Bồ Tát Quán Âm là ai? Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày nào, nên làm gì ngày Quan Thế Âm Bồ Tát và tụng kinh gì?

2021-02-24 10:25:37.0
Quán Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp chúng sinh. Theo kinh Pháp Hoa, Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài.

MỤC LỤC

  Quán Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp chúng sinh. Theo kinh Pháp Hoa, Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài.

  1. Bồ Tát Quán Âm là ai?

  Bồ tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa như Hoa nghiêm, Lăng nghiêm, Pháp hoa, Bát nhã Tâm kinh, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Đại Từ Đà la ni, Chuẩn đề Đà la ni… và rất nhiều các ký, sớ, giải, luận về Bồ tát. Ngài được xem là vị Đại bi (trong kinh Pháp hoa) nguyện cứu độ tất cả chúng sinh và Đại trí (trong Bát-nhã Tâm kinh) liễu ngộ năm uẩn đều là không.

  Các kinh điển trên đều nói đến Bồ tát Quán Thế Âm với hình tướng nam tính, nam giới chứ không phải nữ giới. Bồ tát tượng trưng cho từ bi và trí tuệ. Ngài nghe hết tiếng kêu khổ, tiếng niệm danh hiệu ngài, tiếng cầu xin ngài để được như ý muốn, được cứu độ khỏi khổ đau, tai nạn…

  Bồ-tát Quán Thế Âm được quan niệm là hình ảnh phụ nữ, là mẹ, là Phật… có lẽ dính dáng đến nguyên lý Mẹ mà rất nhiều văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo… theo đó đều có các thánh nữ. Đặc biệt, trong Phật giáo Mật tông Tây Tạng có thờ thánh mẫu Tara gồm nhiều vị. Truyền thuyết cho rằng vị Tara được sinh ra từ nước mắt của Đức Quán Thế Âm; rằng trong kiếp xa xưa, mẹ Tara đã là một vị công chúa quyết tâm tu, quyết giữ hình hài nữ giới cho đến khi thành Phật. Xin nói thêm, thánh nữ Tara còn được hiểu là hàng chục vị, có thể đến hơn một trăm vị, được phân biệt theo màu sắc của các tranh tượng. Tara màu xanh (Lục độ Tara) là vị tiêu biểu nhất.

  Trong kinh Pháp hoa, phẩm Phổ môn, nêu rất rõ và rất ấn tượng về ý nghĩa cứu khổ cứu nạn vẫn được coi là tượng trưng cho hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm.

  Kinh cho ta thấy Bồ tát Quán Thế Âm là hình tượng nổi bật nhất của Đại Từ bi; những hóa thân của ngài gồm 33 hay 35 hình tướng để có thể thuận tiện cứu khổ cho chúng sinh. Lòng Đại từ bi ấy có thể xem như lòng mẹ đối với con cái, lại phù hợp với truyền thống của nhiều tôn giáo có một vị nữ được ví như là Mẹ của tất cả: Đức mẹ Kali, Đức mẹ Maria, Đức Mẫu… Do đó, mặc dù Bồ tát Quán Thế Âm có thể hóa thân thành Phật, Bích chi, Thanh văn, Phạm vương, Tự tại thiên, Đại Tự tại thiên, Đại tướng quân, Tỳ sa môn Thiên vương… Tiểu vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la-môn, nam nữ Tỳ kheo... nét nổi bật nhất của hóa thân ngài vẫn là hình ảnh phụ nữ, hình ảnh mẹ hiền.

  Kinh điển Đại thừa, đặc biệt là kinh Pháp hoa, được truyền sang Trung Quốc, các bản dịch chính kinh và phụ kinh của kinh này được phổ biến khá rộng từ năm 255 đến năm 601. Và quan niệm Bồ tát Quán Thế Âm mang hình tướng nữ giới được hình thành dần dần, đến đời Đường (618-907) thì hình tướng này hình như hoàn toàn phổ biến, nhất là trong giới bình dân, tạo thành một tín ngưỡng quan trọng.

  2. Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày nào?

  Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch. Mọi Phật tử ở khắp mọi nơi đều thành tâm hướng về Ngài vào các ngày này:

  Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày Quán Thế Âm Đảng Sanh.
  Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.
  Ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày Quán Thế Âm xuất gia.

  3. Ngày vía Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nên làm gì?

  Bồ tát Quan Thế Âm tương trưng cho sự yêu thương, cho sự đại từ, đại bi. Ở nơi đâu có khổ đau, có khó khăn thì Ngài luôn xuất hiện ở đó, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn của mình. Vậy nên trong những ngày vía của Ngài, chúng ta có thể làm gì để thể hiện lòng tôn kính của mình với Bồ tát Quan Thế Âm?

