Hồi Hướng Phước Cho Diêm Vương để hỗ trợ khi đọa Địa Ngục

2022-11-03 10:21:43.0
Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến,chư Thiên, các Diêm Vương, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc-giới, .

MỤC LỤC

  Dựa theo lời hướng dẫn hồi hướng của Ngài Hộ Pháp.
  Bốn Loại Người Trong Đời
  1 -  Có tính thích làm nhiều phước thiện.
  2 -  Có tính thích vừa làm phước thiện, vừa làm ác nghiệp ( phạm giới, lười biếng hành Thiền, nghe Pháp, học kinh,...) như nhau.
  3 -  Có tính thích làm nhiều ác nghiệp trội hơn thiện nghiệp.
  4 -  Có tính thích làm nhiều ác nghiệp.

  Hồi Hướng Phước CHo Diêm Vương


  Trong 4 loại này, hạng thứ nhất dễ dàng nhớ thiện nghiệp nên khi chết không tái sinh vào 4 cõi Khổ. ( Tuy nhiên loại người này mà khi chết bất an lo lắng nên quên hết hoàn toàn mọi thiện nghiệp, chỉ nhớ ác nghiệp dù chỉ làm 1 lần trong đời thì vẫn cứ tái sinh địa ngục, ví như hoàng hậu Mallika cả đời hành Thiện rất lớn, nhưng khi chết chỉ nhớ 1 lần phạm giới nói dối, nên sau khi chết tái sinh làm chúng sinh địa ngục Avici 7 ngày, hết 7 ngày đêm chịu quả khổ, tái sinh lên làm Chánh Cung Thiên Hậu của Vua Trời hưởng an lạc ...)
  Hạng thứ 2, nếu tự nhớ, hoặc có người thân nhắc nhở việc phước đã làm thì có có thể kiếp sau được tái sinh cõi an lành. Nhưng không tự nhớ, cũng không ai nhắc, thì khi ấy có phiền não, tham luyến tài sản con cái, lo lắng buồn phiền, thì không thoát cõi ác được.
  Hạng thứ 3, do làm ác nhiều hơn thiện, khó mà nhớ thiện nghiệp được, nếu có ai tích cực trợ giúp. Nếu có duyên phước gặp đươc người Thiện Trí khéo léo đặc biệt giúp đỡ mà nhớ nghĩ được việc phước đã làm, rồi có tâm hoan hỷ, không phát sinh phiền não tham luyến hay sân hận, thì sẽ tái sinh cõi an lành.
  Hạng thứ 4, thường không thoát khổ cảnh, NGOẠI TRỪ đức Phật Chánh Giác, bậc Thượng Thủ hay Đại Thanh Văn mới giúp đỡ được, nhưng muốn được nhân duyên ấy, họ cũng phải có “hậu báo nghiệp” thiện vô cùng mãnh mẽ để hỗ trợ, cái đó là những nghiệp thiện to lớn hùng mạnh mà họ đã làm trong quá khứ xa xưa đến Tam Bảo.
  Cho nên, nếu hạng người thứ 4 mà rơi xuống khổ cảnh là xuống địa ngục luôn, không có cơ hội thẩm vấn bởi Diêm Vương.
  Còn hạng thứ 2 và 3, nếu phải rơi xuống địa ngục, vẫn có cơ hội gặp Diêm Vương, nghe tra hỏi, rồi sau đó mới phải đi lãnh quả khổ, nếu hết đường cứu chữa.
  CÂU HỎI CỦA DIÊM VƯƠNG.
  *** Diêm Vương sẽ hỏi về 5 Thiên Sứ:
  là sự sinh, sự già, sự bệnh, sự hành hình tội lỗi, và sự chết. Đại ý Diêm Vương sẽ hỏi phạm nhân là có thấy 5 tướng khổ đó không, nếu thấy tại sao không Bố Thí, Giữ Giới, hành Thiền, nghe Pháp,... để giải thoát khổ , để không phải tái sinh vào địa ngục ?
  Qua mỗi lần Thiên Sứ đó, nếu họ nhớ lại 1 Thiện Nghiệp nào mà mình đã làm, thì thoát địa ngục, tái sinh về cõi an lành, còn nếu không Diêm Vương sẽ tra khảo 5 Thiên Sứ.
  ĐIỂM MẮC XÍCH QUAN TRỌNG:
  *** Diêm Vương sẽ cố gắng giúp chúng sinh ấy nhớ lại Thiện Nghiệp đã làm. Đặc Biệt, chúng sinh nào sau khi làm phước thiện, mà có thực hành việc chia phước hồi hướng đặc biệt đích danh đến cho các vị Diêm Vương, Diêm Vương biết và ghi nhận, hoan hỷ nhận phần chia phước của họ, họ chắc chắn sẽ nhớ và để ý đến phước thiện đó.
  Ví dụ ông A là thí chủ lễ dâng y Kathina và đã hồi hướng đặc biệt đích danh cho các vị Diêm Vương, Diêm Vương nhận được rồi, về sau ông lỡ tái sinh Địa Ngục, cũng gợi ý chi tiết cho ông A, ông có nhớ ông đã hồi hướng cho ta phước dâng y Kathina vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, tổ chức tại Rừng Núi Viên Không, lễ thọ y tại thạch động Sima Bồ Tát Khổ Hạnh, có Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp là thầy ông chứng minh cho ông, Ngài có thuyết Pháp cặn kẽ về phước báu của lễ dâng y Kathina,.... vân vân. Nhờ sự chi tiết như vậy, ông A sẽ dễ dàng thuận lợi nhớ lại, phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, ngay khi ấy sẽ tái sinh cõi an lành.
  Còn không, nếu họ không hồi hướng cho Diêm Vương, hoặc hồi hướng mà Diêm Vương không nhận được, thì không thể giúp họ được, cho nên, qua 5 Thiên Sứ sẽ được dẫn vô địa ngục chịu quả khổ.
  ***Do đó, việc làm phước thiện là nhân, có phước để chia là quả, việc hồi hướng cho Diêm Vương là nhân, việc Diêm Vương nhớ được là quả; việc nhắc nhở gợi ý của Diêm Vương là Nhân, còn việc nhớ được nghiệp thiện đã làm của phạm nhân địa ngục là quả; việc nhớ lại và hoan hỷ phước thiện là nhân, việc thoát địa ngục tái sinh cõi an lành là quả.
  ***Trích dẫn theo sách Vi Diệu Pháp của Ngài Saddhammajotika.
  LỜI HỒI HƯỚNG CHUNG ( CÓ CHIA ĐẶC BIỆT ĐÍCH DANH DIÊM VƯƠNG )
  Nên sử dụng tiếng Pali để chư Thiên và Diêm Vương hiểu được lời mình nói.
  Imaṃ puññābhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti-deva-yamarājā-mittānañ ceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha.

