Vong linh, Linh hồn, Người âm là gì và quy luật tâm linh

27/02/2021 10:03
Ðạo lý luân hồi thường được người ta hiểu một cách nông cạn. Hầu hết mọi người khi nghe hai tiếng Luân Hồi đều nghĩ đến một sự tiếp nối sinh hoạt trong nhiều xác thân của một chiếc linh hồn cố định. Người ta nghĩ rằng khi chết, linh hồn sẽ rời khỏi xác thân để đi vất vơ vất vưởng trong hư không, đợi nhập vào một xác thân mới sinh, hoặc là xuống âm phủ chịu cực hình trước khi đi đầu thai làm thân người hay thân trâu ngựa …Chúng ta hiểu về vong linh, linh hồn và người âm như thế nào?

  Ðạo lý luân hồi thường được người ta hiểu một cách nông cạn. Hầu hết mọi người khi nghe hai tiếng Luân Hồi đều nghĩ đến một sự tiếp nối sinh hoạt trong nhiều xác thân của một chiếc linh hồn cố định. Người ta nghĩ rằng khi chết, linh hồn sẽ rời khỏi xác thân để đi vất vơ vất vưởng trong hư không, đợi nhập vào một xác thân mới sinh, hoặc là xuống âm phủ chịu cực hình trước khi đi đầu thai làm thân người hay thân trâu ngựa …Chúng ta hiểu về vong linh, linh hồn và người âm như thế nào?

  1. Vong linh là gì?

  Nói đến việc siêu độ vong linh trước nên nói rõ tánh chất của vong linh. Sinh mạng chủ thể của con người sau khi chết gọi là vong linh. Một số quan niệm dân gian cho rằng con người sau khi chết trở thành quỷ và vĩnh viễn làm quỷ. Ở Phật giáo chúng ta hoàn toàn không chấp nhận quan điểm như thế, nếu không thì không thể bàn luận hai chữ siêu độ được.


  Phật giáo cho rằng chúng sinh ở cõi phàm chia thành sáu loại là Thiên, Nhân, A tu la, Ngạ quỷ, Bàng sinh và Địa ngục. Chúng sinh trong sáu cõi này từ sinh đến tử, từ tử đến sinh gọi đó là lục đạo luân hồi. Vì thế con người sau khi chết chỉ có một phần sáu khả năng trở thành quỷ. Phật giáo dạy con người phương pháp thoát ly sinh tử khổ đau đó cũng chính là độ thoát tất cả chúng sinh trong sáu đạo; gọi là siêu độ.

  họ mạng của thân trung ấm thông thường là bốn mươi chín ngày, trong giai đoạn này thân trung ấm luôn chờ đợi cơ duyên thành tựu để chuyển sinh. Vì thế người chết trong thời gian bảy tuần gia đình nên vì họ mà làm các Phật sự, sẽ có công dụng rất lớn đối với người chết. Gia đình nên đem các tài vật mà người chết khi sinh tiền yêu thích để cúng dường Tam bảo, bố thí kẻ nghèo khổ, đồng thời theo những lời nói trong bản văn này mà làm các công đức hồi hướng cho người chết, người chết sẽ nương nhờ công đức đó mà được tái sinh về các cảnh giới an lành.

  Do đó Phật giáo chủ trương siêu độ vong linh tốt nhất là trong khoảng thời gian sau khi chết bốn mươi chín ngày. Nếu như qua bốn mươi chín ngày mà làm Phật sự hồi hướng, đương nhiên cũng có tác dụng nhưng lúc này chỉ tăng thêm phước phần cho họ chứ không thể cải biến được cảnh giới họ đã chuyển sinh. Giả sử một người khi sinh tiền đã tạo các điều ác, định sẵn đời sau họ phải đọa làm thân trâu bò hay mèo chó, ngay sau khi họ chết trong vòng bốn mươi chín ngày nếu gia đình vì họ mà làm các Phật sự đồng thời tạo cơ duyên cho họ đang ở trong giai đoạn thân trung ấm mà nghe được người xuất gia tụng kinh, nhân đó biết được một số đạo lý Phật pháp, ngay đó họ sẽ sinh tâm hối cải lập chí hướng thiện, nhờ đó có thể tránh được làm thân súc sinh mà tái sinh làm người.

