Thông báo [HOT] Xem Tử vi hôm nay chính xác nhất - Xem 12 Cung Hoàng Đạo Bói Bài ngay ! ×

Các bạn dành chút thời gian sám hối vào 14 và 30 Âm lịch

29/04/2021 03:03
Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.

  1. Sám Nguyện là gì

  Sám Nguyện gồm có hai phần là sám hối và phát nguyện. Sám nghĩa là làm mới trở lại, bắt đầu trở lại, cam kết rằng ta sẽ không làm như ngày xưa nữa, sẽ không gây ra thêm những lỡ lầm và vụng dại như đã gây ra trong quá khứ. Sám được dịch là bắt đầu trở lại, làm mới trở lại. Nguyện nghĩa là quyết tâm không làm những điều đã từng gây ra đổ vỡ, và quyết tâm làm những điều có thể hàn gắn, thay đổi và đưa tới sự chuyển hóa, gây an lạc cho ta và cho người khác. Nguyện là mong ước, là quyết tâm thực hiện được điều ta mong ước. Mong ước nối lại tình thâm, làm mới và chuyển hóa những khổ đau, tạo ra hạnh phúc.

  Trong khi tụng bài Sám Nguyện, ta có thể đi ngang qua một quá trình chuyển hóa, tại vì tụng bài này không phải là để cầu xin một đấng tối cao làm cho chúng ta những điều mà ta không làm được. Bài tụng này sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực tập. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là ánh sáng chiếu vào tự thân và vào hoàn cảnh hiện tại của ta để ta thấy rõ được tình trạng. Khi đã thấy được hiện tại và đã có tuệ giác thì ta biết được con đường đi, tức là biết nên làm gì và không nên làm gì để có thể bắt đầu làm mới. Chúng ta luôn bắt đầu trở lại, nhất định không chịu thua. Bài tụng này là một cơ hội để chúng ta rọi ánh sáng chánh niệm vào tự thân và hoàn cảnh để thấy được những vụng dại và những lỡ lầm trong quá khứ của chính ta. Ta sẽ thấy được con đường tương lai của ta, một con đường trên đó ta sẽ không lặp lại những lỗi lầm và vụng dại ngày xưa. Đây là sự thực tập và ta đừng nghĩ rằng đây là lời cầu xin đối với các đấng thần linh. Sám là công nhận với bản thân là ta đã có những hành động vụng dại, thiếu chánh niệm vì thế đã gây nên đổ vỡ. Nguyện là mong muốn quyết tâm hành động để thay đổi. Bài Sám Nguyện được bắt đầu bằng một đoạn sáu câu giúp ta có thể quán tưởng, hình dung ra một khung cảnh thuận lợi cho sự thực tập sám và nguyện. 

  2. Hành trì sám hồi

  Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.

  Thời gian gần đây, thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy ra khắp nơi, nguyên nhân cũng là do các nghiệp xấu của chúng ta phát huy tác dụng. Việc sám hối giúp ta chuyển hóa bớt các nghiệp xấu, hồi hướng công đức đến các chúng sanh mà ta đã làm hại, việc sám hối có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Tại các chùa Việt Nam thường có thời khóa sám hối vào 14 và 30 Âm lịch.

  TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

  Án lam tóa ha (3 lần)

  TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN-NGÔN

  Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta-bà-ha. (3 lần)

  TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN

  Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

   

  Nhất tâm đảnh lễ

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni Phật

  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Kim Cang Bất Hoại Phật

  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Quang Phật

  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Long Chủng Tôn Vương Phật

  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Quân Phật

  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Hỷ Phật

  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Hỏa Phật

  8.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Quang Phật

  9.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bất Không Kiến Phật

  10.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Phật

  11.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Phật

  12.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dõng Thí Phật

  13.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Phật

  14.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Thí Phật

  15.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thủy Thiên Phật

  16.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiên Thủy Thiên Phật

  17.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hiền Cát Tường Phật

  18.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Chiên Ðàn Cát Tường Phật

  19.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Lượng Oai Đức Phật

  20.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Quang Đức Hoa Phật

  21.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Cát Tường Phật

  22.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Na La Diên Cát Tường Phật