  ( đọc là í măng, pun nhá pha găng ma ta pí tú, a chá rí yá nha tí, dê voá yá má ra cha, mít ta nanh chê voá, sê sá sặp bá sát ta nan chá đê má, sặp bê pí tê, pun nhá pặt ting lát tha ná, sú khí ta hôn tú, dúk khá múch chắn tú, sặp bát thá )
  Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến,chư Thiên, các Diêm Vương, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.
  Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.
  Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-07-31 11:50:45.0
  1 - Đức Bồ-Tát giáng trần vào lòng mẹ kiếp chót 2 - Đức Bồ-Tát xuất gia 3 - Ðức Phật Chuyển Pháp Luân lần đầu 4 - Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo , cũng là ngày mà Đức Phật thuyết tạng Abhidhamma (Vi diệu pháp) để trả ơn mẫu thân trên cung trời Đao lợi 5 - Ngày khởi điểm mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo nguyên thủy Theravāda
  Tổng hợp những điều cần biết về phật giáo nguyên thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-26 08:00:00.0
  Đạo Phật Nguyên Thủy tin rằng giáo pháp của họ là những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Họ không tập trung quá nhiều vào niềm tin đo lường và các giáo lý cực đoan, mà coi chúng như công cụ để giúp mọi người hiểu chân lý thông qua trải nghiệm cá nhân.
  Tìm hiểu về Tội Sát Sanh - Quả Báo của Tội Sát Sanh - Tỳ khưu Hộ Pháp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-12 15:54:13.0
  Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác-nghiệp trọng-tội thuộc về loại nghiệp ānantariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci,
  Nghiệp Tà Dâm là thế nào - Quả báo của Tà Dâm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-09 11:35:00.0
  "Tà-dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghiệp tà-dâm."
  Rằm Tháng 4 âm lịch Ngày Bồ Tát Thành Đạo
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-31 17:32:36.0
  Ngày Rằm tháng 4 âm lịch hay còn gọi là ngày Đại lễ tam hợp Vesak vì nó kỷ niệm 3 Sự kiện lớn - Bồ tát đản sanh - Bồ tát thành đạo - Đức Phật Niết Bàn
  Thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-29 17:47:46.0
  Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum còn giúp cho những người thân trong gia đình được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, giải trừ nạn ách, hóa giải phiền não, tránh được bệnh tật tai ương, những người quá cố sớm được siêu sinh, đầu thai.
  Văn khấn đền phủ cho gia chủ khi đi đền, chùa
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-26 15:01:14.0
  Văn khấn đền phủ là một văn bản không thể thiếu cho người đi lễ chùa. Cùng tham khảo bài viết dưới để biết thêm về văn chuẩn đi lễ chùa.
  Bật mí một số ý nghĩa thả đèn hoa đăng có thể bạn chưa biết
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-24 13:00:00.0
  Thả đèn hoa đăng luôn được nhiều người lựa chọn để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thả đèn hoa đăng.
  Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản 2023
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-23 11:20:38.0
  Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
  Bổn Phận của người Cư Sĩ với các mối quan hệ trong Đạo Phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-19 09:54:43.0
  Trong kinh Sigàlovàda Sutta, Đức Phật Gotama hướng dẫn về đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận đối với các bậc tu sĩ,
  Chia sẻ