Không Nên Lễ Lạy Người Đã Chết - Sư Sán Nhiên

2022-05-17 10:40:04.0
Cho nên, Đức Phật dạy: “Cúng dường bậc đáng cúng dường, đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ.” Người đó đứt tam quy, không còn tam quy nữa, không còn giới, chỉ là cái xác chết, đảnh lễ không có ý nghĩa gì cả.

MỤC LỤC

  Tại sao khi quí Phật tử đến một tang lễ nào đó, cái quan tài để đó, người nào đến đảnh lễ một cái là gia đình tang quyến đảnh lễ lại mình? Tại sao lạy qua lạy lại hoài vậy? Sư đến dự nhiều tang lễ, thấy bên tang quyến sắp một hàng dọc, còn người đến viếng tang họ cúi xuống đảnh lễ. Sư hỏi, bên kia lạy 3 lạy bên đây lạy 3 lạy, bên kia 6 lạy bên đây 6 lạy, lạy hoài như vậy là sao vậy. Họ nói, con không biết, xưa ông bà nói, người ta tới đảnh lễ là con cứ lạy à, người ta lạy bao nhiêu con lạy bấy nhiêu chứ con sợ mắc nợ; gọi là trả lễ.

  Không nên lễ lạy người đã chết


  Nhưng thật sự ai mà trả lễ cái đó. Không có!
  Khi sư đến một đám tang nào cũng vậy, nhìn quan tài để đó là Sư phải tìm trong túi ra một hình Đức Phật. Trong túi của Sư phải có. Sư để Đức Phật đó trên quan tài. Từ đó tất cả mọi người tới đảnh lễ. Đảnh lễ như vậy là đảnh lễ Đức Phật. Phước do đảnh lễ Đức Phật đó hồi hướng cho người quá vãng. Người quá vãng đó hưởng cái quả phước đó chớ không có đảnh lễ qua đảnh lễ lại, mà mình cũng không có hiểu rằng cái đảnh lễ qua lại đó đâu có phước báo gì trong đó.
  Mình phải làm việc có ý nghĩa, có chánh tín, có đức tin trong sạch. Còn mình làm việc không có ý nghĩa là không có chánh tín, là mê tín, niềm tin không trong sạch, không có được phước báo cho người quá vãng. Chính do đó, lúc nào cũng vậy, sư tới những nơi đó là sư tổ chức liền. Sư bận ghê lắm, nhưng mỗi lần đưa sư đến một cái đám tang là sư phải hỏi, có đủ Phật chưa, không có là sư phải lo. Tất cả những dụng cụ là sư phải bỏ trong cái dèm, Sư đến và bố trí giúp cho họ.
  Một nhà sư chết rồi mà quí Phật tử quỳ xuống đảnh lễ, là cái xác của vị đó mang tội. Đức Phật nói, khi chúng ta còn sống, chúng ta còn giữ tam quy, khi chúng ta chết rồi thì chúng ta đứt liền ngay khi hơi thở vừa dứt. Thế là mất tam quy. Không có giới nữa. Tam quy không có nữa. Mình đảnh lễ là đảnh lễ củi khô, một xác chết chứ không phải là một người đang sống có Tam quy và có giới. Do đó mình không đảnh lễ. Mình chỉ đảnh lễ Đức Phật. Cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và hồi hướng cho người quá vãng, cho ông sư đó, cho thân bằng quyến thuộc, hay cho ông bà quá vãng đó được hưởng quả phước con đảnh lễ Phật. Mong rằng đảnh lễ cúng dường này hồi hướng phước báo cho người quá vãng. Làm như vậy thì việc đi đám tang mới có ý nghĩa. Chứ còn làm theo quy tắc bên đây mấy lạy bên kia mấy lạy, họ tới một đoàn ngàn người họ lạy, mình lạy trả mình xỉu luôn mà không có phước báo gì hết.
  Cho nên, Đức Phật dạy: “Cúng dường bậc đáng cúng dường, đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ.” Người đó đứt tam quy, không còn tam quy nữa, không còn giới, chỉ là cái xác chết, đảnh lễ không có ý nghĩa gì cả. Ân đức của mình giữ được là khi mình còn sống. Còn khi đã chết thì phải mau mau làm việc thiện đức có phước báo mà hồi hướng, chớ không phải lạy cái xác chết đó. Do đó mình nghĩ, mình phải tập trung đảnh lễ Đức Phật ở trên cái quan tài.
