Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 7-11-2022 đến ngày 13-11-2022

06/11/2022 09:01
Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Tử nhận ra rằng những lựa chọn nhỏ có thể tích lũy tạo ra kết quả lớn như thế nào.

  Tổng quan: Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 là ngày nổi bật ấn tượng dành cho bạn! Nhật thực ở trong cung Kim Ngưu và một sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy ở Bọ Cạp khiến đây là ngày mà bạn bắt đầu hiểu tất cả những cách mà bạn đang thay đổi trong mùa nguyệt thực này .

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Sự thật lớn của bạn là gì, Bạch Dương? Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho bạn chia sẻ điều gì đó một cách minh bạch và trung thực với những người cần nghe điều đó. Nguyệt thực ở cung Kim Ngưu cùng ngày giúp bạn hoàn thành tốt vấn đề tài chính. Bạch Dương hài lòng với những gì mình đang có hiện tại.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Hãy tiếp thu sự khôn ngoan từ người khác, Kim Ngưu! Sự kết hợp giữa mặt trời và sao Thủy của thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp thúc đẩy Kim Ngưu chấp nhận một số ý tưởng khó khăn có ích cho sự tiến bộ của bạn. Nguyệt thực trong cung của bạn vào cùng ngày truyền cảm hứng cho bạn xoay quanh, thích nghi và thay đổi một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn thông qua việc áp dụng đóng cửa, hoàn thành và cảm giác được giải phóng ở nơi bạn cần.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Chú ý chi tiết nhé Song Tử! Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Tử nhận ra rằng những lựa chọn nhỏ có thể tích lũy tạo ra kết quả lớn như thế nào. Nhật thực trong cùng ngày của Kim Ngưu khiến Song Tử sẵn sàng giải phóng bản thân khỏi những giới hạn về niềm tin, hoàn cảnh, bối cảnh và các mối quan hệ mà bạn muốn được giải phóng.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Hãy chia sẻ, đừng che giấu, Cự Giải! Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp khuyến khích Cự Giải dũng cảm, không bộc lộ cảm xúc dễ bị tổn thương. Nguyệt thực ở Kim Ngưu cùng ngày muốn Cự Giải kết nối lại, đoàn tụ và hỗ trợ bạn bè của mình. Hãy nghĩ về cách Cự Giải sẵn sàng cho đi và sẵn sàng nhận trong cộng đồng của mình.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

   "Nhà" có nghĩa là gì đối với bạn, Sư Tử? Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp tập trung sự chú ý của Sư Tử vào những gì bạn cần cho sự an toàn về mặt cảm xúc. Nhật thực trong cùng ngày của Kim Ngưu thúc đẩy Sư Tử đạt được thành công trong sự nghiệp bằng cách tích cực làm rõ và sống đúng với giá trị của bản thân. Nó sẽ không thoải mái nhưng cần thiết để bạn tìm thấy cảm giác vui vẻ và thành công một cách chuyên nghiệp.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Đọc giữa dòng, Xử Nữ! Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 cảnh báo cho Xử Nữ về tất cả những điều ẩn ý xung quanh bạn khi Mặt Trời và Sao Thủy kết hợp với Bọ Cạp. Nguyệt thực ở cung Kim Ngưu cùng ngày muốn Xử Nữ mở rộng tầm nhìn của mình thông qua trải nghiệm trực tiếp với du lịch hoặc giáo dục một cách có ý nghĩa. Vì vậy, hãy khám phá khuôn viên trường hoặc quốc gia đang làm Xử Nữ tò mò!

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Nằm xuống, Thiên Bình! Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 truyền cảm hứng cho Thiên Bình luôn tập trung và không chủ động dưới sự kết hợp của Mặt Trời và Sao Thủy trong Bọ Cạp. Nguyệt thực trong cùng một ngày của Kim Ngưu giúp Thiên Bình hiểu được sự khêu gợi, gần gũi và chân thực của mình một cách say mê và mạnh mẽ khi Thiên Bình thực hành các giá trị của mình.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 

  Hãy sử dụng lời nói của bạn, Bọ Cạp! Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung đường của Bọ Cạp giúp bạn nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ hoặc cảm xúc trong lòng.  Nguyệt thực ở cung Kim Ngưu cùng ngày đưa Bọ Cạp vào trải nghiệm lãng mạn với người đối diện để Bọ Cạp có thể học hỏi và phát triển thông qua sự tương phản của tính cách.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Bỏ nó ra, Nhân Mã! Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung đường của Nhân Mã giúp Nhân Mã từ bỏ những thói quen làm ảnh hưởng đến tinh thần hoặc những khuôn mẫu cảm xúc tiêu cực. Nguyệt thực ở Kim Ngưu cùng ngày thúc đẩy Nhân Mã thử những thói quen và nghi thức mới giúp Nhân Mã tìm thấy cảm giác bình yên trong nội tâm. Cuộc sống của Nhân Mã hoạt động khi Nhân Mã đặt mình vào công việc!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Kiểm tra với cộng đồng của bạn, Ma Kết! Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy trong ngày thứ Ba ngày 8 tháng 11 nă 2022 trong cung Bọ Cạp muốn bạn kết nối lại với bạn bè của mình. Nguyệt thực ở cung Kim Ngưu cùng ngày cho thấy rằng Ma Kết đang trải qua cảm xúc dễ bị tổn thương bởi những lời chia sẻ với những người cần nghe. Hãy đặt mình ra khỏi đó bằng những cách can đảm!

