4 Hạng Người không nên làm bạn và 4 Hạng Người được xem là bạn

2022-01-10 18:31:00.0
Người ta có câu nói, "Giàu vì bạn, sang vì vợ", đủ để thấy vai trò to lớn của những người bạn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Giàu có thể không phải là giàu vật chất, mà là giàu có về mặt tinh thần, tình cảm. Có được một người bạn tốt quả là một may mắn lớn của mỗi người.

MỤC LỤC

  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng Đoạn Kinh về 4 Hạng người không nên làm bạn và 4 Hạng người được xem là bạn. Đoạn kinh được trích trong Kinh Lời Khuyên Dạy Sigala - Bài Kinh Số 31 Tập 2, Trường Bộ Kinh.

  Không Phải Là Bạn

  1. Này Gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: 

  • Một là người vật gì cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn
  • Hai là người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn
  • Ba là người khéo nịnh hótnên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn
  • Bốn là người tiêu pha xa xỉ nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  Người vật gì cũng lấy , cho ít xin nhiều

  Vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình.

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  • Một là tỏ vẻ thâm tình chuyện đã qua 
  • Hai là tỏ lộ thân tình việc chưa đến
  • Ba là mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ
  • Bốn là khi có công việc, tự tỏ sự bất lực của mình

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  • Một là đồng ý các việc ác
  • Hai là không đồng ý các việc thiện
  • Ba là trước mặt tán thán
  • Bốn là sau lưng chỉ trích.

  Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trương hợp kẻ nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn:

  • Một là bạn đam mê các loại rượu
  • Hai là bạn du hành đường phố phỉ thời
  • Ba là bạn la cà đình đám hý viện
  • Bốn là bạn đam mê cờ bạc.

  Này Gia chủ tử, như vậỵ có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ nên đươc xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn.

  Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  • Người bạn gì cũng lấy,~ Người bạn chỉ nói giỏi
  • Người nói lời nịnh hót,~ Người tiêu pha xa xỉ.
  • Cả bống, không phải bạn,~ Biết vậy, người trí tránh,
  • Như đường đầy sợ hãi.

  Bạn Chân Thật

  2. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này nên được xem là bạn chân thật:

  • Một là bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân thật
  • Hai là bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui nên được xem là bạn chân thật
  • Ba là bạn khuyên điều lợi ích nên được xem là bạn chân thật
  • Bốn là bạn có lòng thương tưởng nên được xem là bạn chân thật

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp , Người bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân thật

  • Một là cảnh giác bạn trước những cám dỗ
  • Hai là giữ hộ tài sản của bạn khi bạn sa ngã
  • Ba là làm nơi nương tựa cho bạn lúc sa cơ
  • Bốn là khi bạn có các công việc sẽ giúp đỡ bạn gấp 2 lần những gì bạn thiếu

  Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp Người bạn trong khổ cũng như trong vui nên được xem là bạn chân thật

  • Một là nói cho bạn biết điều bí mật của mình
  • Hai là giữ gìn kín những điều bí mật của bạn
  • Ba là không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn
  • Bốn là dám hy sinh thân mạng vì bạn 

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích nên được xem là bạn chân thật

  • Một là ngăn bạn làm điều ác
  • Hai là khuyến khích bạn làm những việc lành
  • Ba là chỉ cho bạn nghe điều chưa được nghe 
  • Bốn là chỉ cho bạn biết con đường sanh về thiên giới

  Này Gia chủ tử , có bốn trường hợp người bạn thương tưởng nên được xem là bạn chân thật

  • Một là không vui khi bạn gặp họa nạn
  • Hai là vui mừng khi bạn gặp may mắn
  • Ba là ngăn chặn những ai nói xấu bạn
  • Bốn là khuyến khích những ai tán thán bạn

  Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo sư lại giảng thêm:

  Bạn sẵn sàng giúp đỡ,

  Bạn chung thúy khổ vui,

  Bạn khuyến khích lợi ích,

  Bạn có lòng thương tưởng.

  "Biết rõ bốn bạn này,

  Người trí phục vụ họ,

  Như mẹ đối con ruột.

  Người trí giữ giới luật,

  Sáng như lửa đồi cao.

  Người tích trữ tài sản,

  Như cử chỉ con ong.

  "Tài sản được chồng chất,

  Như ụ mối đùn cao,

  Người cư xử như vậy,

  Chất chứa các tài sản,

  Vừa đủ để lợi ích

  Cho chính gia đình mình.

  Tài sản cần chia bốn

  Để kết hợp bạn bè

  Một phần mình an hưởng,

  Hai phần dành công việc,

  Phần tư, phần để dành,

  Phòng khó khăn hoạn nạn.

   

  Trích Kinh Lời KHuyên Dạy Sigala - Bài Kinh Số 31 Tập 2, Trường Bộ Kinh)

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-07-31 11:50:45.0
  1 - Đức Bồ-Tát giáng trần vào lòng mẹ kiếp chót 2 - Đức Bồ-Tát xuất gia 3 - Ðức Phật Chuyển Pháp Luân lần đầu 4 - Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo , cũng là ngày mà Đức Phật thuyết tạng Abhidhamma (Vi diệu pháp) để trả ơn mẫu thân trên cung trời Đao lợi 5 - Ngày khởi điểm mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo nguyên thủy Theravāda
  Tổng hợp những điều cần biết về phật giáo nguyên thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-26 08:00:00.0
  Đạo Phật Nguyên Thủy tin rằng giáo pháp của họ là những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Họ không tập trung quá nhiều vào niềm tin đo lường và các giáo lý cực đoan, mà coi chúng như công cụ để giúp mọi người hiểu chân lý thông qua trải nghiệm cá nhân.
  Tìm hiểu về Tội Sát Sanh - Quả Báo của Tội Sát Sanh - Tỳ khưu Hộ Pháp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-12 15:54:13.0
  Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác-nghiệp trọng-tội thuộc về loại nghiệp ānantariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci,
  Nghiệp Tà Dâm là thế nào - Quả báo của Tà Dâm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-09 11:35:00.0
  "Tà-dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghiệp tà-dâm."
  Rằm Tháng 4 âm lịch Ngày Bồ Tát Thành Đạo
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-31 17:32:36.0
  Ngày Rằm tháng 4 âm lịch hay còn gọi là ngày Đại lễ tam hợp Vesak vì nó kỷ niệm 3 Sự kiện lớn - Bồ tát đản sanh - Bồ tát thành đạo - Đức Phật Niết Bàn
  Thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-29 17:47:46.0
  Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum còn giúp cho những người thân trong gia đình được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, giải trừ nạn ách, hóa giải phiền não, tránh được bệnh tật tai ương, những người quá cố sớm được siêu sinh, đầu thai.
  Văn khấn đền phủ cho gia chủ khi đi đền, chùa
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-26 15:01:14.0
  Văn khấn đền phủ là một văn bản không thể thiếu cho người đi lễ chùa. Cùng tham khảo bài viết dưới để biết thêm về văn chuẩn đi lễ chùa.
  Bật mí một số ý nghĩa thả đèn hoa đăng có thể bạn chưa biết
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-24 13:00:00.0
  Thả đèn hoa đăng luôn được nhiều người lựa chọn để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thả đèn hoa đăng.
  Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản 2023
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-23 11:20:38.0
  Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
  Bổn Phận của người Cư Sĩ với các mối quan hệ trong Đạo Phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-19 09:54:43.0
  Trong kinh Sigàlovàda Sutta, Đức Phật Gotama hướng dẫn về đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận đối với các bậc tu sĩ,
  Chia sẻ