Hồi Hướng Phước Cho Diêm Vương để hỗ trợ khi đọa Địa Ngục

03/11/2022 10:21
Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến,chư Thiên, các Diêm Vương, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc-giới, .

  Dựa theo lời hướng dẫn hồi hướng của Ngài Hộ Pháp.
  Bốn Loại Người Trong Đời
  1 -  Có tính thích làm nhiều phước thiện.
  2 -  Có tính thích vừa làm phước thiện, vừa làm ác nghiệp ( phạm giới, lười biếng hành Thiền, nghe Pháp, học kinh,...) như nhau.
  3 -  Có tính thích làm nhiều ác nghiệp trội hơn thiện nghiệp.
  4 -  Có tính thích làm nhiều ác nghiệp.

  Hồi Hướng Phước CHo Diêm Vương


  Trong 4 loại này, hạng thứ nhất dễ dàng nhớ thiện nghiệp nên khi chết không tái sinh vào 4 cõi Khổ. ( Tuy nhiên loại người này mà khi chết bất an lo lắng nên quên hết hoàn toàn mọi thiện nghiệp, chỉ nhớ ác nghiệp dù chỉ làm 1 lần trong đời thì vẫn cứ tái sinh địa ngục, ví như hoàng hậu Mallika cả đời hành Thiện rất lớn, nhưng khi chết chỉ nhớ 1 lần phạm giới nói dối, nên sau khi chết tái sinh làm chúng sinh địa ngục Avici 7 ngày, hết 7 ngày đêm chịu quả khổ, tái sinh lên làm Chánh Cung Thiên Hậu của Vua Trời hưởng an lạc ...)
  Hạng thứ 2, nếu tự nhớ, hoặc có người thân nhắc nhở việc phước đã làm thì có có thể kiếp sau được tái sinh cõi an lành. Nhưng không tự nhớ, cũng không ai nhắc, thì khi ấy có phiền não, tham luyến tài sản con cái, lo lắng buồn phiền, thì không thoát cõi ác được.
  Hạng thứ 3, do làm ác nhiều hơn thiện, khó mà nhớ thiện nghiệp được, nếu có ai tích cực trợ giúp. Nếu có duyên phước gặp đươc người Thiện Trí khéo léo đặc biệt giúp đỡ mà nhớ nghĩ được việc phước đã làm, rồi có tâm hoan hỷ, không phát sinh phiền não tham luyến hay sân hận, thì sẽ tái sinh cõi an lành.
  Hạng thứ 4, thường không thoát khổ cảnh, NGOẠI TRỪ đức Phật Chánh Giác, bậc Thượng Thủ hay Đại Thanh Văn mới giúp đỡ được, nhưng muốn được nhân duyên ấy, họ cũng phải có “hậu báo nghiệp” thiện vô cùng mãnh mẽ để hỗ trợ, cái đó là những nghiệp thiện to lớn hùng mạnh mà họ đã làm trong quá khứ xa xưa đến Tam Bảo.
  Cho nên, nếu hạng người thứ 4 mà rơi xuống khổ cảnh là xuống địa ngục luôn, không có cơ hội thẩm vấn bởi Diêm Vương.
  Còn hạng thứ 2 và 3, nếu phải rơi xuống địa ngục, vẫn có cơ hội gặp Diêm Vương, nghe tra hỏi, rồi sau đó mới phải đi lãnh quả khổ, nếu hết đường cứu chữa.
  CÂU HỎI CỦA DIÊM VƯƠNG.
  *** Diêm Vương sẽ hỏi về 5 Thiên Sứ:
  là sự sinh, sự già, sự bệnh, sự hành hình tội lỗi, và sự chết. Đại ý Diêm Vương sẽ hỏi phạm nhân là có thấy 5 tướng khổ đó không, nếu thấy tại sao không Bố Thí, Giữ Giới, hành Thiền, nghe Pháp,... để giải thoát khổ , để không phải tái sinh vào địa ngục ?
  Qua mỗi lần Thiên Sứ đó, nếu họ nhớ lại 1 Thiện Nghiệp nào mà mình đã làm, thì thoát địa ngục, tái sinh về cõi an lành, còn nếu không Diêm Vương sẽ tra khảo 5 Thiên Sứ.
  ĐIỂM MẮC XÍCH QUAN TRỌNG:
  *** Diêm Vương sẽ cố gắng giúp chúng sinh ấy nhớ lại Thiện Nghiệp đã làm. Đặc Biệt, chúng sinh nào sau khi làm phước thiện, mà có thực hành việc chia phước hồi hướng đặc biệt đích danh đến cho các vị Diêm Vương, Diêm Vương biết và ghi nhận, hoan hỷ nhận phần chia phước của họ, họ chắc chắn sẽ nhớ và để ý đến phước thiện đó.
  Ví dụ ông A là thí chủ lễ dâng y Kathina và đã hồi hướng đặc biệt đích danh cho các vị Diêm Vương, Diêm Vương nhận được rồi, về sau ông lỡ tái sinh Địa Ngục, cũng gợi ý chi tiết cho ông A, ông có nhớ ông đã hồi hướng cho ta phước dâng y Kathina vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, tổ chức tại Rừng Núi Viên Không, lễ thọ y tại thạch động Sima Bồ Tát Khổ Hạnh, có Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp là thầy ông chứng minh cho ông, Ngài có thuyết Pháp cặn kẽ về phước báu của lễ dâng y Kathina,.... vân vân. Nhờ sự chi tiết như vậy, ông A sẽ dễ dàng thuận lợi nhớ lại, phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, ngay khi ấy sẽ tái sinh cõi an lành.
  Còn không, nếu họ không hồi hướng cho Diêm Vương, hoặc hồi hướng mà Diêm Vương không nhận được, thì không thể giúp họ được, cho nên, qua 5 Thiên Sứ sẽ được dẫn vô địa ngục chịu quả khổ.
  ***Do đó, việc làm phước thiện là nhân, có phước để chia là quả, việc hồi hướng cho Diêm Vương là nhân, việc Diêm Vương nhớ được là quả; việc nhắc nhở gợi ý của Diêm Vương là Nhân, còn việc nhớ được nghiệp thiện đã làm của phạm nhân địa ngục là quả; việc nhớ lại và hoan hỷ phước thiện là nhân, việc thoát địa ngục tái sinh cõi an lành là quả.
  ***Trích dẫn theo sách Vi Diệu Pháp của Ngài Saddhammajotika.
  LỜI HỒI HƯỚNG CHUNG ( CÓ CHIA ĐẶC BIỆT ĐÍCH DANH DIÊM VƯƠNG )
  Nên sử dụng tiếng Pali để chư Thiên và Diêm Vương hiểu được lời mình nói.
  Imaṃ puññābhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti-deva-yamarājā-mittānañ ceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha.

