Thông báo [HOT] Xem Tử vi hôm nay chính xác nhất - Xem 12 Cung Hoàng Đạo Bói Bài ngay ! ×

Tâm Phan Duyên là gì?

04/06/2021 09:49
Tâm phan duyên là sao? Những kí ức của quá khứ rớt lại trong tâm,thời tiết, đài báo, sâu bọ, cơm áo gạo tiền...vv,thậm chí gió thổi cũng là 1 cái duyên, đủ thứ xung quanh chúng ta. Và cái Tâm chúng ta thì phan theo,chạy theo cái duyên đó.

  1. Tâm Phan Duyên là gì?

  Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội

  Chữ “tâm” ở đây là chỉ cho thức thứ sáu (ý thức); chữ “phan” nghĩa là vin, níu, bám, chạy theo; chữ “duyên” ở đây là chỉ cho các trần cảnh. Ý thức chạy theo trần cảnh, khởi niệm phân biệt, tính toán so lường, rồi sinh ra yêu, ghét, lấy, bỏ, v.v… từ đó mà khởi vọng niệm, sinh phiền não, gây tội nghiệp.; có trần cảnh thì khởi lên, không có trần cảnh thì tiêu mất; lúc sinh, lúc diệt, hư vọng không có thật thể. Như thế, ý thức không phải là chân tâm, cũng không phải thật tánh.

   “Phật bảo A Nan: Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay điên đảo nhiều cách, tự nhiên tạo thành các giống nghiệp nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng Bồ đề, mà chỉ thành Thanh văn, Duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chư Thiên, Ma vương hay quyến thuộc của Ma, đều do không biết hai pháp căn bản, tu tập sai lầm; cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể được.

  2. Thế nào là hai pháp căn bản?

  Này A Nan, một là căn bản sinh tử từ vô thỉ, chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh nhận làm tự tánh. Hai là bản thể thanh tịnh của Bồ đề Niết bàn từ vô thủy. Đó chính là thức tinh nguyên minh của ông, hiện nay hay sinh khởi các duyên mà lại bị bỏ quên. Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh này, nên tuy cả ngày sống trong nó mà không tự giác, còn bị cuốn trôi oan uổng vào trong lục đạo” …..trích từ kinh Lăng Nghiêm.

  3. Tâm phan duyên là sao?

  Những kí ức của quá khứ rớt lại trong tâm,thời tiết, đài báo, sâu bọ, cơm áo gạo tiền...vv,thậm chí gió thổi cũng là 1 cái duyên, đủ thứ xung quanh chúng ta. Và cái Tâm chúng ta thì phan theo,chạy theo cái duyên đó.

  Khi gió thổi, có người cảm thấy mát mẻ, có người cảm thấy buồn ngủ, cái Tâm mổi người nó phan duyên mổi cách. Sơ hở 1 chút là nó dẩn Tâm mình đi liền. Nếu mình hiểu tự tánh vốn Không của nó thì chúng ta nhẹ nhàng, chứ nếu không thì chúng ta bị nó mê hoặc. Khi học giáo pháp Giác Ngộ, ngược luân hồi là nó rất dể bị mê hoặc sinh ra nhàm chán. Nhưng học cái Pháp nào mà thuận theo dòng đời, Pháp kiếm tiền, Pháp danh vọng…vv thì cái Tâm nó rất là say xưa thích thú, tinh tấn, và cho đó là cái Tâm của mình. cái Nghiệp chúng ta là như vậy, nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Căn bản sinh tử luân hồi từ vô thủy đến này cũng từ cái Tâm phan duyên này, và muốn dừng cái Tâm phan duyên này thì phải có phương pháp.

  Ngồi thiền tập trung vào hơi thở là 1 phương pháp dừng cái tâm phan duyên lại, Hoặc gửi cái tâm vào 1 câu chú, chú đại Bi, chú Lăng Nghiêm, lục tự chân ngôn...cũng là hình thức dừng cái tâm Phan duyên này, Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng là 1 hình thức dừng lại cái tâm phan duyên..Không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần dừng lại được cái Tâm phan duyên thì đó là Chánh Pháp. Vậy Thiền, Tịnh, Mật có gì khác biệt không? Buổi sáng tụng chú Lăng Nghiêm, trì chú đại Bi thì cũng chỉ là dừng cái tâm phan duyên, Nghe pháp để thấu triệt những vọng đọng trong tâm thì cũng là dừng cái tâm phan duyên, Thiền hành để đi…cũng là dừng tâm phan duyên…nên làm gì có đạo lý rằng mổi ngày phải tụng bao nhiêu biến mật chú, bao nhiêu câu Phật hiệu, ngồi thiền phải bao nhiêu tiếng? miển sao tâm nó lắng đọng lại, dừng cái tâm phan duyên đó là được rồi. Sai 1 ly đi 1 dặm,nhận thức sai về giáo pháp nên sự dụng tâm không đúng thì kết quả sẽ đọa lạc.