  2. Linh hồn là gì?

  Tín ngưỡng dân gian còn cho rằng linh hồn người chết có thể nương gá vào đâu đó có thể hiện hình trên đời mà người ta thường gọi là ma. Lắm người tin rằng khi một người chết đi, linh hồn người ấy sẽ đến cõi âm, sinh sống ở đấy, chờ sự phán xét của Diêm vương, linh hồn ác có thể bị hành hạ cho đến khi được đầu thai ở dương thế.

  Phật giáo luận theo ngôn ngữ, tín ngưỡng của dân gian, vẫn nói đến linh hồn, vong linh, hương linh… để chỉ cái phần còn lại sau khi chết của một người. Nhưng dù gọi là gì đi nữa thì theo giáo lý duyên sinh , vô thường, vô ngã, Phật giáo không bao giờ chủ trương cái phần phi vật chất này, hay linh hồn, là thường hằng, bất diệt. Theo Phật giáo, linh hồn là tính biết, cái biết, sự nhận thức, tư duy…, gọi chung là Thức. Thức bao gồm một nội dung được xem là những dấu ấn, những hạt mầm (chủng tử – bija) được tạo nên bởi những hành tác của một người trong đời sống hiện tại và những đời sống trước kia, còn được gọi là nghiệp hay nghiệp thức.

  3. Người âm là gì?

  Người âm cũng là người, khi ta chết thì ta thành người cõi âm. Ngoài những vong linh bình thường ra thì còn có Thần, Thánh, Phật v.v… là những vị khách đặc biệt ở tầng lớp cao hơn, thỉnh thoảng ghé qua chỗ ta ở trong 1 số trường hợp. Thực ra không nên gọi người âm là ma, quỷ… mà hãy gọi là “vong linh” bởi đó là cách gọi thể hiện sự kính trọng nhất.

   Theo khoa học, giữa thế giới chất mà chúng ta đang sinh sống còn tồn tại những tầng không gian khác, đó là chiều không gian mà các vong linh, các chư vị bề trên đang tồn tại. Chúng ta gọi là “cõi”, các cõi này đều có sự liên kết với trái đất (đa số chúng ta đều cho rằng địa ngục thì ở dưới đất còn các vị thần tiên thì ở trên trời thực ra không hẳn là vậy).

   Mặc dù, chúng ta không thấy được các cõi này, nhưng các Vị ở đó lại có thể thấy chúng ta. Nếu vong linh muốn chúng ta thấy họ thì họ sẽ xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa các chiều không gian. Đừng ai hỏi làm thế nào để thấy được người âm nữa nhé vì ranh giới giữa tâm linh và tâm thần nó mong manh lắm.

   4. Quy Luật Tâm Linh

   Các vị Thần Thánh hay cõi âm đều có quy luật tâm linh riêng nên không thể can thiệp trực tiếp vào cuộc sống của con người được. Những người có linh căn đặc biệt có thể nhận được sự độ trì, dẫn dắt của người âm trong quá trình tu tập.

  • Tuy nhiên có những trường hợp vong linh có sự day dứt, ân oán hay tư thù với người nào đó từ 1 hay nhiều kiếp trước, hoặc người đó trong đời này tạo ra nghiệp chướng mới (giết người, đụng xe, chiếm đất mộ xây nhà, tự tử v.v…) dù là cố ý hay vô tình, thì vong linh đó sẽ bất chấp mọi hậu quả (trong luật luân hồi) để tác động vào thế giới con người như: ám, nhập hay tác động vào người nào đó làm cho một sự việc xảy ra theo chiều hướng xấu, hay hiện thân làm những bóng ma ở thế giới của con người.
  •  Đôi khi là cha mẹ hoặc người thân đã khuất vì lo lắng cho cuộc sống con cái trên trần thế mà quyết định đi theo để “độ” cho bầy con đó cho tới khi họ thành công.
  • Xem thêm: Xem ngày tốt xấu - Tử Vi 12 Con Giáp - Xem tuổi làm nhà - Xem tuổi vợ chồng
  • Có những vong linh bị tước mất quyền sống một cách oan uổng thì họ sẽ đi theo thủ phạm để có ngày vạch mạch hắn ra v.v…
  • Nhiều bạn nói vong linh trong nhà thường là vong của gia đình nhà đó, điều này đúng, nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng vậy. Ví như các vong linh trong cửu huyền có khi về và có khi họ cũng không về nhà. Điều này một phần là do con cháu họ hàng trong nhà có tâm tưởng nhớ đến họ hay không? Có những vong linh rất tốt, dù bị con cháu “bỏ rơi” lâu năm nhưng vẫn giúp đỡ cho chúng, có khi là tai qua nạn khỏi, có khi là làm ăn phát đạt, có khi là xoay chuyển tâm ác v.v… Tuy vậy vẫn có những vong linh thì quyết định đi tu, hoặc đi đâu đó thật xa, không còn bận tâm đến duyên nợ hay liên hệ gì với người sống nữa.