  ( đọc là í măng, pun nhá pha găng ma ta pí tú, a chá rí yá nha tí, dê voá yá má ra cha, mít ta nanh chê voá, sê sá sặp bá sát ta nan chá đê má, sặp bê pí tê, pun nhá pặt ting lát tha ná, sú khí ta hôn tú, dúk khá múch chắn tú, sặp bát thá )
  Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến,chư Thiên, các Diêm Vương, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.
  Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.
  Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Đức Phật và 12 Nghiệp Phải trả trong kiếp cuối
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-03-16 15:26:28.0
  Dù Đức Phật đã là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài đã đoạn trừ hoàn toàn các lậu hoặc (phiền não ngủ ngầm trong Tâm, tức là Ngài không còn có cái Khổ về TÂM, nhưng Ngài vẫn phải chịu Khổ của THÂN ngũ uẩn này" .
  Điều gì khiến cho người nữ được xinh đẹp, giàu sang, hay xấu xí, nghèo khổ...
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-02-13 15:28:25.0
  Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc thù thắng
  Ngày Vía Thần Tài và Câu Chuyện về Tôn Giả Thi Bà La (Sivali) Đệ Nhất Tài Lộc
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-01-30 09:14:53.0
  Trong dân gian có phong tục cúng Thần Tài vào ngày 10/01 âm lịch hằng năm để cầu tài lộc dồi dào bằng cách mua cá lóc nướng về cúng rồi ăn. Việc thờ cúng như vậy chỉ gieo thêm nghiệp sát sinh vào cuộc đời, vậy liệu rằng, việc làm đó có thực sự linh thiêng?
  Văn Cúng Tạ Mộ Cuối Năm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-01-14 20:44:21.0
  Thường bắt đầu từ ngày đưa ông Táo lên trời 23/12 âm lịch và kết thúc vào ngày 30 Tết Nguyên Đán (ngày cuối cùng của năm cũ) sẽ dọn dẹp mộ phần sạch sẽ và làm lễ tạ mộ cuối năm mời ông bà tổ tiên vào ăn tết và cảm tạ thần linh dung dưỡng phần mộ an lành.
  Đêm Giao Thừa Tụng Kinh Gì thì tốt ?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-01-14 19:50:33.0
  Truyền Thống của Phật Giáo Đại Thừa ( Phật giáo Phát triển) thì thường cầu an nên hay tụng Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư - Phật Giáo Nguyên Thủy thường tụng Kinh Châu Báu, Kinh Tam Bảo, Kinh Nhân Quả Nghiệp Báo Sai Biệt, Kinh Điềm Lành ...
  5 Niềm Tin Thiết thực giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện tại
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-11-17 15:03:52.0
  Trong Bát Chánh Đạo chúng ta không thấy có Chánh Tín, nhưng Chánh Tín (Niềm Tin) Quan trọng lắm. Tín là gốc của Đạo, là mẹ sanh ra muôn vàn công đức,
  5 Pháp Bố Thí Của Bậc Chân Nhân
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-10-24 15:52:43.0
  Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai.
  11 Bài Kinh Hộ Trì Phật Giáo Nguyên Thủy- Ý Nghĩa và Lợi ích của việc tụng đọc
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-10-13 16:19:22.0
  Cái gì là điềm lành của nhân loại? Việc tranh cãi xôn xao từ cõi người cho đến cõi Phạm thiên, và không ai có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
  Lịch Dâng Y Kathina 2022 Các Chùa trong Hệ Phái Theravāda - Phật Giáo Nguyên Thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-10-05 09:18:57.0
  Lịch Dâng Y Kathina 2022 Các Chùa trong Hệ Phái Theravāda - Phật Giáo Nguyên Thủy
  3 Nhân Vật Xuất Sắc Nhất về Hạnh Bố Thí
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-08-16 16:27:46.0
  Thời Phật còn tại thế có 2 nhân vật là Ông Phú Hộ Anāthapiṇḍika và bà Visākhā, đến sau khi Đức Phật nhập Niết bàn thì có thêm vua Asoka
  Chia sẻ