  Xin nguyện yêu thương bản thân.

  thương yêu bản thân là mình thương hết toàn thân tâm của mình, luôn chấp nhận con người thật, kể cả điều xấu lẫn điều tốt. Khi yêu thương bản thân mình thì bạn sẽ có thể giúp cho chính mình có cơ hội phát huy, bổ sung, hoàn thiện bản thân hướng đến những điều tốt đẹp.

  Từ yêu thương bản thân bạn sẽ nghĩ đến tất cả những người xung quanh mình. Từ đó sẽ luôn yêu thương họ, quan tâm họ, bao dung với họ nhiều hơn, rồi dần dần sẽ bỏ những điều không tốt, thói quen xấu của chính mình làm cho mọi người không phải lo lắng đến ta. Chính điều đó thôi, bạn đã làm được một việc rất tốt.

  Yêu thương bản thân mình giúp ta sửa chữa những điểm yếu, phát triển những điểm mạnh, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. làm được như vậy chính là ta đang theo đại nguyện lớn của Quan Thế Âm Bồ Tát

  Xin nguyện nhẫn nhục trước mọi thuận cảnh và nghịch duyên.

  Nhờ vào tâm nhẫn nhục mà Bồ tát đã vượt qua bao kiếp nạn. Thực tập tính nhẫn nhục của Ngài cũng là một chuyện rất tốt. Nhẫn nhịn giúp ta giữ được tâm điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh kể cả khi thuận cảnh và nghịch duyên.  Nó không làm ta trở nên kiêu ngạo khi có người dành lời khen cho mình, tâng bốc mình. Và nó cũng không làm ta phải buồn phiền, đau khổ khi mọi điều không may xảy ra.

  Tuy nhiên chúng ta nhẫn nhịn để tâm ta được thanh nhàn chứ không nên nhẫn nhịn để nghĩ cách trả thù. Điều đó lại không phải là điều mà Bồ tát muốn chúng ta làm vậy.

  Xin nguyện lắng nghe sâu sắc nỗi thống khổ của mọi người xung quanh.

  Việc lắng nghe rất tốt, nó không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về những nỗi thống khổ, buồn phiền của những người xung quanh ta giúp ta hiểu họ hơn mà nó còn giúp ta phát sinh tâm từ bi. Nhờ vậy, mà ta có thể giúp đỡ họ, xoa dịu những khúc mắc mà họ đang đeo mang hay ít nhất ta có thể giúp họ cảm thấy thoải mái khi được giải bày những chất chứa trong tâm hồn.

  4. Nghi Thức Tụng Kinh Bồ-Tát Quán Thế Âm (Kinh Phật Cho Người Tại Gia)

  NGUYỆN HƯƠNG

  Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O

  Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O

  Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O

  Chúng con….

  Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

  Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát

  Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

  Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

  Nam mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần)OOO

  Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng kinh Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, cung kính bậc thầy ba cõi, chí tâm, chí thành cầu xin sám hối, tất cả tội lỗi cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại, hết thảy đều được tiêu trừ.

  Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.

  Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

                        CA NGỢI TAM BẢO

  Phật là đấng giác ngộ mình,

  Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.

  Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

  Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.

  Pháp là phương thuốc diệu thay,

  Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.

  Như vầng trăng sáng lung linh,

  Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.

  Tăng là những bậc chân tu,

  Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.

  Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

  Độ đời thoát khỏi tham si…. khổ sầu.

  Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO

  TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp

  Nay con nghe thấy xin trì tụng

  Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu

  Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)OOO

   

                           TÁN PHẬT

  Đại từ đại bi thương chúng sinh.

  Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.OOO

                        ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương.  (Lạy một lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) OOO 

  ( Bắt đầu vô chuông mõ )

  Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

  Một tiếng chuông một tiếng mõ.

  Một tiếng chuông một tiếng mõ.

  Một tiếng chuông năm tiếng mõ.                   

   

                    SÁM CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

  Con quỳ, lạy Phật, chứng minh,

  Với lòng thành kính, tụng kinh nguyện cầu.

  Cầu cho, người vật, hiện tiền,

  Muôn loài thoát khổ, bình yên an lành.O

  Mười hai, nguyện lớn, Quán Âm,

  Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.

  Lòng thành, tín nữ, thiện nam,

  Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.

  Quán Âm, xem xét, lắng nghe,

  Cứu người chìm nỗi, lênh đênh sông dài.