   Có người chúng ta có người tốt, người xấu thì vong linh cũng vậy. Tuy nhiên, dù là con người hay vong linh, dù tốt hay xấu nếu muốn được luân hồi ở những cảnh giới cao hơn thì đều cần phải tiếp tục tu tâm dưỡng tánh, tạo nhiều nghiệp lành.

  Do quy luật chung “âm dương cách biệt” cho nên đa số chúng ta đều thiếu hiểu biết đúng đắn về tâm linh, cũng như “thế giới bên kia” khiến xã hội sinh ra nhiều tệ nạn mê tín dị đoan. Số người hiểu biết đúng về thế giới vong linh hiện nay rất ít, phần lớn trong số đó lại không có trong một hội nhóm ngoại cảm nào cả.

   5. Thế giới của các linh hồn

  Thế giới linh hồn, theo thuyết duy linh, là thế giới hoặc cõi sống của các linh hồn, cả thiện hay ác của những biểu hiện tâm linh khác nhau. Trong khi tôn giáo liên quan đến đời sống nội tâm, thế giới linh hồn được coi là môi trường bên ngoài dành cho các linh hồn.[1] Mặc dù độc lập với thế giới tự nhiên, cả thế giới linh hồn và thế giới tự nhiên đều tương tác liên tục. Thông qua phương pháp thông linh, những thế giới này có thể giao tiếp với nhau một cách có ý thức. Thế giới linh hồn đôi khi được mô tả bởi những nhà ngoại cảm từ thế giới tự nhiên trong trạng thái thôi miên

  Các vong linh tồn tại ở thể linh hồn nên tự do đi lại hơn so với chúng ta bởi họ không bị giới hạn bởi vật chất xung quanh như bê tông cốt thép. Điều này lý giải cho việc tại sao những ngôi nhà, căn hộ, khách sạn, bệnh viện … dù được xây lại mới toanh nhưng có những khu vực trong đó được cho là hội tụ nhiều âm khí. Thực ra sau khi căn nhà được giải tỏa và kiến trúc mới được xây dựng lên, vong linh vẫn có thể còn ở đó hoặc đi nơi khác, hay thậm chí có thêm những vong linh mới đến cư ngụ.

   Trong thế giới linh hồn nhà của vong linh cũng không bị giới hạn như nhà của chúng ta. VD địa chỉ nhà của bạn là xx/yy đường zz, Quận xy thì điều đó cũng không có nghĩa là nhà của các vong linh (ngay cả vong trong đất nhà bạn) cũng là ở ngay địa chỉ toạ độ đó. Nhà của họ ở địa chỉ khác trong chiều không gian khác với chúng ta. Qua các lần tiếp xúc với vong linh tôi có quan sát và hiểu được rằng họ có 1 xã hội cũng rất phong phú như chúng ta ở một chiều không gian khác song song với chiều không gian của chúng ta. Họ sống rất đơn gian, cũng có bệnh, cũng được chữa khỏi, cũng thèm hút thuốc, thèm thịt và sinh hoạt hết sức bình thường.

  6. Mối quan hệ giữa linh hồn và luân hồi

   Linh hồn tồn tại trong thể xác con người trần tục nên ý thức con người lầm tưởng rằng linh hồn khác với tinh thần vũ trụ tối cao bất tử.
   Tất cả những cảm giác cũng như ham muốn dục vọng và hành động của con người trong đời sống trần tục đã gây ra những hậu quả, gieo đau khổ ở kiếp này và cả kiếp sau, gọi là nghiệp.
   Do vậy mà linh hồn bất tử cứ bị giam hãm vào hết thể xác này đến thể xác khác rồi bị che lấp, ràng buộc bởi thế giới hiện tượng như ảo ảnh, gọi là sự luân hồi.
   Linh hồn vướng mắc vào nghiệp hay vướng mắc vào luân hồi đều không nhận ra và không trở về đồng nhất với chân bản của mình.
   Muốn giải thoát linh hồn bất tử khỏi vòng vây hãm của luân hồi và nghiệp, để có thể đạt tới đồng nhất với tinh thần vũ trụ tối cao bất tử, thì con người phải dốc lòng toàn tâm tu luyện tri thức. 
   Bằng nhận thức trực giác và thực nghiệm tâm linh thì con người mới nhận ra chân bản của mình, khi đó linh hồn mới đồng nhất được với tinh thần vũ trụ tối cao bất tử và thoát khỏi vòng luân hồi, thoát khỏi nghiệp để siêu thoát.