  Khổ nỗi hôm nay người ta không dám để Đức Phật trên quan tài. Họ để qua một bên. Họ không dám đảnh lễ. Khi sư còn sống, quí Phật tử đảnh lễ sư được. Sư chết rồi thì quí vị không đảnh lễ, tại vì sư mất tam quy. Sư đâu còn giữ tam quy, đâu còn giữ giới. 227 giới ra đi một cách mau lẹ. Khi tâm tử nó tới, tâm tục sinh đi. Đây chỉ còn là khúc củi khô. Đức Phật nói xác đã chết như khúc củi khô nằm trên mặt đất, không tìm cầu được sự lợi ích gì cả. Do đó, mình đảnh lễ ở đây là đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng, và mong rằng việc đảnh lễ cung kính Tam bảo này hồi hướng phước báo cho người quá vãng đó, cho ông sư đó, được hưởng siêu thoát, được như nguyện, đi trong cảnh giới nào cũng được an vui như ý nguyện. Đó là tác ý quả phước báo, chứ mình không có đảnh lễ người đã chết.
  Trong kinh nói như vậy, nhưng xưa nay chúng ta cứ làm theo cảm tính, làm theo cái gì xưa bày nay theo mà không hiểu cái nghĩa đó, tội nghiệp lắm. Còn người chết, như tuần trước sư nói, có hai điều kiện: thương, họ cũng phải lạy; oan trái, họ cũng phải lạy. Họ với cái trạng thái luẩn quẩn trong nhà, mình cúi đảnh lễ cái xác của họ, họ đau khổ lắm. Họ đâu có cái gì để mà trả lễ đâu. Hoặc bắt con cháu họ đảnh lễ, con cháu họ thương thì cúi đầu đảnh lễ một cách chân tình. Còn như con cháu của họ không thương, đảnh lễ một cách mù quáng, hoặc sân. Má chết mà bắt con lạy, họ không hoan hỉ. Thế là người phi nhân đó phải lãnh cái khổ đó. Cho nên, mình phải ngừa những trường hợp mình không làm được mà để con cháu mình phải làm những điều đó. Nó vui thì mình mang ơn nó. Mình nuôi nó mình không kể công, nhưng khi nó lạy trả ơn trả hiếu cho mình, mình phải mang ơn nó. Nhiều khi mình cũng khó xử.
  Quí Phật tử đến Ấn Độ sẽ thấy, người vừa chết là họ đem đi thiêu liền. Họ nói giữ lại cái xác đâu có lợi ích gì đâu. Nhưng với người châu Á như Trung Hoa hay VN mình thì quàn lâu, 3 ngày, 5 ngày, tuần lễ để bà con thân bằng quyến thuộc đến chia buồn. Bên Ấn Độ đất Phật thì chết hôm đó ngày hôm đó thiêu liền. Khi quí Phật tử đến hỏi họ bộ ghét lắm sao mà chết thiêu liền. Họ nói họ giải quyết xong thì tới chùa, tới chư tăng cầu nguyện rồi hồi hướng.
  Đó là cách nhìn khác nhau. Nhưng cách nhìn đó, mình coi cái nào thích hợp và đúng thì chúng ta nên thực hiện. Từ nay về sau, quí Phật tử đến nơi tang quyến, mình nên mang theo cái gì cần thiết để hỗ trợ cho họ, phước báo có được thì mình hồi hướng cho hương linh quá vãng.
  Đây là sư trình bày theo lời dạy của Đức Phật. Sư đem kinh điển nói ra để ngừa tránh xảy ra cho những người trong gia đình không biết mà ghi nhận trường hợp đó. Chứ sư không có một tư tưởng là đúng hay sai hay công kích. Sư chắp tay đảnh lễ tất cả những ý kiến của Phật tử nhưng sư phải nói sự thật như vậy. Bây giờ sư thấy nhiều nơi để tượng Phật lên quan tài, một là để tiếp dẫn cho người quá vãng, hai là đón nhận đảnh lễ của họ, để có được phước báo. Linh tại ngã bất linh tại ngã. Tin hay không là do quí Phật tử. Sư nói theo trong kinh điển mà Đức Phật dạy bảo, quí Phật tử nếu thấy đúng thì cứ hoan hỷ làm theo.