  Hãy mau, niệm Đức Quán Âm,

  Tai qua nạn khỏi, hiểm nguy không còn.

  Người người, bị lửa đốt thiêu.

  Niệm danh Bồ-tát, hóa ra sen vàng.

  Biển to, sóng lớn, chìm thuyền,

  Niệm danh Bồ-tát, sóng to hết liền.

  Yêu tinh, ma mị, điên khùng,

  Niệm danh Bồ-tát, bình yên cõi lòng.

  Vào rừng, thú dữ, chực chờ,

  Niệm danh Bồ-tát, chúng liền tránh xa.

  Bị tù, bị tội, khảo tra,

  Niệm danh Bồ-tát, hết cơn nguy nàn.O

  Bị trù, bị yếm, mê man.

  Niệm danh Bồ-tát, tâm thần sáng trong.

  Quán Âm, nguyện lớn, vào đời,

  Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.

  Nương theo, Bồ-tát, Quán Âm,

  Thấy mình thể nhập, cũng y như Ngài.

  Tay cầm, bình nước, tịnh bình,

  Tay cầm nhành liễu, ung dung vào đời.

  Cam lồ, chan rải, khắp nơi,

  Vui tươi mát mẻ, chúng sinh muôn loài.

  Quán Âm, thị hiện, vào đời,

  Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài. OOO

   

                         PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

  Lạy đấng thầy ba cõi,

  Quy mạng Phật mười phương,

  Nay con phát nguyện lớn,

  Thọ trì kinh Hạnh nguyện,

  Bồ-tát Quán Thế Âm,

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ muôn loài,

  Nguyện cho người thấy nghe,

  Đều phát tâm Bồ-đề,

  Sống an vui giải thoát.

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) OOO

                             KINH HẠNH NGUYỆN

                            BỒ-TÁT QUÁN THẾ ÂM

  Tôi nghe như vầy: Có vị Bồ-tát, hiệu Vô tận Ý, ở trong pháp hội, hoa sen chánh pháp, chấp tay bạch Phật, cung kính thưa rằng: “ Bạch đức Thế tôn, ngài Quán Thế Âm, do nhân duyên gì, được danh hiệu ấy?”

  Này Vô Tận Ý, này các Bồ-tát, nếu có muôn ức, các loài chúng sinh, chịu nhiều khổ nạn, khi nghe được tên, Bồ-tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được an vui, giác ngộ giải thoát. O

  Nếu ai bất hạnh, bị lửa đốt thiêu, xưng niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng đốt cháy. Lại nếu có người, bị nước cuốn trôi, niệm danh Bồ-tát, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn. Nếu ai đi thuyền, để tìm châu báu, vàng bạc lưu ly, trân châu mã não, hỗ phách xà cừ, san hô ngọc quý, lênh đênh biển lớn, giông gió cuốn trôi, vào nước La sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, bình yên vô sự. O

  Lại nếu có người, sắp bị hãm hại, bằng dao gậy kiếm, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ-tát, do đó dao gậy, liền biến thành không, và được cứu thoát. Nếu bị các loài, La sát Dạ xoa, làm hại thân này, hãy niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, quỷ dữ bỏ đi.

  Lại nếu có người, bị tù bị tội, xiềng xích gông cùm, khổ đau trói buộc, khắp cả toàn thân, nhờ niệm Quán Âm, thoát khỏi tù đày, dứt lìa oan nghiệt.

  Lại nếu có người, mang nhiều châu báu, bị cướp tấn công, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ-tát, nhờ sức oai thần, bọn cướp khiếp sợ, không dám hãm hại.

  Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quán Âm, có sức oai thần, nhiệm mầu như thế, công đức sâu dày, không thể nghĩ bàn, rộng độ chúng sinh. Vì thế, các ông nên thường, niệm danh Bồ-tát, một lòng tinh chuyên.

  Nếu có chúng sinh, tham lam ích kỷ, giận hờn ngu si, phải thường cung kính, niệm danh Bồ-tát, thì tham sân si, thảy đều tan biến.

  Lại nếu có người, cầu xin con trai, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ-tát, nhờ sức oai thần, liền sinh con trai, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người.

  Lại nếu có người, muốn cầu con gái, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ-tát, nhờ sức oai thần, hạ sinh thục nữ, xinh đẹp kiều diễm, thì được nhiều người, yêu thích mến thương.

  Thần lực Quán Âm, nhiệm mầu như thế! Ta khuyên mọi người, cung kính đảnh lễ, niệm danh Bồ-tát, tán thán thọ trì, để được lợi lạc, khắp cả chúng sinh.