   

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Ý Nghĩa Tâm Linh Của Trăng Non Tháng 3
  Tâm linh huyền bí - 2023-03-17 22:36:52.0
  Trăng non tháng 3 và năng lượng chiêm tinh của nó sẽ cực kỳ tích cực, và bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội khai thác sức mạnh của nó.
  Đặc Điểm Của Cái Xấu Trong Biểu Hiện Của Cái Ác Ở Phụ Nữ
  Tâm linh huyền bí - 2022-11-04 07:15:00.0
  Khi còn trẻ, chúng ta luôn trải qua những điều không thể giải thích được, đôi khi cảm thấy rất khó chịu nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, dù có uống thuốc cũng không có gì thay đổi. Khi điều này xảy ra, rất có thể có linh hồn ma quỷ.
  10 Điềm Báo Xui Xẻo Nên Chú Ý
  Tâm linh huyền bí - 2022-10-28 21:56:29.0
  Vận tài lộc có tốt hay không phụ thuộc vào cá nhân bạn, nếu bạn cảm thấy mình hoàn thành được thì bạn sẽ có phần thưởng may mắn, hãy tin rằng mình là người giỏi nhất.
  Tâm Linh Giúp Bạn Trở Thành Người Tốt Hơn Như Thế Nào
  Tâm linh huyền bí - 2022-10-09 15:58:06.0
  Tâm linh cũng có thể giúp bạn phát triển mối liên kết sâu sắc hơn với bản thân và những người khác. Khi bạn tiếp xúc nhiều hơn với khía cạnh tâm linh của mình, bạn có thể kết nối với con người thật của mình.
  Tội sát sanh là gì - Tự Sát có phạm tội sát sanh không
  Tâm linh huyền bí - 2022-09-19 17:27:41.0
  Người hủy hoại mạng sống của chính mình (tự sát) dù bằng cách nào đi nữa thì người đó có phạm vào nghiệp sát sanh hay không?
  Xem bói chỉ tay đường Hôn Nhân có ý nghĩa thế nào Phần 1
  Tâm linh huyền bí - 2022-04-19 10:07:20.0
  Từ gốc ngón út của bạn có một đường vân ngắn hướng ngang. Có người không có đường vân này, có người lại có rất nhiều. Đây là đường Hôn Nhân
  Cúng cho cô hồn ngạ quỷ có nhận được không - Hòa Thượng Viên Minh trả lời
  Tâm linh huyền bí - 2022-04-15 09:40:05.0
  Vừa rồi con vô tình được xem một tập ảnh do gia đình chụp cảnh buổi lễ cầu siêu cho các vong anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc. Trong ảnh chụp hiện cả hình các vong của các chiến sĩ đang bay lên trời.
  Mơ Thấy Người Chết về - Hòa Thượng Viên Minh Giải Đáp
  Tâm linh huyền bí - 2022-04-14 10:35:02.0
  Khi người sống vẫn thi thoảng nằm mơ thấy người đã mất y như thật thì có phải do quá thương nhớ mà sinh ra vậy hay không ạ
  4 cách xem tướng nhận biết người hiền hòa thân thiện
  Tâm linh huyền bí - 2022-04-08 07:42:42.0
  Lông mày hình vòng cung, cũng giống như lông mày lá liễu, kiểu lông mày này mềm mại, thanh tú, đặc biệt là khi cười, lông mày có sức uốn cong hấp dẫn, nếu nói năng lại nhẹ nhàng
  Thần Số Học: Xem bói tên cho người bắt đầu bằng chữ "M"
  Tâm linh huyền bí - 2022-04-07 08:15:53.0
  Trong Thần Số Học, Có một số yếu tố được đem ra để phân tích bao gồm Ngày Tháng Năm Sinh, Cái tên,...Và trong đó, Chữ cái đầu tiên bắt đầu trong tên của bạn cũng có 1 ý nghĩa vô cùng đặc biệt, Hãy cùng LichVanNien365 khám phá con người thật sự của bạn.
  Chia sẻ