Thông báo [HOT] Xem Tử vi hôm nay chính xác nhất - Xem 12 Cung Hoàng Đạo Bói Bài ngay ! ×

Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng

16/03/2021 05:57
Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm. Cuối cùng trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Đó là cương lĩnh của toàn bộ kinh Địa Tạng.

  Phật nói kinh Địa Tạng là cốt cảnh tỉnh tất cả chúng ta dẹp bỏ tham sân si nơi tự tâm, tu tập ba nghiệp lành nơi tự tâm, rồi dứt nghiệp cũng nơi tự tâm và giải trừ vô minh tăm tối cũng nơi tự tâm. Cuối cùng trở về với Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Đó là cương lĩnh của toàn bộ kinh Địa Tạng.

  Kinh Địa Tạng là một trong những bản Kinh quan trọng nhất trong thời mạt pháp, người trì tụng cảm được sự linh ứng của Kinh Địa Tạng rất nhiều. Nếu bạn không tin, thử ăn chay và tụng ngày 2 biến, trong khoảng 15 ngày thôi, bạn sẽ tự mình được trải nghiệm sự nhiệm mầu của Phật pháp.

  Hòa Thượng Tuyên Hóa, là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hết sức coi trọng Kinh này, Ngài dạy: “Kinh Ðịa Tạng được xem là một bộ “Hiếu Kinh” của Phật Giáo. Bồ Tát Ðịa Tạng là một vị Bồ Tát thực hành hiếu đạo và là vị Bồ Tát hiếu thảo với cha mẹ nhất.”

  Lại Kinh mô tả hạnh nguyện sâu rộng của Địa Tạng Bồ Tát, mô tả chi tiết về nhân quả tội phước chiêu cảm nên các cảnh giới của Địa Ngục, nên người xem do thấu hiểu nhân quả mà biết hướng thiện làm lành. Thời mạt pháp nhiễu loạn thông tin, người ta rao truyền đủ thứ tà kiến, mê tín dị đoan: Nào là tụng Kinh Địa Tạng ma quỷ đến. Nào là Kinh Địa Tạng là ngụy kinh…Chẳng biết rằng:  “Đây là bản Kinh ngàn kiếp khó gặp, nếu chẳng phải thiện căn sâu dày, dù chỉ là tên Kinh còn chẳng được nghe đến, huống là trì tụng đó ư”.

  Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng

  Rất nhiều người có thiện duyên gặp được Kinh này, hoặc phát tâm trì tụng, hoặc trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đều được tiêu tai chướng nghiệp, phước tăng, trí huệ và một số khả năng thần thông được khai mở…Xin trích dẫn những câu chuyện có thật, trong sách “Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục”, về sự cảm ứng nhiệm mầu của việc trì tụng Kinh Địa Tạng và trì niệm Thánh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cho người hữu duyên, nguyện hết thảy cùng lìa khổ được vui, cùng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ!

  1. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Lễ bái danh hiệu dễ sinh con

  Vương Bích Bàn cư sĩ có trưởng nữ gả cho nhà họ Trương. Năm trước theo chồng đi Hà Nam, làm việc ở mỏ than khi đang có mang. Cư sĩ dạy con lấy một tờ giấy màu vàng, trên viết “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” đặt trên bàn thờ. Hàng ngày thắp hương lễ bái sẽ được Bồ Tát gia bị.

  Con gái nghe theo lời Cha, quả nhiên khi sinh đẻ thật dễ dàng. Dù ở nơi biên địa, không có bác sĩ đỡ đẻ, nhưng không chút đau đớn gì. Hai năm sau lại có mang, cô cũng làm theo như vậy. Trước sau sanh được một trai một gái, đều khỏe mạnh, diện mạo khôi ngô, trí tuệ thông minh và hiền hòa. Mọi người chúng tôi đều thấy sự việc này.

  2. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Khỏi bệnh tăng phước

  Mùa hạ 18 năm về trước, con tôi vì bệnh nặng nên đến Lư Sơn để an dưỡng. Lúc đó Lương Bích Viên cư sĩ cũng ở cùng. Thấy cháu nằm trên giường 4 tháng chẳng thể dậy, nên kể chuyện về sự linh ứng của kinh Kinh Địa Tạng cho cháu nghe và khuyên cháu đọc Kinh Địa Tạng để cầu khỏi bệnh. Cháu nghe lời làm theo, nửa tháng sau bệnh thuyên giảm rồi không thuốc mà tự khỏi.

  Sau đó con dâu có mang, năm sau sinh một con trai. Hai vợ chồng in nhiều cuốn Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục phát cho mọi người để báo ơn Phật.

  3. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Giúp mẹ khỏi bệnh

  Mẹ tôi tên Trương Thị, 50 tuổi, tính tình hiền hậu. Bà thuộc lòng Chú vãng sanh và Kinh Quán Âm, trường chay đã mấy năm. Cách đây ít năm đột nhiên mẹ không đi được, hai tay vô lực, lưng còng xuống đi lại ở trong nhà phải vịn ghế. Sau hai mẹ con quy y Tam Bảo, thờ Quán Âm và Địa Tạng, sớm chiều kính lễ tụng niệm. Mẹ tuy bệnh tật nhưng cũng thời khóa hàng ngày không bỏ.