  Sau khi nghe xong, ngài Vô Tận Ý, liền hỏi Phật rằng: “ Bồ-tát Quán Âm, phát tâm vào đời, cứu độ chúng sinh, bằng phương tiện gì, giúp cho muôn loài, thảy đều tỏ ngộ?”.

  Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sinh, thích dùng thân Phật, để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm, thị hiện thân Phật, vì họ thuyết pháp.”

  Tương tự như thế, tùy theo sở thích, của các chúng sinh, Bồ-tát Quán Âm, ứng hiện nhiều thân, như thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, hoặc Trời Đế thích, hoặc Trời Phạm vương, thân Tự Tại Thiên, đại Tự Tại Thiên, Trời Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ Sa môn, tiểu vương trưởng giả, vua quan cư sĩ, hoặc Bà la môn, tín nữ thiện nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân công chúa, nữ hoàng tôn quý, đồng nam đồng nữ, hoặc ứng hiện thân: Trời, Rồng, Dạ xoa, hoặc Càn thát bà, hoặc A tu la, hoặc Câu lâu la, hoặc Khẩn na la, Ma hầu na già, thần Chấp Kim Cang, tất cả băm ba, ứng thân sai khác, giúp cho mọi người, an vui giải thoát, thì Quán Thế Âm, sẵn sàng hóa thân, không chút quản ngại. O

  Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quán Âm, ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sinh, khắp cả thế gian, không thể nghĩ bàn. Vì thế các ông, hãy nên một lòng, tán thán cúng dường, Bồ-tát Quán Âm. O

  Này Vô Tận Ý, thí không sợ hãi, trong chốn trần gian, cứu khổ chúng sinh, tai qua nạn khỏi, chính là nguyện lớn, Bồ-tát Quán Âm, nên cõi Ta Bà, thảy đều gọi ngài, là Quán Tự Tại. O

  Sau khi nghe xong, ngài Vô Tận Ý, xin thưa đức Phật, cho con cúng dường, Bồ-tát Quán Âm. Nói xong ngài đem, chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá trị ngàn vàng, cung kính cúng dường, Bồ-tát Quán Âm. Bồ-tát Quán Âm, không dám chịu nhận, chuỗi ngọc như ý. Phật liền dạy rõ, về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, lợi ích trời người.

  Phật vừa dứt lời, Bồ-tát Quán Âm, vui vẻ đón nhận, chia làm hai phần, một phần dâng cúng, đức Phật Thích ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo. O

  Bấy giờ trong hội, có vị Bồ tát, tên là Trì Địa, chấp tay thưa Phật : “Bạch đức Thế tôn, nếu có chúng sinh, nghe được kinh này, cũng như công đức, ứng hiện các thân, tùy duyên giáo hóa, của ngài Quán Âm, thì phước người ấy, vô lượng vô biên”. O

  Khi nghe Phật nói, hạnh nguyện Quán Âm, tám mươi bốn ngàn, các loại chúng sinh, thảy đều phát tâm, Vô Thượng Chánh Giác.

  Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) OOO

       

                             KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ

                                   CỦA HÀNG BỒ-TÁT

  Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.O

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.O

  Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.O

                           KỆ TÁN QUÁN ÂM

  Cành dương liễu, nước tịnh nhiệm mầu.

  Rưới tắt muôn vàn, cảnh khổ đau.

  Chư thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh.

  Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn.

  Cam lồ rưới khắp trần gian,

  Não phiền dứt sạch, sen vàng nở hoa.OOO        

   

                       MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN

  Một nguyền khi hành Bồ-tát đạo,

  Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm.

  Sáu căn thanh tịnh viên thông,

  Chỗ nào khốn khổ liền tìm đến nơi.

  Hai nguyền không sợ gian nan,

  Vớt người chìm đắm, biển sông lâu dài.

  Ba nguyền ứng hiện Ta Bà,

  U minh đau khổ mau mau giải trừ.

  Bốn nguyền ma quỷ yêu tinh,

  Hãy mau thức tỉnh hồi quy Phật-đà.

  Năm nguyền dương liễu tịnh bình,

  Cam lồ rưới mát, nhân thiên an lành.

  Sáu nguyền bình đẳng xót thương,

  Không còn phân biệt, thân sơ mọi loài.

  Bảy nguyền dứt khổ ba đường,

  Chúng sinh thoát nạn, không còn trầm luân.

  Tám nguyền cứu khổ tội tù,

  Chúng sinh vui vẻ, an nhiên thanh nhàn.