  Còn bản thể thanh tịnh trong Tâm chúng sanh, hay sinh khởi thiện pháp, giác ngộ, ai cũng có nhưng chúng ta lại quên mất nó đi, Hằng ngày chúng ta cứ đối thoại trong tâm mình hết chuyện này đến chuyện khác, còn mất, hơn thua, tính toán hết đủ thứ trong tâm mình, mà chúng ta lại quên mất tự tánh thanh tịnh trong lòng mình. Hồi đầu thị ngạn, còn phóng cái Tâm niệm niệm sinh khởi thì đọa lạc luân hồi, lục đạo.

   

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Nghi Thức Lạy Sám Hối 35 Vị Phật - Tiêu Trừ Nghiệp Chướng thành tựu viên mãn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-06-25 09:58:02.0
  Lễ Lạy Sám Hối 35 Vị Phật Tiêu Những Nghiệp Chướng Tội Ác Cực Nặng gì? Lễ Lạy 35 Vị Phật có tác dụng gì
  Ý nghĩa 10 danh hiệu của Đức Phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-06-10 09:51:34.0
  Hiểu về 10 danh hiệu của Đức Phật để trong từng phút giây của cuộc sống, chúng ta mới có thể dâng niềm tri ân lên Ngài và tin rằng Đức Phật chưa từng vắng bóng. Ngài vẫn tiếp tục trở lại với cuộc đời này dẫn dắt chúng sinh đi đến bến bờ giác ngộ.
  Tìm hiểu về đức Phật Dược Sư, Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-06-08 23:28:57.0
  Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sanh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.
  Tại sao nên ăn chay vào mùng 1 và ngày rằm. Ăn Chay có được phước báo gì không?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-05-18 09:39:19.0
  Theo Phật giáo, việc ăn chay xuất phát từ tâm từ yêu thương tất cả chúng sinh, dù đó là loài động vật. Nhận rõ động vật cũng như con người, chúng cũng có cảm giác đau khi bị thương tổn và cũng có một nổi sợ khi đối diện với cái chết; bởi thế, xuất phát từ lòng từ, xem mạng sống là bình đẳng là như nhau nên không giết hại hay ăn thịt.
  Những Việc Nên Làm Ngày Lễ Phật Đản để được tăng Phước
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-05-13 11:26:09.0
  Từ góc nhìn đời sống, mùa Phật đản chính là dịp để mỗi người cùng tri ân Đức Thế Tôn - người chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại. Theo vận hành vũ trụ học, mùa Phật đản là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy và tăng trưởng công đức.
  Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-05-13 10:10:36.0
  Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
  Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-05-07 16:54:26.0
  Phật giáo tin tưởng ở tác dụng của cầu siêu. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu.
  Các bạn dành chút thời gian sám hối vào 14 và 30 Âm lịch
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-04-29 15:03:46.0
  Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.
  Tại sao nên cầu siêu?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-04-27 23:37:04.0
  Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng của tín ngưỡng Phật giáo. Trong tinh thần tín ngưỡng của Phật giáo, lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Vì qua những lời kinh trì tụng của Chư tăng trong lễ cầu siêu sẽ giúp cho người quá vãng hiểu và giác ngộ chân lý. Nhờ biết giác ngộ, từ đó thoát khỏi cảnh giới tối tăm đọa đày mà siêu sanh về nơi tịnh độ.
  10 Loại Ma Cản Trở Người Tu Tập
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-04-25 12:11:11.0
  Trong công phu tu hành cũng như trong đời sống hằng ngày, tuy chúng ta có cố gắng nhiều, nhưng lúc nào cũng có những tồn đọng gây trở ngại cho chúng ta. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu 10 loại ma cản trở người tu tập nhé.
  Chia sẻ