  Một năm sau tôi phát tâm tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để cầu cho mẹ khỏi bệnh. Vì Kinh Địa Tạng quá dài, lại vất vả về sinh nhai nên khó tụng niệm được toàn kinh. Tôi chỉ đọc Phẩm thứ mười ba, thuộc lòng đề kinh của từng phẩm một, chủ yếu là trì niệm Thánh hiệu.

  Được vài tháng thì một hôm mẹ đang ngồi lăn ra bất tỉnh. Tôi hốt hoảng chắp tay chí tâm xưng niệm Thánh hiệu. Kỳ diệu thay, sau 10 câu thì mẹ tỉnh, nôn ra 2 bát nước màu đen. Sau đó mời bác sĩ khám thì họ bảo bệnh khó mà thọ được.

  Hàng ngày tôi quỳ trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, gia tăng lễ bái, cầu Bồ Tát gia bị. Một tháng sau mẹ dần dần chống gậy đi lại được. Đến nay bà đã 64, đi lại  không cần gậy, hàng ngày lễ Phật niệm Phật tinh tấn. Có bệnh hơn mười năm không nhờ thuốc thang mà tự khỏi là điều lạ h trên thế gian. Tất cả đều là sự linh ứng nơi Địa Tạng Bồ Tát mà có được. Ngài thệ nguyện sâu xa, làm lợi ích cho chúng sanh không thể kể xiết. Nếu ta thành tâm phát nguyện cầu ngài gia bị, chắc chắn sẽ được cảm ứng!

  4. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Khỏi mù lòa

  Thành Phục Sơ cư sĩ ở Thái An Cam Túc theo đạo Lão từ năm mười sáu tuổi, rất tích cực báng phá Phật pháp. Đến năm Dân Quốc thứ 16(1927) mắt bên phải bị mù. Năm 20 tuổi, mắt bên trái cũng vậy. Về sau duyên may gặp và quy y với Ấn Quang Đại Sư. Y một lòng sám hối, tu tịnh, bắt chước lập hạnh của Liễu Phàm, học pháp Tịnh Ý cải tâm.

  Một thời gian sau, tuy được tâm địa sáng suốt, nhưng đôi mắt vẫn còn mù lòa. Bèn phát tâm trích máu nhờ người vẽ tượng Phật. Ngày 17 mùa đông năm Ất Hợi (Dân Quốc 24), sáng dậy lễ khóa như bình thường. Khi tụng đến chữ đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chữ Bồ vừa đọc ra, chữ Tát còn chưa đọc  thì thấy trước mặt có một luồng hào quang chói lòa. Trong chớp mắt hai mắt sáng lại, nhìn thấy rõ mọi vật.

  5. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Lìa khổ được vui

  Cư sĩ Nhạc Sư Úc ở Hà Nam, Trung Châu. Vợ mất sớm, có một con gái đã ở riêng, trong nhà chỉ còn Mẹ già. Năm Dân Quốc thứ 20( 1931) Mẹ bị xe kéo đụng chân trái bị thương, chữa mãi không khỏi. Mọi sinh hoạt ở trên giường, từ tiểu tiện, đại tiện cho đến ăn uống đều một tay cư sĩ làm. Tình cảnh kéo dài mấy năm, vất vả vô cùng, lại không làm ăn gì được, vốn liếng cũng gần cạn.

  Ngày 23 tháng 1 năm 1934 Sư Khang và bạn là Trương Khế Chinh đến thăm. Thấy mẹ cư sĩ vẫn còn nằm liệt trên giường bệnh, cư sĩ tiều tụy, đầu tóc bạc phơ. Sư Khang bèn tặng cư sĩ năm đồng và cuốn Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Tiền thì cư sĩ nhất định không chịu nhận, chỉ nhận cuốn Kinh thôi.

  Từ đó cư sĩ hàng ngày chí tâm đọc Kinh Địa Tạng và xưng danh hiệu, cầu Bồ Tát gia bị cho mẹ khỏi bệnh. 5 giờ sáng ngày 29, bà chợt bảo: “Ta thấy trong người nhẹ nhõm và cảm thấy đói”. Cư sĩ vội vã vào bếp nấu mì, mẹ ăn uống rất vui vẻ, xong lại đòi ăn táo. Cư sĩ vui quá nói rằng: “Bệnh Mẹ khỏi rồi”. Mẹ nói “Không phải thế đâu, e rằng Mẹ con ta sắp vĩnh biệt đấy”. Bà nói chưa dứt câu, táo còn chưa ăn hết thì mất.

  Mẹ chưa kịp liệm thì thấy Châu Đồng Sinh đến, bảo: “Đêm qua tôi nằm mơ thấy bà đến cho biết sáng nay bà đi. Trong lòng nghi hoặc nên đến đây thì quả là vậy”.

  Đêm 31, linh cữu của Mẹ được an táng. Cư sĩ đau lòng khóc lóc thảm thiết. Bỗng nghe có tiếng người nói rằng: “Thôi đừng khóc thương nữa, Mẹ ngươi đã được Địa Tạng Bồ Tát tiếp dẫn rồi”. Cư sĩ mở mắt nhìn quanh, cửa đóng then cài nhưng chẳng thấy ai. Nhớ lại việc Sư Khang tặng Kinh, bèn hướng về Mẹ niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cầu gia hộ cho Mẹ.

