Nằm nghe Kinh, Giảng Pháp có được không? Tại sao?

03/07/2021 06:44
Nằm xuống nghe rất thoải mái! Người giảng kinh ngồi ở đó giảng, người nghe kinh nằm ở đó nghe, điều này liệu có được không?

  Câu Hỏi: 

  “Nghe kinh có thể nằm nghe không?”

  Đáp:

  Nằm xuống nghe rất thoải mái! Người giảng kinh ngồi ở đó giảng, người nghe kinh nằm ở đó nghe, đây là không cung kính; không thể nói là không được, không cung kính. Nhưng có khai duyên, khi nào khai duyên? Khi quý vị bị bệnh, quý vị không thể ngồi dậy, được! Có thể nằm đó nghe, ham muốn thoải mái, đây là đại bất kính. Thành tựu của pháp thế xuất thế gian, đại sư Ấn Quang nói rất hay, học từ trong thành kính, “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.” Cho dù Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, chúng ta không có tâm thành kính, một phần lợi ích cũng chẳng có; quý vị được bao nhiêu lợi ích là ở tâm thành kính của bản thân quý vị.

  Huống hồ quý vị biểu hiện thành kính này trên oai nghi, không những bản thân được lợi ích, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh khác, hoá tha! Người khác thấy quý vị nghe kinh cung kính như vậy, thì họ cảm động; quý vị có thể làm cảm động nhiều thêm một người thì công đức càng lớn! Đừng tưởng rằng không có ai ở đó, có thể tuỳ tiện một chút, cái suy nghĩ này sai rồi, chúng ta nghe kinh không có người ở đó, có quỷ thần ở đó! Mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy có rất nhiều chúng sanh vô hình! Chúng ta cung cung kính kính, đầy đủ oai nghi, họ cũng tôn kính quý vị, quỷ thần cũng tôn kính quý vị. Nếu như quý vị khinh mạn, quỷ thần xem thường quý vị, quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Nhà Nho thường nói: “Quân tử thận độc”. Độc là một mình, đều rất cẩn thận, không dám phóng dật, không dám tuỳ tiện, đạo lý cũng ở chỗ này.

  “Phật Học Vấn Đáp” - 21-90-59
  ( Pháp Sư Tịnh Không )

   

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.3 · 3 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  5 Niềm Tin Thiết thực giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện tại
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-11-17 15:03:52.0
  Trong Bát Chánh Đạo chúng ta không thấy có Chánh Tín, nhưng Chánh Tín (Niềm Tin) Quan trọng lắm. Tín là gốc của Đạo, là mẹ sanh ra muôn vàn công đức,
  Hồi Hướng Phước Cho Diêm Vương để hỗ trợ khi đọa Địa Ngục
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-11-03 10:21:43.0
  Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến,chư Thiên, các Diêm Vương, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc-giới, .
  5 Pháp Bố Thí Của Bậc Chân Nhân
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-10-24 15:52:43.0
  Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai.
  11 Bài Kinh Hộ Trì Phật Giáo Nguyên Thủy- Ý Nghĩa và Lợi ích của việc tụng đọc
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-10-13 16:19:22.0
  Cái gì là điềm lành của nhân loại? Việc tranh cãi xôn xao từ cõi người cho đến cõi Phạm thiên, và không ai có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
  Lịch Dâng Y Kathina 2022 Các Chùa trong Hệ Phái Theravāda - Phật Giáo Nguyên Thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-10-05 09:18:57.0
  Lịch Dâng Y Kathina 2022 Các Chùa trong Hệ Phái Theravāda - Phật Giáo Nguyên Thủy
  3 Nhân Vật Xuất Sắc Nhất về Hạnh Bố Thí
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-08-16 16:27:46.0
  Thời Phật còn tại thế có 2 nhân vật là Ông Phú Hộ Anāthapiṇḍika và bà Visākhā, đến sau khi Đức Phật nhập Niết bàn thì có thêm vua Asoka
  Làm sao để người sắp chết được tái sinh vào cảnh giới an vui.
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-08-02 10:06:18.0
  Người mất sau khi thân hoại mạng chung nếu chưa đắc quả vị sẽ tiếp tục luân hồi trong 6 Cõi: Trong đó có 4 cõi Khổ : Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và A Tu La, còn 2 Cõi vui là Cõi Người và Cõi Trời.
  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-07-13 09:20:19.0
  Ngày Rằm tháng Sáu âm lịch, với các Phật Tử theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy là một trong những ngày Quan trọng nhất trong năm
  13 Nữ Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 1
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-07-09 15:29:10.0
  Câu Chuyện về 13 Vị Tỳ Kheo Ni Đại Đệ Tử Của Đức Phật Gotama Phần 1, Ngài Gotami, Khemà, Uppalavannà,...
  Đừng Hưởng Hết Phước Báu của mình
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-18 16:35:12.0
  Rượu và gái không chỉ cướp đi sức khỏe mà nó còn cướp đi cả hạnh phúc gia đình và sự nghiệp đang thăng tiến.
  Chia sẻ