  Trích nguồn từ Sư Sán Nhiên (giảng) - Dhamma Reader

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-07-31 11:50:45.0
  1 - Đức Bồ-Tát giáng trần vào lòng mẹ kiếp chót 2 - Đức Bồ-Tát xuất gia 3 - Ðức Phật Chuyển Pháp Luân lần đầu 4 - Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo , cũng là ngày mà Đức Phật thuyết tạng Abhidhamma (Vi diệu pháp) để trả ơn mẫu thân trên cung trời Đao lợi 5 - Ngày khởi điểm mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo nguyên thủy Theravāda
  Tổng hợp những điều cần biết về phật giáo nguyên thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-26 08:00:00.0
  Đạo Phật Nguyên Thủy tin rằng giáo pháp của họ là những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Họ không tập trung quá nhiều vào niềm tin đo lường và các giáo lý cực đoan, mà coi chúng như công cụ để giúp mọi người hiểu chân lý thông qua trải nghiệm cá nhân.
  Tìm hiểu về Tội Sát Sanh - Quả Báo của Tội Sát Sanh - Tỳ khưu Hộ Pháp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-12 15:54:13.0
  Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác-nghiệp trọng-tội thuộc về loại nghiệp ānantariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci,
  Nghiệp Tà Dâm là thế nào - Quả báo của Tà Dâm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-09 11:35:00.0
  "Tà-dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghiệp tà-dâm."
  Rằm Tháng 4 âm lịch Ngày Bồ Tát Thành Đạo
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-31 17:32:36.0
  Ngày Rằm tháng 4 âm lịch hay còn gọi là ngày Đại lễ tam hợp Vesak vì nó kỷ niệm 3 Sự kiện lớn - Bồ tát đản sanh - Bồ tát thành đạo - Đức Phật Niết Bàn
  Thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-29 17:47:46.0
  Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum còn giúp cho những người thân trong gia đình được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, giải trừ nạn ách, hóa giải phiền não, tránh được bệnh tật tai ương, những người quá cố sớm được siêu sinh, đầu thai.
  Văn khấn đền phủ cho gia chủ khi đi đền, chùa
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-26 15:01:14.0
  Văn khấn đền phủ là một văn bản không thể thiếu cho người đi lễ chùa. Cùng tham khảo bài viết dưới để biết thêm về văn chuẩn đi lễ chùa.
  Bật mí một số ý nghĩa thả đèn hoa đăng có thể bạn chưa biết
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-24 13:00:00.0
  Thả đèn hoa đăng luôn được nhiều người lựa chọn để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thả đèn hoa đăng.
  Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản 2023
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-23 11:20:38.0
  Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
  Bổn Phận của người Cư Sĩ với các mối quan hệ trong Đạo Phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-19 09:54:43.0
  Trong kinh Sigàlovàda Sutta, Đức Phật Gotama hướng dẫn về đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận đối với các bậc tu sĩ,
  Chia sẻ