  6. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Được vãng sanh

  Chị dâu Trương Thị tên là Thọ Thân. Sinh ra trong gia đình lương thiện, thông minh từ nhỏ. Chị ở nhà nổi tiếng là hiếu thảo. Khi đến tuổi cập kê về Giang Hạ làm dâu của Trưởng Tôn Du Đường Công. Lấy nhau được 49 ngày thì chồng chết, chị thề thủ tiết thờ chồng.

  Mẹ chồng bị bệnh nặng, thuốc thang đều vô hiệu, chị cắt thịt để làm thuốc cho mẹ. Sự hiếu thảo kinh động cả quỷ thần nên mẹ chồng được tăng thọ thêm 3 năm. Họ hàng nội ngoại đều khen ngợi đức độ của chị. Có người trong hoàn cảnh đói khổ hay bệnh tật đến nhờ cũng được Trương Thị tận tâm giúp đỡ, chưa hề thoái thác. Chị sống rất là đạm bạc, đơn giản, hay giúp đõ người khác.

  Tháng 5 năm Dân Quốc thứ 30 (1941) Đại Đức Hoằng Nhất Pháp Sư hoằng dương Chánh pháp. Chị dâu rủ tôi cùng đi gặp Pháp Sư và quy y Tam Bảo. Tôi vì góa bụa, nên sớm chiều bầu bạn với chị hơn mười năm.

  Một hôm chị phát hiện ung thư vú, bệnh mỗi ngày càng thêm nặng. Dù đau ốm vẫn trường trai, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Khi chị hấp hối, đứa cháu nội chín tuổi là Tôn Thừa Kinh, bỗng nhiên thét lớn, mặt mũi tái mét. Mọi người vỗ về hỏi tại sao? Kinh đáp: “Sau lưng Bà có một người tướng mạo như Phật, cao lớn, đầu đội mũ có nhiều góc. Mình mặc áo có nhiều vải vá, tay cầm cây trượng dẫn dắt Bà nội đi”.

  Do trong nhà có treo bức họa ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mọi người mới ngỡ ra là Thịnh đức cảm được Địa Tạng Vương Bồ Tát đến tiếp dẫn bà qua Tây Phương. Qua năm ngày sau hỏa táng ở Vũ Sơn, lấy ra tro hài cốt trắng trẻo sạch sẽ, đựng vào trong hủ, hiện gửi ở núi Thanh Nguyên, hang Di Đà, để chờ chọn ngày xây tháp kỷ niệm.

  7. Kinh Địa Tạng Linh cảm cận văn

  Tả Quân Phục Hòa rất thành tín với Phật pháp. Nghe nói mẹ của Tả Quân ngày thường kính tin Phật pháp, trì kinh Địa Tạng. Lại thường chế luyện các thứ thuốc để thí cho người bệnh nghèo. Năm 24 tuổi, Bà mắc bệnh mê man, bèn bảo gia nhân lo liệu đồ chay, rước Chư Tăng đến, thành kính tụng Địa Tạng Kinh 3 ngày.

  Bà thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện ra thân Cao Tăng. Mình mặc áo cà sa, tay cầm Tích Trượng, đến bảo rằng: “Tuổi thọ của ngươi đã hết. Nhưng nghĩ đến ngươi trước đến nay có lòng thành kính Phật. Làm nhiều việc thiện, nên nay cho sống thêm mười hai năm nữa”. Từ đó bệnh khỏi, sống đến năm 36 tuổi mới êm đềm ra đi.

  Cố Tồn Tín, là cháu ngoại của học giả Hứa Viên Chiêu. Năm lên hai tuổi bị chứng bệnh kết hạch. Bệnh triền miên trong ba năm, mọi danh y đều bó tay. Sau cha mẹ nó nghe lời Hứa Viên Chiêu. Đem tất cả những đồ vật yêu thích của cháu, y theo lời trong Kinh Địa Tạng, đến trước mặt Tồn Tín đọc ba lần. Đem bán các đồ vật ấy được mười đồng, rồi đem đi tạc một tượng Địa Tạng Bồ Tát, hàng ngày thành kính lễ bái.

  Từ đó bệnh của Tồn Tín khỏi dần, đến nay đã ba năm mà các chứng bệnh cảm cúm lặt vặt cũng không bị. Ngày mùng 2 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 16 (1927) tôi có dịp đến thăm ông Viên Chiêu ở Thượng Hải, để trả 138 tiền đường sá nhà cửa thì được mắt thấy tai nghe chuyện này.

  8. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Nhiệm mầu

  Tháng 2 năm Dân Quốc thứ 33 (1944) vào buổi sáng tôi lên lầu Tán Mỹ lễ Phật. Tối lại đến sảnh trước, nơi Thờ Quan Âm Đại Sĩ tụng niệm danh hiệu Chư Phật Bồ Tát. Vì muốn yên tĩnh, tôi tắt đèn đứng nghiêm, chắp hai tay hướng về Phật. Miệng niệm mắt nhìn chăm chú, trong lòng thành kính tụng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát một ngàn lần.

  Sắp kết thúc tôi bỗng nhiên thấy có ánh sáng chói lòa, cách ba thước về phía bên trái tượng Quan Âm Bồ Tát. Tưởng là có người cầm đèn đi qua vườn, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy mặt trăng chưa ló dạng, khuôn viên vắng tanh, không có người qua lại. Tôi tự nghĩ có lẽ mắt mình có vấn đề, nhìn về chỗ cũ ánh sáng đã tắt không thấy gì nữa.

