?

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2023 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Sao Hỏa tiên phong đi vào vùng tình bạn do Bọ Cạp cai trị và giúp Ma Kết giữ không gian cũng như giúp nuôi dưỡng năng lượng của tình bạn. Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở cung Thiên Bình nhắc nhở Ma Kết rằng trí thông minh và kỹ năng quan hệ, sự rộng lượng và sự hỗ trợ sẽ nâng cao sự nghiệp của bạn cũng như năng lực của bạn.

   

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2023 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Sao Hỏa theo đuổi tự do đi vào khu vực nghề nghiệp do Bọ Cạp cai trị của bạn vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, kêu gọi sự độc lập, khả năng lãnh đạo và tự kinh doanh nhiều hơn (nếu bạn muốn). Đã đến lúc gắn kết niềm đam mê với nghề nghiệp của Bảo Bình. Nhật thực vào Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình muốn mở rộng tầm nhìn của Nhân Mã thông qua giáo dục và du lịch, vì vậy hãy theo dõi điều đó xem chúng đưa bạn đi những đâu.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2023 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Sao Hỏa đi vào khu vực tầm nhìn do Bọ Cạp cai trị của Song Ngư vào thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, truyền cảm hứng cho Song Ngư tạo ra tầm nhìn mới để giải quyết vấn đề và hành động để tạo ra những thay đổi tích cực. Nhật thực vào Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình muốn Song Ngư nói rõ những mong muốn của mình về một mối quan hệ thân mật và sau đó biến nó thành hiện thực.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2023 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 8-7-2024 đến ngày 14-7-2024
  Về mặt tài chính, Kim Ngưu có thể đang hướng đến một giai đoạn tăng trưởng. Hãy cẩn thận với việc nuông chiều bản thân quá mức,
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-7-2024 đến ngày 7-7-2024
  Hãy cẩn thận với sự bốc đồng, Xử Nữ có thể thốt ra điều gì đó khiến bạn hối hận sau này.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 24-6-2024 đến ngày 30-6-2024
  Nếu Bảo Bình đang tìm kiếm sự bình yên, Bảo Bình có thể phải tránh xa tất cả những người, địa điểm và những thứ đang tạo ra ồn ào trong cuộc sống của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 16-6-2024 đến ngày 23-6-2024
  Giữ mối hận thù trong quá khứ và lặp lại những sai lầm không giúp Sư Tử tốt lên. Đã đến lúc buông bỏ và tiến về phía trước.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 10-6-2024 đến ngày 16-6-2024
  Bây giờ là lúc Bảo Bình thu thập kiến ​​thức và sử dụng nó cho thành công trong tương lai. Cơ hội việc làm có thể mở ra cho bạn ở nhiều địa điểm khác nhau
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 3-6-2024 đến ngày 9-6-2024
  Tại nơi làm việc, Kim Ngưu có thể phải đối phó với một người hay thay đổi hoặc tiếp cận với một khách hàng khó tính.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 27-5-2024 đến ngày 2-6-2024
  Sự bình yên dần dần len lỏi vào. Và sẽ có những giây phút nhẹ nhõm tuyệt đối khi Ma Kết thấy tình huống căng thẳng bắt đầu dịu đi. Và vấn đề sức khỏe dần dần bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 20-5-2024 đến ngày 26-5-2024
  Kim Ngưu hãy suy nghĩ về việc dành thời gian cho bản thân để khôi phục lại cảm giác cân bằng và tích cực. Sự chữa lành và....
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 13-5-2024 đến ngày 19-5-2024
  Song Ngư sẽ nhận được sự tôn trọng trong tuần này. Tất cả các nhiệm vụ đang chờ xử lý của bạn sẽ được hoàn thành
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 6-5-2024 đến ngày 12-5-2024
  Tuần này Xử Nữ sẽ tỏ ra tự tin. Sự tôn trọng sẽ tăng lên ở nơi làm việc.
  Chia sẻ