  23.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hoa Cát Tường Phật

  24.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật

  25.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

  26.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tài Cát Tường Phật

  27.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Niệm Cát Tường Phật

  28.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật

  29.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Đế Thắng Tràng Vương Phật

  30.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Du Bộ Công Ðức Phật

  31.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ðấu Chiến Thắng Phật

  32.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dũng Kiện Cát Tường Phật

  33.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Phổ Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật

  34.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật

  35.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Tu Di Sơn Vương Vương Phật

   

  Nhất Tâm Đảnh Lễ

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật

  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật

  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri V ô Cấu Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật

  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật

  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật

  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật

  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

   

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát.

  Đệ tử tên là :

  Pháp danh :

  Nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo, đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca, đệ tử từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay, và nhất là những ngày tháng gần đây; vì do ba nghiệp tham sân si cho nên thân con đã tạo nên những điều sai lầm tội lỗi như sau.....

  miệng con đã nói những điều sai lầm tội lỗi như sau .....

  ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau .......

  Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều và nhiều hơn thế nữa, con không thể nào nhớ hết, biết hết, phát lồ sám hối hết chỉ biết ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng

  NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

   

  Hồi hướng

  Con Xin hồi hướng công đức này đến những người nghèo khổ, bệnh tật mà con thấy hàng ngày khi đi đường, nghe người khác kể hay xem trên báo chí, internet và những vong hồn, oan hồn XUNG QUANH đây.

  Cầu cho mọi người được thoát khỏi các cảnh khổ, bệnh tật, nghiệp chướng tiêu trừ, có được duyên lành với Phật pháp, sớm được giác ngộ.

  Con Xin hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc họ hàng xa gần, bạn bè làng xóm.

  Cầu cho người mất được sớm siêu thoát, tái sinh vào cảnh an lành, người còn thì tật bệnh, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, có được duyên lành với Phật pháp, sớm được giác ngộ.

  Vì tham sân si mà bao đời nay con đã gây ra rất nhiều ác nghiệp, Con Xin hồi hướng công đức này và cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, nghiệp chướng bao đời bao kiếp của con sớm được siêu thoát vào cảnh giới an lành, có được duyên lành với Phật pháp, sớm được giác ngộ.

   