  Khi trở lại chỗ cũ tiếp tục tụng niệm, thấy ánh sáng lại nổi lên, nhưng hơi cao hơn lần trước một chút. Tôi mới nhớ ra là chỗ đó có một pho tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Đoán chắc là ánh sáng của Bồ Tát, tôi vội gọi em tôi đến xem. Lúc đó cha tôi cũng bước vào, cùng chúng tôi xưng niệm Thánh hiệu, ánh sáng được thêm vài phút thì tắt.

  Trước kia mẹ tôi nghe lời khuyên, trường trai lễ Phật hơn 10 năm. Cả gia đình không ai là không sùng tín Tam Bảo, trước sau quy y với các đại Sư: Ấn Quang, Trí Tùng và Diệu Trân. Anh em tôi có nguyện vọng hoằng pháp để làm lợi sinh. Tháng Giêng năm nay Mẹ tôi bị bệnh, cánh tay bên phải không cử động được, bước đi khó khăn. Biết là vì túc nghiệp sinh ra nên chúng tôi lại càng chăm chỉ thành tâm niệm Phật cầu gia bị.

  Đêm 29, Mẹ tôi lưỡi cứng không nói năng gì được. Anh em tôi phát nguyện: Ngoài việc xưng tụng danh hiệu của Chư Phật ra, xin thành tâm trì tụng Kinh Địa Tạng Bản Nguyện, đồng thời thay Mẹ tôi sám hối tội chướng. Bệnh tình quả nhiên thấy khỏi dần.

  Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Gia đình tôi nhiều người duy chỉ có Cô tôi là ăn chay trường, thành tâm kính phụng Phật giáo. Tôi tuy tin là có Phật và Bồ tát, nhưng thờ cúng chểnh mảng. Đến khi Cô tôi mất đi, thì chư vị cư sĩ trong liên xã đến giúp hộ niệm. Tôi và chư vị cư sĩ qua lại lâu ngày nên dần dần cũng kính phụng Tam Bảo.

  Tịnh Hành Liên Xã ở Lục Uyển Trân có vị Chính Mông Pháp Sư. Ngài tận lực tuyên dương Phật giáo, hết lòng tán thán công đức cứu khổ độ sinh của Địa Tạng Bồ Tát. Thường khuyên các hội viên nên đọc nhiều Địa Tạng Kinh, thế nào cũng có cảm ứng. Chính Pháp Sư khởi xướng việc này, vài tháng sau quả nhiên linh ứng luôn luôn thể hiện. Nay tôi ghi lại các sự tích để chứng minh về sau sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát thật không thể lường được.

  1. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng

  Chuyện 1: Con dâu tôi sản hậu, thần trí rối loạn, nói năng bậy bạ đã nhiều ngày. Đông và Tây y chữa trị đều vô hiệu. Tôi vì tin Phật và nhờ Pháp Sư Chính Mộng chỉ dẫn. Bèn tập hợp các vị cư sĩ trong Tịnh Hành Liên Xã, cùng nhau tụng Địa Tạng Kinh. Mới đọc hết cuốn Thượng, bệnh con dâu tôi tự nhiên khỏi hẳn, thần trí tỉnh lại như xưa. Đọc hết cuốn Trung và Hạ, con dâu tôi thiêm thiếp ngủ ngon, bệnh tình khỏi hẳn.

  Chuyện 2: Anh thợ bạc họ Tiển, mắc chứng bệnh kỳ lạ: Cổ bị sưng to, ăn uống không được, đau đớn khổ sở. Lúc nào anh cũng kêu gào rằng: “X (Tên của một cư sĩ rất thành kính Phật giáo ở bản Trấn) đang ở thiên đường, ta ở địa ngục, X mau đến cứu ta”. Người nhà của bệnh nhân đến mời một cư sĩ, cùng với các xã viên đến đọc Địa Tạng Kinh. Đọc xong bệnh nhân bỗng nói rằng: “Vừa rồi có người đến cởi dây cho tôi khỏi bị treo cổ”. Bệnh khỏi liền.

  Chuyện 3: Người đàn bà họ Đỗ, bị bệnh thương hàn rất nặng. Nhà bà mời các thầy thuốc Đông và Tây y đến chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn y nguyên. Cả gia đình Đỗ Thị đều ăn chay niệm Phật, liền phát tâm đọc Địa Tạng Kinh. Kinh đọc xong thì nhiệt độ giảm xuống, bệnh khỏi dần, rồi khỏi hẳn.

  *

  Chuyện 4: Mẹ tôi năm nay 79 tuổi, bỗng bị chứng bệnh phong. Hai chân khép lại không mở ra được, đau đớn vô cùng. Nằm trên giường bệnh mấy năm thì mất. Sau đó một đêm, tôi nằm mơ thấy Mẹ hiện về bảo: “Chân đau quá.” Tôi cũng chỉ cho là nhớ quá ra mộng nên cũng chẳng để ý. Ngày kia ở trong Liên Xã nói đến chuyện này. Chính Mộng Pháp Sư khuyên nên đọc Địa Tạng Kinh, có thể cầu xin cho tội nhân thoát khỏi khổ đau.

