Thông báo [HOT] Xem Tử vi hôm nay chính xác nhất - Xem 12 Cung Hoàng Đạo Bói Bài ngay ! ×

Các bạn dành chút thời gian sám hối vào 14 và 30 Âm lịch

21/02/2021 01:09
Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.

  1. Sám Nguyện là gì

  Sám Nguyện gồm có hai phần là sám hối và phát nguyện. Sám nghĩa là làm mới trở lại, bắt đầu trở lại, cam kết rằng ta sẽ không làm như ngày xưa nữa, sẽ không gây ra thêm những lỡ lầm và vụng dại như đã gây ra trong quá khứ. Sám được dịch là bắt đầu trở lại, làm mới trở lại. Nguyện nghĩa là quyết tâm không làm những điều đã từng gây ra đổ vỡ, và quyết tâm làm những điều có thể hàn gắn, thay đổi và đưa tới sự chuyển hóa, gây an lạc cho ta và cho người khác. Nguyện là mong ước, là quyết tâm thực hiện được điều ta mong ước. Mong ước nối lại tình thâm, làm mới và chuyển hóa những khổ đau, tạo ra hạnh phúc.

  Trong khi tụng bài Sám Nguyện, ta có thể đi ngang qua một quá trình chuyển hóa, tại vì tụng bài này không phải là để cầu xin một đấng tối cao làm cho chúng ta những điều mà ta không làm được. Bài tụng này sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực tập. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là ánh sáng chiếu vào tự thân và vào hoàn cảnh hiện tại của ta để ta thấy rõ được tình trạng. Khi đã thấy được hiện tại và đã có tuệ giác thì ta biết được con đường đi, tức là biết nên làm gì và không nên làm gì để có thể bắt đầu làm mới. Chúng ta luôn bắt đầu trở lại, nhất định không chịu thua. Bài tụng này là một cơ hội để chúng ta rọi ánh sáng chánh niệm vào tự thân và hoàn cảnh để thấy được những vụng dại và những lỡ lầm trong quá khứ của chính ta. Ta sẽ thấy được con đường tương lai của ta, một con đường trên đó ta sẽ không lặp lại những lỗi lầm và vụng dại ngày xưa. Đây là sự thực tập và ta đừng nghĩ rằng đây là lời cầu xin đối với các đấng thần linh. Sám là công nhận với bản thân là ta đã có những hành động vụng dại, thiếu chánh niệm vì thế đã gây nên đổ vỡ. Nguyện là mong muốn quyết tâm hành động để thay đổi. Bài Sám Nguyện được bắt đầu bằng một đoạn sáu câu giúp ta có thể quán tưởng, hình dung ra một khung cảnh thuận lợi cho sự thực tập sám và nguyện. 

  2. Hành trì sám hồi

  Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.

  Thời gian gần đây, thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy ra khắp nơi, nguyên nhân cũng là do các nghiệp xấu của chúng ta phát huy tác dụng. Việc sám hối giúp ta chuyển hóa bớt các nghiệp xấu, hồi hướng công đức đến các chúng sanh mà ta đã làm hại, việc sám hối có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Tại các chùa Việt Nam thường có thời khóa sám hối vào 14 và 30 Âm lịch.

  TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

  Án lam tóa ha (3 lần)

  TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN-NGÔN

  Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta-bà-ha. (3 lần)

  TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN

  Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

   

  Nhất tâm đảnh lễ

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni Phật

  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Kim Cang Bất Hoại Phật

  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Quang Phật

  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Long Chủng Tôn Vương Phật

  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Quân Phật

  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Hỷ Phật

  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Hỏa Phật

  8.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Quang Phật

  9.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bất Không Kiến Phật

  10.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Phật

  11.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Phật

  12.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dõng Thí Phật

  13.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Phật

  14.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Thí Phật

  15.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thủy Thiên Phật

  16.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiên Thủy Thiên Phật

  17.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hiền Cát Tường Phật

  18.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Chiên Ðàn Cát Tường Phật

  19.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Lượng Oai Đức Phật

  20.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Quang Đức Hoa Phật

  21.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Cát Tường Phật

  22.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Na La Diên Cát Tường Phật