  Chín nguyền cứu khổ thế nhân,

  Thảy đều thể nhập, Niết bàn vô sinh.

  Mười nguyền hổ trợ Tây Phương,

  Muốn cho tất cả, biết đường về Tây.

  Mười một nguyền Di Đà thọ ký,

  Cảnh Tây Phương tuổi thọ lâu dài,

  Chúng sinh muốn sống an lành,

  Niệm danh Bồ-tát, Tây Phương mau về.

  Mười hai nguyền tinh tấn tu hành,

  Dù thân này lao khổ trăm bề,

  Thành tâm nỗ lực không ngừng,

  Mười hai nguyện lớn độ sinh đời đời. OOO

                           KỆ SÁM HỐI

  Con đã gây ra bao lầm lỗi

  Khi nói khi làm khi tư duy

  Tham lam hờn giận và ngu si

  Nay con cúi đầu xin sám hối.

  Một lòng con cầu Phật chứng tri

  Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới

  Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác

  Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

  Cúi xin các Phật Thế-tôn,

  Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.

  Hoặc tội ác tự tay tạo tác

  Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm

  Hoặc thấy việc ác không can

  Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.

  Những tội ác tự mình trộm cướp

  Của chùa chiền bảo tháp chư tăng

  Tự tay mình lấy giả làm

  Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.

  Hoặc tự tay gây tạo tham tàn

  Làm mười điều ác lại coi thường

  Hoặc dùng thế lực ép oan,

  Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.

  Làm quỷ đói súc sinh đau khổ

  Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi

  Làm loài hèn hạ nhất đời

  Nếu được làm người làm người thấp kém.

  Nay con nguyện thật thà sám hối

  Biết bao điều tội lỗi xưa nay

  Cúi xin chư Phật chứng minh

  Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.

  Xin chư Phật rủ lòng thương xót

  Nay con xin quỳ trước Phật-đà

  Phát tâm thệ nguyện thật thà

  Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.

  Xin phát nguyện làm lành lánh dữ.

  Kể từ đây muôn kiếp không thôi.

  Con nhất tâm nguyện sống đời lành.

  Đem thân mạng nương nhờ Tam bảo.

  Lên thuyền từ vượt qua biển khổ.

  Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê.

  Thân miệng ý luôn luôn trong sạch.

  Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác.

  Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối.

  Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền.

  Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.

  Không còn vương vấn chuyện xưa nay.

  Nam mô cầu sám hối Bồ-tát.OOO

   

                 CHÚNG CON TỤNG TAM QUY

             VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.

                           TỤNG TAM QUY Y

  Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)

  Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính thờ tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.

  Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.

  Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.

                            TỤNG NGŨ GIỚI

  Con nguyền từ bỏ sát sinh

  Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành.

  Thương yêu người vật môi sinh

  Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.

  Con nguyền từ bỏ trộm gian

  Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa.

  Sống chân thật chẳng lọc lừa

  Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.

  Con nguyền từ bỏ ngoại tình

  Một chồng một vợ, tấm lòng trinh nguyên.

  Thương yêu tôn trọng cảm thông

  Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.

  Con nguyền từ bỏ nói sai

  Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu.

  Nói như chánh pháp cao sâu

  Im như bậc thánh, nhiệm mầu thấy nghe.

  Con nguyền từ bỏ rượu chè

  Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ.

  Để không bệnh hoạn thẫn thờ

  Để cho tâm trí lặng lờ sáng trong.

  Từ nay con nguyện với lòng

  Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.

  Để cho con sống thanh cao

  Để đời an lạc, dạt dào tình thương.OOO

   

  Đi kinh hành niệm Quán Thế Âm Bồ-tát. ( Hoặc ngồi tại chỗ niệm.)

  Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (108 lần)

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

  Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)

  Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần )

  Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

   

                         SÁM MƯỜI NGUYỆN

  Một nguyền kính lễ Như Lai.

  Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

  Ba nguyền tu phước cúng dường.

  Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

  Năm nguyền vui vẻ an lành.

  Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

  Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

  Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.

  Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

  Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO

   

                  HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  Sám hối công đức khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Chan rải mười phương khắp tất cả

  Con và cha mẹ ông bà

  Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.OOO

   

                            PHỤC NGUYỆN

  Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O

  Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O

  Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O

  Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa

  Phật huệ chiếu sáng ngời

  Mưa pháp hằng nhuần gội

  Phật tử lòng tin sâu

  Ruộng phước càng tăng trưởng

  Chúng sinh sống an lạc

  Vui hưởng cảnh thái bình

  Nơi nơi dứt đao binh

  Mỗi mỗi đều thành Phật.