  Tôi bèn mời một Cư sĩ cùng tụng niệm. Đến ngày thứ 6 thì nằm mơ thấy Mẹ bảo rằng: “Đã thoát khỏi khổ đau rồi.” Đến ngày thứ 7 đọc xong Kinh, tôi lại nằm mơ thấy mình tiễn Mẹ đi Tây Phương. Qua đây thì rõ rằng, oai lực của Địa Tạng Bồ Tát có thể giải thoát những đau khổ của người tại u minh. Lành thay !

  Chuyện 5: Bản Trấn có người họ Đường, tên là Nhị Quan. Cả con và cháu ruột đều mắc bệnh, chữa trị mọi cách đều vô hiệu. Duyên lành được nghe Kinh Địa Tạng thần uy linh cảm, nên thành kính đọc, cả con lẫn cháu đều khỏi cả.

  2. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Siêu độ cho cha

  Mùa Xuân năm Dân Quốc thứ 34(1945) cuộc chiến xâm lấn quân ngụy địch đang kịch liệt. Cha tôi lúc đó có việc bận ở Trấn Giang, tôi và chị cùng hầu hạ Mẹ ở Thượng Hải.  Ngày 28 tháng 4, tức là ngày 17 tháng 3 âm lịch, được điện tín từ Trấn Giang, cho biết Cha bệnh nặng. Tôi bàn với Mẹ và chị đến thăm Cha. Mẹ tôi cho rằng hiện nay giao thông bất tiện, vé xe đắt khó mua. Lại chỗ đó trộm cướp rất nhiều, đàn bà và trẻ con không nên đi. Tôi mỗi khi nhớ đến Cha thì lòng dạ rối bời trăm mối. Nên hôm sau đến bàn với chị, ở lại qua đêm, cùng với cháu ở một phòng.

  Khu nhà chị đèn đóm quản lý rất nghiêm, 10 giờ là tắt điện nên chúng tôi đi ngủ sớm. Vì nhớ cha, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Về khuya đang thiu thiu ngủ, tôi thấy một đám đông đi đến ngoài cửa, thấy Cha tôi rẽ đám đông vào nhà.

  Tôi đang định hỏi thì thấy Cha đã đứng sững trước giường, bảo rằng: “Thôi ta hết đời rồi, ta sắp đi đây, con có biết không?” Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có cách nghẹn ngào an ủi rằng: “Con đã biết rồi, cha đừng buồn, sống chết có số. Thể xác của con người chẳng ai có thể duy trì được mãi. Ngoại trừ Phật lực ra, không còn cách nào giải thoát được. Thường ngày con khuyên cha niệm Phật là vì lẽ đó. Cha tuy không nghe lời, nhưng lập nguyện quy y, nhất niệm thiện ân, không phải là vô ích.”

  Cha tôi mặt mày ảm đạm nói rằng: “Trễ rồi, ta sẽ cùng với mọi người này đi đây”. Nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa, thấy những người đứng chờ bên ngoài cũng ngó vào, ý như thúc giục. Cha tôi quay ra nói với đám đông: “Mọi người đứng chờ tôi như vậy, xin chờ thêm ít phút nữa, tôi còn vài lời muốn nói với con”. Nói rồi Cha quay trở lại nói với tôi rằng: “Huệ Nhi! Cha đang cần sự đọc Kinh niệm Phật để được siêu thoát. Ta rất hối hận ngày thường không nghe lời khuyên của con. Cha đi đây, nhớ niệm Phật cầu siêu độ cho Cha”, nói rồi cất bước ra đi.

  Tôi vội hỏi Cha có nhắn nhủ gì thêm không? Ông bảo: “Không có gì đáng nói nữa, hãy nhớ niệm Phật cầu siêu cho ta”, rồi hai tay bưng mặt như lau nước mắt. Tôi cũng không cầm lòng nên òa khóc. Khi ra khỏi cửa, lại dặn với theo: “Ta chờ sự cầu siêu độ của con”. Đám đông ngoài cửa có người cầm một vật như  sợi dây, quăng vào người Cha, tôi liền giơ tay nói:

  “Người này là Cha tôi.” Tôi phụng Phật pháp, tự tin có thể xin Phật lực giải tội cho Cha. Cha tôi chắc không ở lâu trong cõi u minh, chỉ trong một tháng thế nào cũng sẽ được siêu thoát. Xin nể tình khoan hạn, tôi xin hậu tạ ơn huệ”. Người đó quả nhiên nới tay, cùng Cha tôi và mọi người ra đi. Mọi chuyện xảy ra đều không kinh động đến ai.

  Biết chắc là Cha đã mất, tôi bèn ngồi niệm Phật hồi hướng cho Ông. Hôm sau tôi dậy sớm về Trường, bạn học giao cho tôi một bức điện tín nhận được đêm qua,. Điện tín cho hay Cha tôi đêm qua đã từ trần. Tôi tuy Quy y đã mấy năm nhưng chưa hề đọc Kinh Địa Tạng, nay vì Cha mà phát tâm trì tụng.

  Đêm ngày 25 tháng 2, khi đang quỳ tụng niệm. Tôi thấy một luồng ánh sáng trực chỉ về phía Đông Bắc, dài như một dải vải, Cha tôi đang quỳ trong đó. Mới đầu chỉ một mình Cha tôi quỳ ở trong đó bái lạy, sau thấy nhiều người đến đảnh lễ. Điều lạ là ánh sáng đó đều chỉ hướng miền Đông Bắc, các phía khác thì không thấy gì.

