4 Hạng Người không nên làm bạn và 4 Hạng Người được xem là bạn

10/01/2022 06:31
Người ta có câu nói, "Giàu vì bạn, sang vì vợ", đủ để thấy vai trò to lớn của những người bạn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Giàu có thể không phải là giàu vật chất, mà là giàu có về mặt tinh thần, tình cảm. Có được một người bạn tốt quả là một may mắn lớn của mỗi người.

  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng Đoạn Kinh về 4 Hạng người không nên làm bạn và 4 Hạng người được xem là bạn. Đoạn kinh được trích trong Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala - Bài Kinh Số 31 Tập 2, Trường Bộ Kinh.

  Không Phải Là Bạn

  1. Này Gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: 

  • Một là người vật gì cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn
  • Hai là người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn
  • Ba là người khéo nịnh hótnên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn
  • Bốn là người tiêu pha xa xỉ nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  Người vật gì cũng lấy , cho ít xin nhiều

  Vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình.

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  • Một là tỏ vẻ thâm tình chuyện đã qua 
  • Hai là tỏ lộ thân tình việc chưa đến
  • Ba là mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ
  • Bốn là khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  • Một là đồng ý các việc ác
  • Hai là không đồng ý các việc thiện
  • Ba là trước mặt tán thán
  • Bốn là sau lưng chỉ trích.

  Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trương hợp kẻ nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  • Một là bạn đam mê các loại rượu
  • Hai là bạn du hành đường phố phỉ thời
  • Ba là bạn la cà đình đám hý viện
  • Bốn là bạn đam mê cờ bạc.

  Này Gia chủ tử, như vậỵ có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ nên đươc xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  • Người bạn gì cũng lấy,~ Người bạn chỉ nói giỏi
  • Người nói lời nịnh hót,~ Người tiêu pha xa xỉ.
  • Cả bống, không phải bạn,~ Biết vậy, người trí tránh,
  • Như đường đầy sợ hãi.

  Bạn Chân Thật

  2. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này nên được xem là bạn chân thật:

  • Một là bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân thật
  • Hai là bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui nên được xem là bạn chân thật
  • Ba là bạn khuyên điều lợi ích nên được xem là bạn chân thật
  • Bốn là bạn có lòng thương tưởng nên được xem là bạn chân thật

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp , Người bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân thật

  • Một là cảnh giác bạn trước những cám dỗ
  • Hai là giữ hộ tài sản của bạn khi bạn sa ngã
  • Ba là làm nơi nương tựa cho bạn lúc sa cơ
  • Bốn là khi bạn có các công việc sẽ giúp đỡ bạn gấp 2 lần những gì bạn thiếu

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp Người bạn trong khổ cũng như trong vui nên được xem là bạn chân thật

  • Một là nói cho bạn biết điều bí mật của mình
  • Hai là giữ gìn kín những điều bí mật của bạn
  • Ba là không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn
  • Bốn là dám hy sinh thân mạng vì bạn 

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích nên được xem là bạn chân thật

  • Một là ngăn bạn làm điều ác
  • Hai là khuyến khích bạn làm những việc lành
  • Ba là chỉ cho bạn nghe điều chưa được nghe 
  • Bốn là chỉ cho bạn biết con đường sanh về thiên giới

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người bạn thương tưởng nên được xem là bạn chân thật

  • Một là không vui khi bạn gặp họa nạn
  • Hai là vui mừng khi bạn gặp may mắn
  • Ba là ngăn chặn những ai nói xấu bạn
  • Bốn là khuyến khích những ai tán thán bạn

  Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo sư lại giảng thêm:

  Bạn sẵn sàng giúp đỡ,

  Bạn chung thúy khổ vui,

  Bạn khuyến khích lợi ích,

  Bạn có lòng thương tưởng.

  "Biết rõ bốn bạn này,

  Người trí phục vụ họ,

  Như mẹ đối con ruột.

  Người trí giữ giới luật,

  Sáng như lửa đồi cao.

  Người tích trữ tài sản,

  Như cử chỉ con ong.

  "Tài sản được chồng chất,

  Như ụ mối đùn cao,

  Người cư xử như vậy,

  Chất chứa các tài sản,

  Vừa đủ để lợi ích

  Cho chính gia đình mình.

  Tài sản cần chia bốn

  Để kết hợp bạn bè

  Một phần mình an hưởng,

  Hai phần dành công việc,

  Phần tư, phần để dành,

  Phòng khó khăn hoạn nạn.

   

  Trích Kinh Lời KHuyên Dạy Sigala - Bài Kinh Số 31 Tập 2, Trường Bộ Kinh)

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Pháp KỆ ĐỘNG TÂM và TAM TƯỚNG
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-12 13:18:04.0
  Các Pháp có tên gọi là "Vô Thường", "Khổ Não", "Vô Ngã" là như thế nào
  Nên làm gì vào ngày vía Đức Phật Thích Ca và tụng kinh gì
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-10 08:17:47.0
  Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành Đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày đức Phật từ một con người thế gian trở thành xuất thế gian, từ con người mê thành con người giác. Vì vậy chúng tôi cho rằng ngày này hết sức trọng đại. (Theo lời HT Thích Thanh Từ)
  Sự khác nhau giữa "Phật Thích Ca" và "Phật A Di Đà"
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-10 08:17:20.0
  Nhiều tín đồ đi chùa lễ Phật thường thấy khẩu hiệu “A Di Đà” khắp nơi, nếu để ý kỹ sẽ thấy tượng Phật Thích Ca và A Di Đà thường được tôn trí trong chánh điện của chùa. Tượng Phật cao lớn, uy nghiêm tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, tôn nghiêm.
  Đức Phật Dạy về 4 Nghiệp Gây Ra Phiền Não và 6 Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-05 21:11:16.0
  Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới?
  Đêm Giao Thừa Tụng Kinh Gì thì tốt ?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-03 21:08:51.0
  Truyền Thống của Phật Giáo Đại Thừa ( Phật giáo Phát triển) thì thường cầu an nên hay tụng Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư - Phật Giáo Nguyên Thủy thường tụng Kinh Châu Báu, Kinh Tam Bảo, Kinh Nhân Quả Nghiệp Báo Sai Biệt, Kinh Điềm Lành ...
  Bảng Dinh Dưỡng Ăn Chay Dành Cho Các Phật Tử
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-10 13:37:06.0
  ​Ngày nay, nhiều người có xu hướng ăn chay, đặc biệt là ăn chay trường để nâng cao sức khỏe và vì một số lí do khác như bảo vệ môi trường, giảm thương đau cho động vật, để cải thiện vóc dáng… Ăn chay đúng cách sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng nếu bữa ăn chay không cân bằng dinh dưỡng thì về lâu dài, bạn dễ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe.
  Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-09 14:20:30.0
  Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!
  Lời Cảm Ơn Trước Giờ Ăn Cơm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-08 20:20:00.0
  Cuộc sống của người trong lòng luôn có sự cảm ơn rất hạnh phúc. Để con được sống trong hạnh phúc, chúng ta hãy giúp con được sống trong thế giới biết ơn.
  Đức Phật A Di Đà và Ngày Vía Đức Phật A Di Đà Nên Làm Gì
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-06 12:59:37.0
  ​Theo các kinh sách, Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước. “A Di Đà” có thể dịch là “Ánh Sáng Vô Hạn” do đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.
  Cuộc Đời Truyền Kỳ Huyền Thoại Của Đức Phật Thích Ca
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-05 13:24:24.0
  Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian.
  Chia sẻ