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Thành công, Bảo Bình! Mặt trời và sao Thủy của thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 kết hợp với cung Bọ Cạp giúp Bảo Bình mở rộng tư duy giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, giúp ích cho sự nghiệp của bạn. Cùng ngày, dưới nguyệt thực ở Kim Ngưu, Bảo Bình sẽ xua tan huyền thoại về việc dấu hiệu của Bảo Bình bị tách rời cảm xúc khi bạn tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ hơn với gia đình.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Áp dụng sự khôn ngoan, Song Ngư! Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Ngư để làm tốt hơn với những thứ bạn đã nắm bắt hiểu rõ. Cùng ngày, dưới nguyệt thực ở cung Kim Ngưu, Song Ngư muốn sáng tạo bổ sung kết cấu thêm cho bài phát biểu của mình để người khác hiểu chính xác.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 21-11-2022 đến ngày 27-11-2022
  Sao Mộc nghịch hành kết thúc trong khu vực sự nghiệp do Song Ngư cai trị vào cùng ngày, mang lại cho Song Tử nhiều thành công và tham vọng hơn trong công việc!
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 14-11-2022 đến ngày 20-11-2022
  Sao Kim và sao Thủy tiến vào cung Nhân Mã tìm kiếm sự thật trong tuần này và giúp bạn hiểu rằng bạn có thể tìm thấy sự lãng mạn thông qua những khác biệt, đối lập và mâu thuẫn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 31-10-2022 đến ngày 06-11-2022
  Hãy đứng vững trong khả năng của mình, Xử Nữ! Sao Hỏa nghịch hành trong khu vực sự nghiệp do Song Tử cai trị trong hai tháng tới, giúp Xử Nữ sở hữu khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và cảm giác quyền lực chuyên nghiệp của mình
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 24-10-2022 đến ngày 30-10-2022
  Hãy mở rộng ngôn ngữ của bạn, Xử Nữ! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Xử Nữ mở rộng khả năng phát triển ngoại ngữ và khả năng nghe của bản thân, điều này sẽ mở rộng ra thế giới của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 17 - 10 - 2022 đến ngày 23 - 10 - 2022
  Đã đến lúc phải buông tay rồi, Bọ Cạp. Bộ ba sao Kim - sao Hỏa của thứ Ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 muốn giải phóng Bọ Cạp khỏi những khuôn mẫu và con người khiến Bọ Cạp luôn mắc kẹt trong sợ hãi và bất lực
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 10 Tháng 10 Đến Ngày 16 Tháng 10 năm 2022
  Hãy thực hiện những bước nhỏ để hình thành nên những thói quen mới, Kim Ngưu! Vào thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022, sao Thủy đi vào khu vực an sinh do Thiên Bình cai trị và truyền cảm hứng cho bạn để hướng tới những lựa chọn khôn ngoan, phù hợp với yêu cầu tiêu chí của bản thân hơn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 3-10-2022 đến ngày 9-10-2022
  Sử dụng ngôn ngữ của bạn được nhấn mạnh đến, Bạch Dương! Dấu hiệu không khí vào thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2022 sẽ truyền cảm hứng đến bạn để bạn có thể trải lòng hết ra những gì bạn đang cảm thấy
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 26 Tháng 9 Đến Ngày 2 Tháng 10 năm 2022
  Sự kết hợp giữa Mặt Trăng và Sao Kim vào Thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 ở Xử Nữ giúp Bạch Dương giao tiếp nồng nhiệt và nhẹ nhàng hơn
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-9-2022 đến ngày 25-9-2022
  Mùa thu của Thiên Bình bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 truyền cảm hứng cho Sư Tử có được sự ấm áp hơn, thân thiện hơn và duyên dáng hơn trong giao tiếp để Sư Tử có thể tối đa hóa sự hiểu biết.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 12-9-2022 đến ngày 18-9-2022
  Xung đột là không thể tránh khỏi ở Thiên Bình trong tuần này. Sự kết hợp Moon - Chiron vào thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 đã giúp Thiên Bình kiềm chế xung đột như một cơ hội để gần gũi
  Chia sẻ