  Ngày 8 tháng 4, là ngày Thế Tôn Thánh Đản. Tôi bày cúng trái cây hoa và tụng niệm, thì thấy trong ánh sáng có nhiều người lễ bái. Vào tối, theo thường lệ tôi tụng niệm xưng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Chợt thấy Ngài hiện ra tay cầm Trượng cắm xuống đất, ánh sáng tỏa ra thành một khu vực rộng lớn.

  Trong ánh sáng này có rất nhiều người vui vẻ, có kẻ chạy tán loạn. Cũng có kẻ bay bổng lên trời, như được niềm vui lớn vậy. Tôi nhìn kỹ mà chẳng thấy Cha đâu. Tụng Kinh Địa Tạng và xưng Thánh hiệu xong, tôi chăm chú nhìn kỹ thì không còn thấy ánh sáng ở Đông Bắc nữa. Trong lòng cảm ơn và nghĩ thầm: Cha tôi chắc nhờ ơn Phật đã được siêu thoát rồi. Phật ân rộng sâu, Phật lực hoằng đại, thật không thể lường được.

  3. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Cảm ứng Bồ Tát

  Tháng 7 mùa Thu năm Bính Tuất, chị tôi bị bệnh thương hàn rất nặng. Tất cả các thầy thuốc đều bó tay. Tôi thường tụng Kinh Địa Tạng nên lúc về thăm Chị liền khuyên chị phát tâm thực hành những việc lành như trong kinh đã ghi: “Nếu đem đồ quý báu của người bệnh, như trang sức, quần áo… bán để lấy tiền tạc tượng hay vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát. Hoặc phát nguyện nhờ người thay thế bố thí tiền bạc, quyên góp ít nhiều để đúc tượng Địa Tạng Bồ Tát…Nếu người nghiệp báo đáng lẽ phải ốm đau, nhưng nhờ công đức kể trên, bệnh sẽ khỏi, được tăng thọ.

  Trong lúc tuyệt vọng, chị cho người nhà làm ngay, đồng thời liên tục trì niệm Thánh hiệu. Ngay hôm sau cơn nóng sốt thuyên giảm, tỉnh táo. Bệnh tình mười phần giảm được bảy tám, khiến hết thảy người thân sơ ngạc nhiên, đều cho là lạ. Bảy ngày sau, vào lúc sáng sớm. Chị thấy một Lão Tăng, tay cầm chiếc gậy thiếc đứng bên cạnh giường. Chị  chắp tay kính cẩn, thì không thấy đâu nữa.

  Từ đó các bệnh chân tay bủn rủn, tinh thần mỏi mệt khỏi hẳn. Mới hay là Bồ Tát che chở cho lục đạo, phổ độ chúng sinh. Thần thông và uy đức thật không thể nghĩ bàn. Sau khi khỏi bệnh, chị lập chí tu tịnh nghiệp. Ngày đêm xưng danh Bồ Tát, hàng tháng trai giới lục chay. Gặp ai cũng khuyên răn và nhờ tôi viết dùm Linh Cảm Ký cho mọi người được biết. Để đồng sinh chánh tín, đồng trồng căn lành. ( Khương Trí Thanh kính ghi)

  4. Sự linh ứng của Kinh Địa Tạng: Bồ Tát hiện thân

  Tôi trước kia vì bị bệnh nên xuất gia, từ đó đến nay chưa ốm nặng lần nào. Đôi lúc có khi tứ đại không điều hòa, nghỉ ngồi tu chỉ quán thì hết bệnh. Mùa Xuân năm nay, năm Dân Quốc thứ 36 (1947), tôi đến Hàng Châu hành hương. Trên thuyền đi ngày đêm tụng niệm Thánh hiệu không ngừng.

  Thuyền nhỏ chở nhiều người, trong nóng ngoài lạnh, nên khi về nhà tôi thấy mệt nhọc. Đến 23.4 tôi thấy bệnh tình trầm trọng, 10 ngày không một hột gạo hay một giọt nước vào bụng. Đêm ngày 30 bệnh tình nguy kịch, thì thấy Địa Tạng Bồ Tát một tay cầm Trượng thiếc, một tay cầm Bình Bát. Ngài đứng trước giường bệnh nói: “Hãy yên tâm niệm Phật”.

  Sáng hôm sau bệnh tình đã đỡ nhiều. Đến ngày 5 tháng 5 ăn cháo được, đến ngày Lễ Phật Đản thì khỏi hẳn. Nay nhờ Đại Pháp Luân Thư Cục xuất bản cuốn Địa Tạng Bản Tích Nhân Duyên 100 cuốn để báo đáp ơn sâu, đặc biệt ghi lại việc nầy vậy. (Giác Thuần)

   