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Bói bài - Xem bói bài tây - Gieo quẻ
  Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài tộc, gia đạo.
  Lưu ý: Nguyên tắc Nam Tả - Nữ Hữu (Nam nhấn chọn bằng tay trái, nữ tay phải)
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Thư viện tổng hợp
  Thuật chiêm tinh Trung Quốc và sự hình thành Lịch Vạn Niên của người Trung Quốc
  Phong tục tập quán - 07/05/2021 08:53
  Lịch vạn niên là cuốn lịch pháp bắt nguồn từ Trung Quốc, được soạn theo chu kì ngày tháng năm dựa theo thuyết âm dương ngũ hành và quy luật tương sinh tương khắc...Vậy sự hình thành lịch vạn niên như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Lịch Vạn Niên 365 sẽ chia sẻ những thông tin về sự hình thành lịch vạn niên của người Trung Quốc và thuật chiêm tinh Trung Quốc.
  Giờ Hoàng Đạo, Giờ Hắc Đạo là gì và Cách Chọn Giờ Hoàng Đạo
  Phong tục tập quán - 07/05/2021 07:47
  Có vị thần thiện cũng có vị thần ác, mỗi thần đều được ông Trời giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế mà trong 12 giờ có 12 vị Thần sát luân phiên nhau làm nhiệm vụ, mỗi vị đảm nhận một ngày trong tháng trong năm. Đường đi của các thần thiện được gọi là Hoàng đạo còn đường thần ác đi chính là Hắc đạo. Vậy ngày hoàng đạo là gì, ngày hắc đạo là gì? Khái niệm của giờ hoàng đạo và hắc đạo được hiểu như thế nào?
  Lục Thập Hoa Giáp là gì, cách tính Lục Thập Hoa Giáp
  Phong tục tập quán - 05/05/2021 08:13
  Từ rất lâu bảng 60 hoa giáp hay lục thâp hoa giáp đã được dùng phổ biến trong văn hóa phương Đông. Và thiên can, địa chi được sử dụng rộng rãi trong năm, tháng, ngày, giờ. Lục thập hoa giáp được chia ra năm loại ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cứ hai can chi liên tiếp là một loại ngũ hành.
  Con Số Nào Hợp Phong Thủy Theo Bản Mệnh Của Bạn
  Phong thủy đời sống - 05/05/2021 04:48
  Theo phong thủy âm dương thì mệnh của bạn là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống của chúng ta.
  Tại sao ko nên xây nhà khi chủ nhà phạm vào 1 trong 3 đại kỵ là Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai năm 2021
  Phong thủy đời sống - 05/05/2021 08:48
  Dân gian từ xưa đến nay vẫn luôn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói trên không chỉ đơn thuần có ý nghĩa là người đàn ông xây nhà mà sâu xa hơn còn có một tầng nghĩa khác chính là khi xây nhà thì xem tuổi đàn ông, khi cưới xin sẽ xem tuổi đàn bà. Nếu gia đình sống nhiều thế hệ, khi xây nhà nên xem theo tuổi của người đàn ông làm chủ gia đình, có thể là người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà hoặc con trai trưởng.
  Lỗ Ban Kinh hướng dẫn hóa giải hai nhà cửa đối diện nhau
  Phong thủy đời sống - 05/05/2021 08:36
  Nhưng ngày nay, thành phố chật hẹp, người đông, nhiều căn hộ, nhà cao tầng chuyện cửa đối diện cửa khó tránh khỏi, nếu phạm vào điều kiêng kỵ này thì sẽ hóa giải bằng cách nào?
  Sống chậm
  Bài học cuộc sống - 28/04/2021 12:29
  Bởi vì lẽ sống ở đâu xa? Lẽ sống ở ngay trong cuộc sống này - mỗi ngày - mỗi phút. Osho từng nói “Cuộc sống là quá trình. Không có cách nào đạt tới cuộc sống ngoại trừ việc sống nó, tuôn chảy cùng nó”. Hay có ai đó cũng nói “Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong cuộc sống, tất cả đều xem bạn sống như thế nào”.
  10 Cách nuôi dưỡng mối quan hệ bên vững
  Bài học cuộc sống - 25/04/2021 05:43
  Nuôi dưỡng mối quan hệ tốt không chỉ giúp cuộc sống thường ngày trở nên tươi đẹp mà còn giúp cho cuộc sống công sở trở nên dễ thở hơn. Làm thế nào để có được những mối quan hệ đẹp và bền vững thì không phải ai cũng biết.
  5 câu chuyện dạy bạn về cách tư duy đỉnh cao
  Bài học cuộc sống - 24/04/2021 09:25