  23.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hoa Cát Tường Phật

  24.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật

  25.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

  26.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tài Cát Tường Phật

  27.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Niệm Cát Tường Phật

  28.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật

  29.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Đế Thắng Tràng Vương Phật

  30.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Du Bộ Công Ðức Phật

  31.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ðấu Chiến Thắng Phật

  32.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dũng Kiện Cát Tường Phật

  33.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Phổ Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật

  34.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật

  35.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Tu Di Sơn Vương Vương Phật

   

  Nhất Tâm Đảnh Lễ

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật

  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật

  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri V ô Cấu Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật

  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật

  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật

  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật

  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

   

  Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát.

  Đệ tử tên là :

  Pháp danh :

  Nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo, đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca, đệ tử từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến nay, và nhất là những ngày tháng gần đây; vì do ba nghiệp tham sân si cho nên thân con đã tạo nên những điều sai lầm tội lỗi như sau.....

  miệng con đã nói những điều sai lầm tội lỗi như sau .....

  ý con đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau .......

  Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều và nhiều hơn thế nữa, con không thể nào nhớ hết, biết hết, phát lồ sám hối hết chỉ biết ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh căn lành tăng trưởng

  NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

   

  Hồi hướng

  Con Xin hồi hướng công đức này đến những người nghèo khổ, bệnh tật mà con thấy hàng ngày khi đi đường, nghe người khác kể hay xem trên báo chí, internet và những vong hồn, oan hồn XUNG QUANH đây.

  Cầu cho mọi người được thoát khỏi các cảnh khổ, bệnh tật, nghiệp chướng tiêu trừ, có được duyên lành với Phật pháp, sớm được giác ngộ.

  Con Xin hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc họ hàng xa gần, bạn bè làng xóm.

  Cầu cho người mất được sớm siêu thoát, tái sinh vào cảnh an lành, người còn thì tật bệnh, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, có được duyên lành với Phật pháp, sớm được giác ngộ.

  Vì tham sân si mà bao đời nay con đã gây ra rất nhiều ác nghiệp, Con Xin hồi hướng công đức này và cầu nguyện cho các oan gia trái chủ, nghiệp chướng bao đời bao kiếp của con sớm được siêu thoát vào cảnh giới an lành, có được duyên lành với Phật pháp, sớm được giác ngộ.

   