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.O

   

                     ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

  Con xin nương tựa Phật

  Bậc phước trí vẹn toàn

  Cầu tất cả chúng sinh

  Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)

  Con xin nương tựa Pháp

  Nguồn tuệ giác Từ bi

  Cầu tất cả chúng sinh

  Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)

  Con xin nương tựa Tăng

  Đoàn thể sống an vui

  Cầu tất cả chúng sinh

  Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)OOO

                               HỒI HƯỚNG

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Chan rải mười phương khắp tất cả

  Con và cha mẹ ông bà

  Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.OOO

                  VĂN PHÁT NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH

                                  VỀ CHÙA TU HỌC

  Về chùa kính Phật trọng Tăng

  Cùng nhau học hỏi, trau dồi thân tâm.

  Một lòng quyết chí tu hành

  Thâm ân Phật tổ, ơn sâu khó đền.O

  Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ độc lập về kinh tế, chính trị và văn hóa đạo đức tâm linh. Hai triều đại Lý-Trần là nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử mới nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Thế cho nên:

  “Tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức”.

  “PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.

  DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN MANG ĐẠO VÀO ĐỜI, DO HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.

  “ ANH HÙNG LÝ THƯỜNG KIỆT KHƠI NGUỒN TÂM LINH, MỞ TRANG SỬ MỚI CHO NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT.

  PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI, PHÁ TRỪ MÊ TÍN LÀM RẠNG RỠ TỔ TIÊN ”.

  Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.

  Chúng con Phật tử Chùa Linh Xứng xin thành tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để cho chúng con tu học đến ngày thành tựu viên mãn mới thôi.OOO

                         MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN

  1-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền.

  Nguyện cho cha mẹ ông bà

  Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời.O

  2-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường.

  Nguyện cho tất cả thầy cô

  Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn.O

  3-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền.

  Nguyện cho tất cả mọi người

  Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành.O

  4-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ.

  Nguyện không ganh ghét oán hờn

  Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.O

  5-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ

  Nguyện siêng tinh tấn tu hành

  Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.O

  6-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành.

  Nguyện lòng trong sạch sáng trong

  Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.O

  7-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương.

  Nguyện cho tốt đạo đẹp đời 

  Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.O

  8-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha.

  Nguyện mau thành tựu đạo tâm

  Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn.O

  9-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.

  Nguyện sống giúp ích nhân sinh

  Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời.O

  10-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.

  Nguyện cầu Phật pháp chiếu soi

  Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người.O

  11-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Sống trong tỉnh giác, thương yêu muôn loài.

  Nguyện đem lời dạy Thế tôn

  Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.O

  12-Chúng con kính lạy Phật-đà

  Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.

  Nguyện cho thế giới bình yên

  Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài.OOO

  CHÚNG CON THÀNH TÂM PHÁT NGUYỆN, GIỮ GIỚI TRONG SẠCH VÀ SỐNG ĐỜI ĐẠO ĐỨC

  Năm giới là nền tảng đạo đức căn bản của thế giới loài người, Phật chế ra vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc đời, để sống an vui hạnh phúc, ngay tại đây và bây giờ.O

  Giới như ngọn đèn sáng hay phá tan si mê, tối tăm, mờ mịt. Giới như sức mạnh hay dựng đứng những gì ngã xuống. Giới có công năng dứt ác làm lành. Giới như ánh sánh trí tuệ, từ bi hay chuyển hóa phiền não khổ đau thành an vui, hạnh phúc.O

                “ Giới là phương thuốc nhiệm mầu,

                 Chữa lành các bệnh, khổ đau ở đời. ”

  Năm giới là con đường sáng, là niềm tin vững chắc cho mọi người trên bước đường thăng hoa cuộc sống, giới có công năng làm mới lại chính mình, giúp chúng ta không rơi vào hố sâu của tội lỗi mà hay sống đời đạo đức và vô ngã vị tha.O

  Người Phật tử chân chính phải sống có văn hóa, có đạo đức, có nhân cách, có hiểu biết, có yêu thương, có đức tính từ-bi-hỷ-xả, và biết tôn trọng bảo vệ sự sống của muôn loài.OOO

  GIỚI THỨ NHẤT TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ SỰ SỐNG

  Giới thứ nhất: Ý thức được khổ đau do sự giết hại gây ra chúng con nguyện không giết người và không giết hại các loài vật, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, không khai thác, phá hủy bừa bãi làm ảnh hưởng chung cho thế giới loài người.O

