Tâm Phan Duyên là gì?

04/06/2021 09:49
Tâm phan duyên là sao? Những kí ức của quá khứ rớt lại trong tâm,thời tiết, đài báo, sâu bọ, cơm áo gạo tiền...vv,thậm chí gió thổi cũng là 1 cái duyên, đủ thứ xung quanh chúng ta. Và cái Tâm chúng ta thì phan theo,chạy theo cái duyên đó.

  1. Tâm Phan Duyên là gì?

  Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học - Pháp Thí Hội

  Chữ “tâm” ở đây là chỉ cho thức thứ sáu (ý thức); chữ “phan” nghĩa là vin, níu, bám, chạy theo; chữ “duyên” ở đây là chỉ cho các trần cảnh. Ý thức chạy theo trần cảnh, khởi niệm phân biệt, tính toán so lường, rồi sinh ra yêu, ghét, lấy, bỏ, v.v… từ đó mà khởi vọng niệm, sinh phiền não, gây tội nghiệp.; có trần cảnh thì khởi lên, không có trần cảnh thì tiêu mất; lúc sinh, lúc diệt, hư vọng không có thật thể. Như thế, ý thức không phải là chân tâm, cũng không phải thật tánh.

   “Phật bảo A Nan: Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay điên đảo nhiều cách, tự nhiên tạo thành các giống nghiệp nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng Bồ đề, mà chỉ thành Thanh văn, Duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chư Thiên, Ma vương hay quyến thuộc của Ma, đều do không biết hai pháp căn bản, tu tập sai lầm; cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể được.

  2. Thế nào là hai pháp căn bản?

  Này A Nan, một là căn bản sinh tử từ vô thỉ, chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh nhận làm tự tánh. Hai là bản thể thanh tịnh của Bồ đề Niết bàn từ vô thủy. Đó chính là thức tinh nguyên minh của ông, hiện nay hay sinh khởi các duyên mà lại bị bỏ quên. Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh này, nên tuy cả ngày sống trong nó mà không tự giác, còn bị cuốn trôi oan uổng vào trong lục đạo” …..trích từ kinh Lăng Nghiêm.

  3. Tâm phan duyên là sao?

  Những kí ức của quá khứ rớt lại trong tâm,thời tiết, đài báo, sâu bọ, cơm áo gạo tiền...vv,thậm chí gió thổi cũng là 1 cái duyên, đủ thứ xung quanh chúng ta. Và cái Tâm chúng ta thì phan theo,chạy theo cái duyên đó.

  Khi gió thổi, có người cảm thấy mát mẻ, có người cảm thấy buồn ngủ, cái Tâm mổi người nó phan duyên mổi cách. Sơ hở 1 chút là nó dẩn Tâm mình đi liền. Nếu mình hiểu tự tánh vốn Không của nó thì chúng ta nhẹ nhàng, chứ nếu không thì chúng ta bị nó mê hoặc. Khi học giáo pháp Giác Ngộ, ngược luân hồi là nó rất dể bị mê hoặc sinh ra nhàm chán. Nhưng học cái Pháp nào mà thuận theo dòng đời, Pháp kiếm tiền, Pháp danh vọng…vv thì cái Tâm nó rất là say xưa thích thú, tinh tấn, và cho đó là cái Tâm của mình. cái Nghiệp chúng ta là như vậy, nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Căn bản sinh tử luân hồi từ vô thủy đến này cũng từ cái Tâm phan duyên này, và muốn dừng cái Tâm phan duyên này thì phải có phương pháp.

  Ngồi thiền tập trung vào hơi thở là 1 phương pháp dừng cái tâm phan duyên lại, Hoặc gửi cái tâm vào 1 câu chú, chú đại Bi, chú Lăng Nghiêm, lục tự chân ngôn...cũng là hình thức dừng cái tâm Phan duyên này, Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng là 1 hình thức dừng lại cái tâm phan duyên..Không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần dừng lại được cái Tâm phan duyên thì đó là Chánh Pháp. Vậy Thiền, Tịnh, Mật có gì khác biệt không? Buổi sáng tụng chú Lăng Nghiêm, trì chú đại Bi thì cũng chỉ là dừng cái tâm phan duyên, Nghe pháp để thấu triệt những vọng đọng trong tâm thì cũng là dừng cái tâm phan duyên, Thiền hành để đi…cũng là dừng tâm phan duyên…nên làm gì có đạo lý rằng mổi ngày phải tụng bao nhiêu biến mật chú, bao nhiêu câu Phật hiệu, ngồi thiền phải bao nhiêu tiếng? miển sao tâm nó lắng đọng lại, dừng cái tâm phan duyên đó là được rồi. Sai 1 ly đi 1 dặm,nhận thức sai về giáo pháp nên sự dụng tâm không đúng thì kết quả sẽ đọa lạc.