  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Bói bài - Xem bói bài tây - Gieo quẻ
  Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài tộc, gia đạo.
  Lưu ý: Nguyên tắc Nam Tả - Nữ Hữu (Nam nhấn chọn bằng tay trái, nữ tay phải)
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Thư viện tổng hợp
  Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và những lời chúc hay, ý nghĩa
  Phong tục tập quán - 27/02/2021 03:28
  ​Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày cánh đàn ông sẽ tặng những món quà ý nghĩa nhất dành cho người phụ nữ quan trọng của họ. Vậy ngày Quốc tế Phụ nữ có lịch sử như thế nào?
  Lịch sử ra đời, ý nghĩa ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02 và những lời chúc ý nghĩa
  Phong tục tập quán - 26/02/2021 04:43
  Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu".
  Gợi ý những món chay ngày Rằm thơm ngon, bổ dưỡng cho gia đình
  Phong tục tập quán - 23/02/2021 05:33
  Với những tín đồ Phật giáo hay những người ăn kiêng, Tết đến là khoảng thời gian khó khăn trong khâu lựa chọn đồ ăn như thế nào cho thích hợp. Không thua kém gì thức ăn mặn, những món chay ngày tết có thể chế biến được trong những ngày Tết khá đa dạng và phong phú. Ăn chay trong những ngày Tết đã trở thành thói quen của nhiều tín đồ Phật giáo và người ăn kiêng. Món ăn chay thơm ngon, đậm đà và chứa nhiều dưỡng chất tốt không thua kém gì các món ăn mặn. Các món chay có thể thưởng thức trong ngày Tết như: thịt đông chay, canh nấm ngũ sắc, nem nấm chay, dưa món chay… đều mang những hương vị hấp dẫn, lạ miệng. Đa số đều rất dễ làm, nguyên liệu phổ biến và khá kích thích vị giác.
  Tại sao ko nên xây nhà khi chủ nhà phạm vào 1 trong 3 đại kỵ là Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai năm 2021
  Phong thủy đời sống - 26/02/2021 05:13
  Dân gian từ xưa đến nay vẫn luôn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói trên không chỉ đơn thuần có ý nghĩa là người đàn ông xây nhà mà sâu xa hơn còn có một tầng nghĩa khác chính là khi xây nhà thì xem tuổi đàn ông, khi cưới xin sẽ xem tuổi đàn bà. Nếu gia đình sống nhiều thế hệ, khi xây nhà nên xem theo tuổi của người đàn ông làm chủ gia đình, có thể là người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà hoặc con trai trưởng.
  “Tâm” và “Đức” là phong thủy lớn nhất đời người!
  Phong thủy đời sống - 26/02/2021 12:50
  Con người thế gian, ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở… Nhưng từ âm dương ngũ hành có thể thấy phong thủy tốt nhất, lớn nhất cuộc đời lại ở ngay trong chính bản thân của mỗi người.
  4 Con giáp nữ này đại diện cho sự thông minh sắc sảo, tự lực tự cường
  Phong thủy đời sống - 18/02/2021 04:48
  4 Con giáp nữ này đại diện cho sự thông minh sắc sảo, tự lực tự cường, tư tưởng cởi mở, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền và địa vị trong xã hội.
  Thiện Lương là con đường ngắn nhất đưa bạn đến hạnh phúc
  Bài học cuộc sống - 01/03/2021 09:12
  Cuộc sống này không ai là hoàn hảo, con đường ngắn nhất đưa bạn đến hạnh phúc không gì khác chính là sự thiện lương. Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, kẻ lại quanh co, so đo tính toán. Mỗi người đều đang đi trên cuộc hành trình của mình, người đang tiến, kẻ đang lùi. Có những sự việc, bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng mất. Thế giới rộng lớn, lòng người đa đoan, vậy nên bậc quân tử gặp phải tiểu nhân đôi khi là điều khó tránh.
  Trong thế gian có 7 việc chẳng đồng, đều do tâm tạo ra
  Bài học cuộc sống - 24/02/2021 04:25
  Nguồn gốc của Phật pháp là tâm. Nguồn gốc của vũ trụ cũng là tâm. Vậy giáo dục Phật giáo là bao gồm cả vũ trụ vạn vật, chẳng có một sự vật nào thiếu sót gọi là vạn pháp duy tâm. Vì nguồn gốc của vạn sự, vạn vật là tâm linh nên Phật Thích Ca nói: “Tất cả duy tâm tạo”. Trong thế gian có 7 việc chẳng đồng, đều do tâm tạo ra:
  Trả thù bằng cách huỷ hoại bản thân
  Bài học cuộc sống - 22/02/2021 10:28
  Có một câu chuyện rất phổ thông ở Việt Nam, câu chuyện đó giống như để vui đùa nhưng mà thật ra rất thật. Có một ông cụ thấy con trai mình đánh cháu nội mình. Con trai vì giận hờn bực bội đã trút tất cả những cái đó lên đầu con trai của nó–là cháu của mình. Mình rất đau xót rất không muốn con mình hành hạ cháu mình. Nhưng mình không có quyền.