  Tuệ Tâm 2019

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Bói bài - Xem bói bài tây - Gieo quẻ
  Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài tộc, gia đạo.
  Lưu ý: Nguyên tắc Nam Tả - Nữ Hữu (Nam nhấn chọn bằng tay trái, nữ tay phải)
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Thư viện tổng hợp
  Giải đáp mọi bí ẩn của cung hoàng đạo thứ 13-Cung Xà Phu có thật không?
  Phong tục tập quán - 17/04/2021 07:23
  Theo Nasa, đáng lý ra phải có tới 13 cung hoàng đạo chứ không phải 12 như bao năm qua toàn thể nhân loại vẫn quen thuộc. Cung hoàng đạo mới ở vị trí thứ 13 có tên gọi Ophiuchus - chòm sao Xà Phu (tạm dịch Người giữ rắn). Vậy cung hoàng đạo thứ 13 - Cung Xà Phu có thật không? Hôm nay Lịch Vạn Niên 365 sẽ cùng bạn đi tìm hiểu xem có điều gì bí ẩn ở trong cung thứ 13 này nhé.
  Lưu ý để chọn màu sắc hợp với mình của 4 Cung Hoàng Đạo
  Phong tục tập quán - 17/04/2021 06:07
  Cung hoàng đạo góp phần tiết lộ cá tính riêng của mỗi người. Do đó, lựa chọn màu sắc hợp với mình theo cung hoàng đạo sẽ giúp bạn may mắn, thành công phù hợp với phong cách, tính cách của mình. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiều 4 Cung Hoàng Đạo lưu ý màu sắc của mình nhé.
  Tại sao bát cơm quả trứng đặt phía trên đầu giường người vừa mất
  Phong tục tập quán - 16/04/2021 09:57
  Việc làm đầu tiên của người nhà, khi có một người vừa mất, là đơm ngay một bát cơm, đem đặt phía trên đầu giường người vừa mất nằm. Hai bát cơm, úp lại đầy đặn, để trên đầu giường của người vừa mất đó, trên bát cơm phải có 1 đôi đũa vót ngược lên phía trên đầu tua ra như bông. Và trên bát cơm có quả trứng gà.
  Tướng phụ nữ dễ sinh quý tử
  Phong thủy đời sống - 19/04/2021 07:12
  Qua kinh nghiệm từ xa xưa, người ta đã chỉ ra được những đặc điểm cơ bản của người phụ nữ sinh con quý tử. Chúng ta hãy cùng Lịch Vạn Niên 365 khám phá xem bản thân mình có những đặc điểm đó hay không nhé.
  Tình yêu của những cặp đôi hoàn hảo trong 12 cung hoàng đạo
  Phong thủy đời sống - 18/04/2021 10:01
  Đúng người, đúng thời điểm là hai yếu tố cấu thành một tình yêu, hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên không phải ai cũng hợp với bạn từ suy nghĩ, tính cách lẫn quan điểm sống. Vậy Tình yêu của những cặp đôi hoàn hảo trong 12 cung hoàng đạo là những chòm sao nào?
  Nguyên lý phong thủy chọn đất làm nhà để gia chủ phát tài phát lộc
  Phong thủy đời sống - 15/04/2021 07:02
  ​Khí mạch của mảnh đất rất quan trọng và liên quan mật thiết tới họa, phúc của người ở trên đó. Vậy làm thế nào để chọn đất làm nhà hợp phong thủy?
  Mối tình đẹp như cổ tích của nữ Hoàng Anh và "Chàng Thị Vệ" chấn động 16 nước Liên Bang
  Bài học cuộc sống - 10/04/2021 09:21
  Cuộc hôn nhân của cặp đôi được ca ngợi là một trong những câu chuyện tình lãng mạn và bền vững nhất Hoàng gia Anh. Mối tình đẹp như cổ tích của nữ Hoàng Anh và "Chàng Thị Vệ" chấn động 16 nước Liên Bang.
  Những điều Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới hạnh phúc, cuộc sống mới an nhiên
  Bài học cuộc sống - 26/03/2021 08:01
  Muốn trở nên mạnh mẽ, cần phải học cách buông. Bởi vì khi bạn quyết định buông, khoảnh khắc ấy, bạn chính là đã bước lên con đường hạnh phúc…Buông, chính là tự do, chính là từ này trở đi không còn vướng mắc. Trong lòng không còn nặng nề, tâm thân đạt được trạng thái yên tĩnh tự tại. Vậy, rốt cuộc cần phải buông bỏ những thứ gì cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu nhé?
  Hạnh phúc là gì?
  Bài học cuộc sống - 25/03/2021 05:06
  Người ta thường nói, hạnh phúc đơn giản lắm. Với mỗi người khác nhau, hạnh phúc mà họ nghĩ đến sẽ khác nhau. Có bao giờ, bạn tự suy nghĩ về hạnh phúc hay chưa? Hãy cùng Lịch Vạn Niên 365 đi tìm hiểu nghĩa một chút về hạnh phúc nhé.
  Tại sao phải canh giữ mèo khi nhà có người mất? Bí ẩn mèo nhảy qua khiến xác chết bật dậy 'như sống lại'
  Tâm linh huyền bí - 18/04/2021 11:11
  Ông bà ta từ xưa đã quan niệm luôn kiêng kị việc để mèo xuất hiện khi có người mất, nhất là những con mèo đen. Tại sao vậy? Thực hư chuyện mèo nhảy qua, xác chết sẽ bật dậy là thế nào đây? Người chết bật dậy là do Linh miêu?
  Ma nhập có thật hay không? Và cách trừ tà ma
  Tâm linh huyền bí - 14/04/2021 07:57