  Còn bản thể thanh tịnh trong Tâm chúng sanh, hay sinh khởi thiện pháp, giác ngộ, ai cũng có nhưng chúng ta lại quên mất nó đi, Hằng ngày chúng ta cứ đối thoại trong tâm mình hết chuyện này đến chuyện khác, còn mất, hơn thua, tính toán hết đủ thứ trong tâm mình, mà chúng ta lại quên mất tự tánh thanh tịnh trong lòng mình. Hồi đầu thị ngạn, còn phóng cái Tâm niệm niệm sinh khởi thì đọa lạc luân hồi, lục đạo.

   

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Nét đẹp của người tu tại gia
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-09-05 22:31:50.0
  Người tu tại gia có thể đem lại cho mình, cho những người thân sự bình yên tuyệt đối trong tâm hồn, sự thoải mái vô cùng qua cung cách cư xử trong từng lời nói, việc làm cũng như ý nghĩ. Đó là ý nghĩa vi diệu tuyệt vời “Xuân trong nét đẹp của người tu tại gia”, ngay từ những điều vô cùng giản dị trong cuộc sống hàng ngày.
  Tác hại của những lời nói tục, nói bậy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-22 00:19:17.0
  Nói tục giống như một căn bệnh rất dễ lây lan, thói xấu rất dễ học nên rất nguy hiểm, ta biết rằng khi nói tục, ta nói những lời lẽ dơ bẩn, hèn kém đó sẽ hạ thấp nhân cách, nhân phảm con người ta nhưng cái tồi tệ ở đây là nó dễ ô nhiễm nhiều người, đặc biệt là trẻ em, một đứa trẻ khi đang tuổi phát triển...
  Hiến máu (Bố thí máu) và phước báu của việc hiến máu
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-12 16:17:27.0
  Bố thí máu là Danh từ ngoài đời gọi là hiến máu hay cho máu. Đây là cách nội thí dễ làm nhất, không tốn đồng xu nào mà công đức vô lượng vì nó cứu sống mạng người và người cho máu cũng không sút mất ký lô nào, chỉ sau vài giờ là lượng máu trong người được tái thiết trở lại.
  Kinh Mục Liên Sám Pháp 12 căn bệnh không được thấy phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-11 16:05:48.0
  Đức Phật đã nói, trong con người ta, có mười hai bệnh, bệnh căn sâu nặng, không được thấy Phật. A Nan hỏi Phật: “Đó là bệnh gì?” Đức Phật trả lời: “Không kính cha mẹ, đó là một bệnh; ngu si tạo ác, đó là hai bệnh; gian giảo điêu ngoa, ...
  Bộ tranh thơ "Đức phật với tuổi thơ" tập 1
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-09 21:08:15.0
  Mẹ ơi Phật có dạy Người ít giận, hay cười Lòng thanh trong, trí sáng Như trăng sao trên trời
  Nghiệp duyên giữa con cái và cha mẹ ở kiếp này có duyên nợ gì với nhau?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-08 10:06:20.0
  Xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, nhà Phật cho rằng: Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại: Một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán.
  Tại sao có câu "đời cha ăn mặn đời con khát nước", Trường hợp tuyệt đối không nên làm kẻo rước họa vào thân, tích ác nghiệp cho đời sau
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-08 09:09:24.0
  Đã sống chung trong một gia đình, tất nhiên, ngoài biệt nghiệp ra, nó còn có sự cộng nghiệp trong đó. Nếu không có sự cộng nghiệp, thì chắc chắn không có sự quan hệ gắn bó tương quan qua tình nghĩa cha con hay vợ chồng.
  Tháng 7 âm lịch Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cầu Siêu Phước Báu Vô Lượng - Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan bản đầy đủ
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-08 08:27:44.0
  Tháng 7 âm lịch Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cầu Siêu Phước Báu Vô Lượng - Nghi Thức Trì Tụng Kinh Vu Lan bản đầy đủ
  Hướng dẫn cách chuẩn bị Mâm Cỗ Chay cúng Phật, Thần Linh và Gia Tiên ngày Rằm tháng 7
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-04 16:36:30.0
  Theo quan niệm của Phật giáo, lễ cúng cô hồn không nên làm cỗ mặn bởi nó khơi dậy những tật xấu của con người là "thân, sân, si" khiến các vong hồn mãi quanh quẩn ở dương gian, khó lòng siêu thoát.
  Cỗ chay giả mặn thì như thế nào, có nên làm cỗ chay giả mặn hay không?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-08-04 14:26:27.0
  Việc sử dụng thực phẩm chay giả mặn khiến ta bị tổn thương lòng từ bi, nghĩ đến việc sát hại chúng sinh để phục vụ cho việc ăn uống của mình, hơn nữa nó còn tạo nên cái nhìn tà kiến, không nhìn rõ bản chất của sự vật mà chỉ nhìn thấy sự hiển hiện qua hình dáng bên ngoài của chúng.
  Chia sẻ