  Chúng con nguyện không trực tiếp giết hại hay phá hủy môi trường, không xúi bảo người khác giết hại, không vui vẻ hay tán đồng khi thấy người giết hại, dù đó là trong tâm tưởng của chúng con.OOO

  GIỚI THỨ HAI KHÔNG GIAN THAM TRỘM CƯỚP

  Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức. Chúng con nguyện mở rộng tấm lòng thương xót để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng con luôn ý thức rằng dù là một cây kim cọng chỉ, nếu không phải là của mình, nếu người không cho, chúng con không tự lấy làm của riêng mình.O

  Người Phật tử chân chính, ai cũng phải tin sâu nhân quả, tin mình làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, nhân trộm cướp là việc làm xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận nên có luật pháp chế tài, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối mọi việc xấu ác của con người.OOO

  GIỚI THỨ BA BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH MÌNH VÀ NGƯỜI KHÁC

  Ý thức được những khổ đau do xâm phạm tiết hạnh của người khác, chúng con nguyện chỉ sống một vợ một chồng chung thủy có đôi, không dan díu ăn nằm với người khác, nếu không phải là vợ hoặc chồng.O

  Bản chất của chúng sinh là ái dục, ai ham hưởng thụ quá đáng vấn đề khoái lạc xác thịt và đi quá đà trong chừng mực cho phép, dễ bị mất nhân cách phẩm chất đạo đức. Thường như thế thì kéo theo sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình là ghen tuông, giận dỗi, mắng chửi và bạo hành.O

  Người Phật tử chân chính, nếu muốn có một nhân cách phẩm chất đạo đức tốt, để không rơi vào trường hợp ngoại tình và các quan hệ tình dục bất chính khác. Quả báo hiện đời không bao giờ có được mái ấm gia đình hạnh phúc, chính vì vậy chúng con quyết một lòng sống chung thủy một vợ một chồng, để không bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình mình.OOO

  GIỚI THỨ TƯ KHÔNG NÓI DỐI VÀ BIẾT LẮNG NGHE

  Bồ-tát Quán Thế Âm là một con người mẫu mực đã mở ra cánh cửa “Phổ Môn” rộng khắp thế giới Ta bà này để mang niềm vui, tình yêu thương chân thật và làm vơi đi biết bao nỗi khổ niềm đau, của tất cả chúng sinh với tấm lòng vô ngã vị tha rộng lớn, nhờ có nhiều phước báo và nhân từ đức độ.O

  Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu tỉnh giác gây ra, chúng con xin nguyện học và làm theo hạnh lắng nghe, cùng nói lời hòa nhã dễ thương để đem niềm vui chân thật và sẵn sàng chia vui sớt khổ để mình và người cùng sống trong an lạc thái bình.O

  Lời nói rất quan trọng có thể tác động tới tâm tư mọi người làm cho họ hạnh phúc hay khổ đau, thế cho nên chúng con nguyện sẽ nói lời chân thật hiền hòa và không nói dối để hại người vật.O

  Người Phật tử chân chính nguyện không nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, hoặc hứa với người mà không giữ đúng, hoặc hứa rồi mà tráo trở lật lộng. Hoặc nói lời ly gián làm hai bên hiểu lầm nhau, nên sinh ra thù hận. Hoặc dùng lời nói thêu dệt nịnh hót làm xiêu lòng người, từ vua quan cho đến các thứ dân bần cùng cũng đều bị mê hoặc bởi lời nói nịnh hót tâng bốc. Và chính lời nói nịnh hót làm hại oan rất nhiều người. Hoặc dùng lời nói thô ác như là nói nặng, mắng nhiếc, chửi rủa dùng lời lẽ thô tục để lăng nhục người.O

  Chính vì vậy, chúng con quyết học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm để lắng nghe và biết tha thứ cho nhau mà cùng nói lời hòa nhã, từ ái và luôn đem niềm an vui, hạnh phúc đến với mọi người.OOO

  GIỚI THỨ NĂM GIỮ THÂN TÂM TRONG SÁNG LÀNH MẠNH

  Xã hội ngày nay trên đà tiến bộ của nhân loại, con người càng ngày càng sa đọa hơn vì những thói quen hưởng thụ không lành mạnh gây ra như hút thuốc, uống rượu và dùng các chất kích thích độc hại như xì ke ma túy.O

  Quả báo của sự tiêu thụ các chất độc hại, hiện đời bị ngu si mê muội, thân tâm u tối, không làm chủ bản thân dễ dẫn đến phạm pháp gây ra nhiều tội lỗi và làm tổn hại cho mình và người khác.O