  Ngứa Tai Phải và Ngứa Tai Phải báo hiệu điềm gì
  Tâm linh huyền bí - 02/03/2021 10:16
  Nếu bạn tự nhiên bị ngứa tai mà không phải do côn trùng cắn, không có vật gì rơi vào tai… Tuy nhiên nếu giải thích theo tâm linh phong thủy thì hiện tượng ngứa tai phải, đều có những điềm báo nhất định và rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Những điềm báo này có thể xấu hoặc tốt tùy thuộc vào thời điểm bạn cảm thấy ngứa cũng như bên tai nào cảm thấy ngứa. Vậy ngứa tai phải là điềm báo gì?
  Ngứa Tai Trái và Ngứa Tai Trái báo hiệu điềm gì
  Tâm linh huyền bí - 02/03/2021 09:50
  Nếu bạn tự nhiên bị ngứa tai mà không phải do côn trùng cắn, không có vật gì rơi vào tai… Tuy nhiên nếu giải thích theo tâm linh phong thủy thì hiện tượng ngứa tai trái, đều có những điềm báo nhất định và rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Những điềm báo này có thể xấu hoặc tốt tùy thuộc vào thời điểm bạn cảm thấy ngứa cũng như bên tai nào cảm thấy ngứa. Vậy ngứa tai trái là điềm báo gì?
  Mơ Thấy Người chết và Giải Mã Giấc Mơ Mơ Thấy Người Chết
  Tâm linh huyền bí - 01/03/2021 08:31
  Nằm mơ thấy người chết một trong số hiện tượng khá phổ biến, bạn đừng xem nhẹ khi gặp phải tình huống này. Vậy khi bạn mơ thấy người chết là điềm gì? Nó thật sự tôt hay xấu và cách xử lý sau cơn mơ ra sao, hãy cùng lịch Vạn Niên 365 đọc bài viết dưới đây nhé.
  3 Điều nên tránh khi trì Đại Bi, Lăng Nghiêm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 01/03/2021 03:21
  3 Điều nên tránh khi trì Đại Bi, Lăng Nghiêm
  5 Sự cúng dường - Bố thí vĩ đại (Mahādāna)
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 01/03/2021 10:21
  Cúng dường nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Chúng ta cung cấp và nuôi dưỡng Tam bảo để Tam bảo được trường tồn làm lợi ích cho chúng sanh. Phải cúng dường với lòng thành kính, tôn trọng, tuyệt đối tránh thái độ kiêu căng, cầu phước.
  Sự tích tiền thân Bồ Tát Phổ Hiền, ngày vía, Bồ tát Phổ Hiền là ai? Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 28/02/2021 09:32
  Bồ tát Phổ Hiền được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo. Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng thị giả ở bên trái và Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng thị giả ở bên phải.
  Tử vi trong 60 ngày sau rằm tháng giêng 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ
  Xem bói tử vi - 20/02/2021 08:05
  Tử vi trong 60 ngày tới cho biết những con giáp dưới đây gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ, làm việc gì cũng rất thuận lợi.
  Người tuổi sửu và những lưu ý trong năm Tân Sửu 2021
  Xem bói tử vi - 18/02/2021 04:03
  Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Sửu được quý nhân chủ động đến cửa giúp đỡ nên nhận nhiều tài lộc, chuyện tình duyên cũng viên mãn. Và những lưu ý trong năm Tân Sửu 2021
  Tử vi Tuổi Tý (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) năm mới Tân Sửu 2021
  Xem bói tử vi - 17/02/2021 10:18
  Tuổi Tý thoát khỏi năm phạm Thái Tuế, người tuổi Tý bước vào năm Tân Sửu với vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Công danh: Trong năm 2021, vì được Lục Hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương.
  Tục lệ cắt sạch cúc áo của người mới qua đời khi khâm liệm không phải ai cũng biết
  Chuyện lạ - 06/02/2021 09:08
  Trong tang lễ của người Việt, có nhiều phong tục tập quán được tiến hành, trong đó có việc cắt hết cúc áo, ... Đây là nghi lễ quan trọng trong một đời người, có ý nghĩa với cả người còn sống và người đã khuất núi.
  Chuyện lạ những phụ nữ có mái tóc dài
  Chuyện lạ - 26/01/2021 11:02
  Tóc dài đẹp sẽ mang đến cho bạn diện mạo nữ tính quyến rũ hút hồn. Thật rắc rối khi mái tóc dài lõa xõa của bạn quật trúng mặt ai đó đi bên cạnh khi. Tóc dài, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng những lúc chải đầu tóc mà bị rối tung rối. Đôi khi mệt mỏi chỉ muốn gỡ mái tóc dài ra khỏi đầu vì quá nặng đầu, nóng nực