  Không ít người đã từng chứng kiến cảnh tượng là cùng một (thân xác) người đó, nhưng lúc biểu hiện là người này, lúc lại là người kia. Có người nói đó là bệnh tâm thần nhưng thực ra trong dân gian vẫn gọi là ma nhập, nhập hồn nhập đồng… tuy khó tin nhưng lại xảy ra một cách hết sức chân thực.
  Kênh đào Suez tắc nghẽn, 2 xe lửa đâm nhau, có phải do lời nguyền của các pharaoh’ đã trở lại Ai Cập?
  Tâm linh huyền bí - 10/04/2021 11:39
  Kênh đào Suez tắc nghẽn, 2 xe lửa đâm nhau, một nhà máy dệt may bị cháy và một tòa nhà sụp đổ, tất cả đều xảy ra nối tiếp nhau ở Ai Cập, làm dấy lên đồn đãi về lời nguyền của các pharaoh.
  Có những cách tạo phước nào?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 16/04/2021 06:45
  Đối với mỗi Phật tử, mỗi ngày trôi qua chúng ta đều phải nhìn lại xem trong ngày đó chúng ta đã tạo được những công đức nào (phước) và đã phạm những tội nào làm tiêu hao công đức. Phải thường xuyên để ý đến mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ (thân, khẩu, ý), cân đo đong đếm và quán xét kỹ lưỡng việc làm đó tạo ra phước hay tăng thêm tội.
  Những bức ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 13/04/2021 05:11
  Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh ở xứ trung Ấn Ðộ, bây giờ là nước Nêpal, một nước ở ven sườn dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, là một dãy núi cao nhất thế giới. Phong cảnh ở đấy rất đẹp, đến mùa xuân cả nước đơm bông nảy lá như một vườn hoa vĩ đại. Dân cư ở xứ ấy rất là thuần lương.
  Mười phúc phước báu dành cho người hay chia sẻ Phật Pháp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 05/04/2021 03:20
  Mỗi ngày chúng ta hãy tập chia sẻ Phật Pháp. Hãy tập chia sẻ đúng chánh Pháp. Vì bố thí Pháp là thù thắng nhất, là cho người chiếc phao, là vạch con đường để hướng chung sinh đến với sự giải thoát, ngộ đạo. Nên công đức của người truyền trao thật chẳng thể nào nghĩ bàn.
  Ý nghĩa 14 chính tinh trong lá số tử vi
  Xem bói tử vi - 28/03/2021 10:53
  Trong tử vi 14 chính tinh chi phối rất mạnh mẽ trên toàn bộ các lá số. Mấu chốt của việc luận đoán là cần phải nắm được bản chất và đặc tính của 14 chính tinh. Nắm bắt được ý nghĩa của 14 chòm sao đồng nghĩa với việc mỗi chúng ta có thể tự mình đọc được cơ bản ý nghĩa của từng cung mệnh trong lá số tử vi. Thông qua những cơ sở này, mới có thể hiểu rõ ý nghĩa của chúng khi vào 12 cung trong lá số tử vi. Hãy cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu ý nghĩa cơ bản của 14 chính tinh
  Thái dương thủ cung ở tỵ vận mệnh thế nào?
  Xem bói tử vi - 27/03/2021 03:19
  Sao Thái dương tại cung Tỵ độc tọa thế vượng cung Tài bạch, tài vận vượng thịnh, có tài kinh doanh quản lý tiền tài, thu nhập cao, tay nghề giỏi, có thể đạt được danh lợi song toàn, nên theo đuổi ngành thương mại xuất nhập khẩu hoặc doanh nghiệp lớn.
  Tử vi sự nghiệp và tài lộc tuổi Mủi tháng 2 âm năm 2021
  Xem bói tử vi - 17/03/2021 10:46
  Ngôi sao chiến thắng xuất hiện, mang theo những điều tốt lành. Tháng này khởi đầu cho một giai đoạn may mắn với người tuổi Mùi. Lúc này bạn có thể năng nổ tham gia mọi công việc và được phép mạo hiểm đôi chút. Không nên nằm yên như tháng trước nữa. Hãy tham gia vào các dự án mới, theo đuổi những gì bạn đam mê.
  Bào thai giấu cạnh xác ướp giám mục thế kỷ 17 và bí ẩn của hai hài cốt
  Chuyện lạ - 14/04/2021 07:09
  Bí ẩn về xác ướp của Giám mục Peder Winstrup cùng với một bào thai ở dưới chân được chôn cất vào thế kỷ 17, mới đây các nhà khoa học hiện đại và khảo cổ học đã khám phá sự thật đằng sau bào thai chôn cùng xác ướp giám mục Thụy Điển.
  Những chiếc máy bay mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết trên thế giới
  Chuyện lạ - 12/04/2021 09:11
  Những chiếc máy bay mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết nào, bất chấp những công nghệ giải cứu và tìm kiếm phức tạp mà chúng ta có. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu những vụ mất tích máy bay bí ẩn trên thế giới.
  Bí ẩn các lời nguyền của Pharaoh Ai Cập
  Chuyện lạ - 11/04/2021 09:27
  Kim tự tháp Ai Cập được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Mặc dù đã trải qua những tháng năm lịch sử kéo dài nghìn năm, nhưng Kim tự tháp vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn, tràn đầy những sắc thái thần bí. Đối với những kẻ trộm lăng mộ của các Pharaoh Ai Cập , không có gì đáng sợ hơn nguy cơ gặp phải một lời nguyền cảnh báo về hậu quả thảm khốc mà họ sẽ gặp phải trong tương lai.
  Chia sẻ