  Ý thức được sự khổ đau do uống rượu say sưa, tiêu thụ các chất kích thích như phim ảnh đời trụy, sách báo nhãm nhí, các chất độc hại như xì ke ma túy.O

  Chúng con nguyện không tiêu thụ các chất độc trên để thân tâm được trong sáng lành mạnh, sống đời đạo đức vị tha mà làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân, đóng góp lợi ích xã hội, và hộ trì Tam bảo, để Phật pháp được trường tồn ở thế gian này, nhằm giúp tất cả chúng sinh được nhiều lợi lạc.O

  Chúng con từ nay về sau phát nguyện làm người Phật tử chân chính, gìn giữ năm giới pháp trong sạch, tu học theo lời Phật dạy để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.O

  Người Phật tử chân chính có một nhân cách sống được người trí tán thán và khen ngợi, đó chính là biết từ bỏ sát sinh hại vật, trước tiên là không được giết người, kế đến là biết hạn chế giết hại từ con vật lớn cho đến các loài nhỏ nhít. Rồi chúng ta không gian tham trộm cướp hay lường gạt của ai, sống chung thủy một vợ một chồng, không nói dối hại người và không uống rượu say sưa và dùng các chất độc hại như xì ke ma túy.OOO

  NGUYỆN CẦU AN LÀNH

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

  Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

  Hết thảy sáu thời, đều an lành. 

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

  Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ. 

  Hết thảy sáu thời, đều an lành.

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

  Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

  Hết thảy sáu thời, đều an lành.

  Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. OOO                         

  Hồi hướng công đức

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sinh

  Đều trọn thành Phật đạo.OOO

  Tác giả: Thanh Ngân

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.8 · 4 đánh giá
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-07-31 11:50:45.0
  1 - Đức Bồ-Tát giáng trần vào lòng mẹ kiếp chót 2 - Đức Bồ-Tát xuất gia 3 - Ðức Phật Chuyển Pháp Luân lần đầu 4 - Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo , cũng là ngày mà Đức Phật thuyết tạng Abhidhamma (Vi diệu pháp) để trả ơn mẫu thân trên cung trời Đao lợi 5 - Ngày khởi điểm mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo nguyên thủy Theravāda
  Tổng hợp những điều cần biết về phật giáo nguyên thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-26 08:00:00.0
  Đạo Phật Nguyên Thủy tin rằng giáo pháp của họ là những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Họ không tập trung quá nhiều vào niềm tin đo lường và các giáo lý cực đoan, mà coi chúng như công cụ để giúp mọi người hiểu chân lý thông qua trải nghiệm cá nhân.
  Tìm hiểu về Tội Sát Sanh - Quả Báo của Tội Sát Sanh - Tỳ khưu Hộ Pháp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-12 15:54:13.0
  Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác-nghiệp trọng-tội thuộc về loại nghiệp ānantariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci,
  Nghiệp Tà Dâm là thế nào - Quả báo của Tà Dâm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-09 11:35:00.0
  "Tà-dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghiệp tà-dâm."
  Rằm Tháng 4 âm lịch Ngày Bồ Tát Thành Đạo
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-31 17:32:36.0
  Ngày Rằm tháng 4 âm lịch hay còn gọi là ngày Đại lễ tam hợp Vesak vì nó kỷ niệm 3 Sự kiện lớn - Bồ tát đản sanh - Bồ tát thành đạo - Đức Phật Niết Bàn
  Thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-29 17:47:46.0
  Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum còn giúp cho những người thân trong gia đình được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, giải trừ nạn ách, hóa giải phiền não, tránh được bệnh tật tai ương, những người quá cố sớm được siêu sinh, đầu thai.
  Văn khấn đền phủ cho gia chủ khi đi đền, chùa
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-26 15:01:14.0
  Văn khấn đền phủ là một văn bản không thể thiếu cho người đi lễ chùa. Cùng tham khảo bài viết dưới để biết thêm về văn chuẩn đi lễ chùa.
  Bật mí một số ý nghĩa thả đèn hoa đăng có thể bạn chưa biết
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-24 13:00:00.0
  Thả đèn hoa đăng luôn được nhiều người lựa chọn để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thả đèn hoa đăng.
  Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản 2023
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-23 11:20:38.0
  Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
  Bổn Phận của người Cư Sĩ với các mối quan hệ trong Đạo Phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-19 09:54:43.0
  Trong kinh Sigàlovàda Sutta, Đức Phật Gotama hướng dẫn về đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận đối với các bậc tu sĩ,
  Chia sẻ