  Bước đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc hành trình làm giàu, bạn cần thay đổi tư duy và thay đổi cách nhận thức hẹp hòi của mình khi nhìn nhận 1 vấn đề sự việc nào đó. 5 câu chuyện dạy bạn về cách tư duy đỉnh cao giúp bạn có những hành trang tốt hơn trên con đường đi tìm thành công.
  Giải mã giấc mơ những con số?
  Tâm linh huyền bí - 05/05/2021 04:57
  Ngủ nằm mơ thấy trúng số là điềm gì? Bạn mơ thấy mình trúng xổ số hay bạn thường xuyên mơ thấy người khách trúng số… điều đó là điềm báo gì? Cùng giải mã giấc mơ thấy trúng số nhé!
  Ý nghĩa của 10 Con số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 trong cuộc sống
  Tâm linh huyền bí - 05/05/2021 04:48
  Mỗi một con số lướt qua cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa riêng và ẩn chứa nhiều thông điệp.
  4 cách xem tướng nhận biết người hiền hòa thân thiện
  Tâm linh huyền bí - 04/05/2021 11:00
  Lông mày hình vòng cung, cũng giống như lông mày lá liễu, kiểu lông mày này mềm mại, thanh tú, đặc biệt là khi cười, lông mày có sức uốn cong hấp dẫn, nếu nói năng lại nhẹ nhàng
  Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 07/05/2021 04:54
  Phật giáo tin tưởng ở tác dụng của cầu siêu. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu.
  Các bạn dành chút thời gian sám hối vào 14 và 30 Âm lịch
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 29/04/2021 03:03
  Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.
  Tại sao nên cầu siêu?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 27/04/2021 11:37
  Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng của tín ngưỡng Phật giáo. Trong tinh thần tín ngưỡng của Phật giáo, lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Vì qua những lời kinh trì tụng của Chư tăng trong lễ cầu siêu sẽ giúp cho người quá vãng hiểu và giác ngộ chân lý. Nhờ biết giác ngộ, từ đó thoát khỏi cảnh giới tối tăm đọa đày mà siêu sanh về nơi tịnh độ.
  Người tuổi sửu và những lưu ý trong năm Tân Sửu 2021
  Xem bói tử vi - 05/05/2021 08:25
  Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Sửu được quý nhân chủ động đến cửa giúp đỡ nên nhận nhiều tài lộc, chuyện tình duyên cũng viên mãn. Và những lưu ý trong năm Tân Sửu 2021
  Thái dương thủ cung ở tỵ vận mệnh thế nào?
  Xem bói tử vi - 05/05/2021 08:20
  Sao Thái dương tại cung Tỵ độc tọa thế vượng cung Tài bạch, tài vận vượng thịnh, có tài kinh doanh quản lý tiền tài, thu nhập cao, tay nghề giỏi, có thể đạt được danh lợi song toàn, nên theo đuổi ngành thương mại xuất nhập khẩu hoặc doanh nghiệp lớn.
  Nhận diện 5 anh chàng cung hoàng đạo hay ghen nhất
  Xem bói tử vi - 04/05/2021 11:20
  “Có yêu thì mới có ghen” Nhưng chỉ vì một hành động nhỏ nhặt của người kia cũng nổi cơn ghen tuông vô cớ thì thật không hay. Vậy hãy cùng 12 cung hoàng đạo nhận diện những anh chàng Hoàng đạo nào hay ghen nhất nhé.
  ​Không có bạn gái, trai trẻ nuôi lợn nái ôm ngủ
  Chuyện lạ - 28/04/2021 07:13
  Câu chuyện đùa tưởng thật này xảy ra tại Thái Lan và đã từng khiến dân mạng phải cười bò vì độ ‘chịu chơi’ của anh chàng. Không có bạn gái, trai trẻ nuôi lợn nái ôm ngủ.
  Bào thai giấu cạnh xác ướp giám mục thế kỷ 17 và bí ẩn của hai hài cốt
  Chuyện lạ - 14/04/2021 07:09
  Bí ẩn về xác ướp của Giám mục Peder Winstrup cùng với một bào thai ở dưới chân được chôn cất vào thế kỷ 17, mới đây các nhà khoa học hiện đại và khảo cổ học đã khám phá sự thật đằng sau bào thai chôn cùng xác ướp giám mục Thụy Điển.
  Những chiếc máy bay mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết trên thế giới
  Chuyện lạ - 12/04/2021 09:11
  Những chiếc máy bay mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết nào, bất chấp những công nghệ giải cứu và tìm kiếm phức tạp mà chúng ta có. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu những vụ mất tích máy bay bí ẩn trên thế giới.
  Chia sẻ