Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 16-1-2023 đến ngày 22-1-2023

2023-01-15 12:30:50.0
Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực trí tuệ cảm xúc do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Thiên Bình thể hiện bộc lộ rõ cảm xúc của mình

MỤC LỤC

  Sao Thủy nghịch hành kết thúc vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, vì vậy cuối cùng bạn cũng có thể tiến về phía trước. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023, mùa Bảo Bình bắt đầu đoàn tụ với bạn bè. Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 ở cung Bảo Bình giúp bạn sử dụng tốt quỹ thời gian, tài năng của mình để biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Sao Thiên Vương nghịch hành kết thúc vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 mang lại cho bạn sự ổn định mà bạn cần.

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực sự nghiệp do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Bạch Dương kiên trì với mục tiêu của mình. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn Bạch Dương kết nối xích gần lại với mọi người. Sao Thiên Vương nghịch hành kết thúc vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, giúp bạn phát triển hiểu biết và hoàn thiện hơn về mặt tài chính.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào lĩnh vực giáo dục do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, truyền cảm hứng cho Kim Ngưu làm tốt hơn những thứ đã đươc học giảng dạy. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 giúp bạn vạch rõ kế hoạch ý định của mình trong nghề nghiệp sao cho hiệu quả nhất. Sao Thiên Vương nghịch hành trong cung của bạn kết thúc vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, giúp Kim Ngưu tiến về phía trước.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực thân mật do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Song Tử truyền đạt những cuộc nói chuyện khó khăn. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào Thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào Thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 truyền cảm hứng cho Song Tử khám phá các quốc gia và miền đất mới để mở rộng tầm nhìn của mình. Sao Thiên Vương nghịch hành kết thúc vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, thúc đẩy Song Tử tìm kiếm sự bắt đầu sau kết thúc theo những cách khác nhau.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực đàm phán do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Cự Giải sử dụng ngôn ngữ để bảo vệ và kết nối. Mùa của Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn Cự Giải thể hiện rõ ràng quan điểm của bản thân và cách bạn thể hiện chứ không phải che giấu bản thân. Sao Thiên Vươn nghịch hành kết thúc vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, kết nối lại Cự Giải với những chuyến đi của bạn

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào lĩnh vực phúc lợi do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Sư Tử thực hiện những bước nhỏ hướng tới sự phát triển cá nhân. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn Sư Tử làm mới mình để tăng sự thu hút và lãng mạn. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, mang lại cho sự nghiệp của Sư Tử sự ổn định mà bạn hằng mong đợi.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào vùng can đảm do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Xử Nữ chia sẻ sự thật của mình với những người đồng cảm lắng nghe. Mùa của Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng Non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn bạn vạch rõ những kế hoạch về sự phát triển cá nhân. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 và giúp Xử Nữ sống với tinh thần lạc quan vui tươi.

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực trí tuệ cảm xúc do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Thiên Bình thể hiện bộc lộ rõ cảm xúc của mình. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn Thiên Bình có những hành động dũng cảm nhất quán trong suốt cả tháng. Sao Thiên Vương di chuyển trực tiếp vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 và truyền cảm hứng cho Thiên Bình có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn với bản thân và lòng trắc ẩn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực giao tiếp do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, truyền cảm hứng để Bọ Cạp có được sự giao tiếp một cách rõ ràng nhất có thể. Mùa của Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn Bọ Cạp thực hiện thay đổi về nhà cửa, gia đình và sự an toàn. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, muốn Bọ Cạp tập trung vào các mối quan hệ một cách nhất quán hơn

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào vùng hiện thân do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, thúc đẩy Nhân Mã lắng nghe cơ thể mình. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn Nhân Mã theo đuổi sự tò mò của mình đến những địa điểm đáng kinh ngạc giúp mở rộng cuộc sống của Nhân Mã. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, truyền cảm hứng cho Nhân Mã thực hiện theo các cam kết mà bạn đã thực hiện với chính mình.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào cung của bạn vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, mang đến cho Ma Kết những kỹ năng để truyền đạt danh tính, mong muốn và ước mơ mới của mình. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 cho thấy ý định của Ma Kết về an ninh và an toàn tài chính trong mọi bối cảnh. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, giúp bạn tìm thấy sự tự tin hơn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực đóng cửa do Ma Kết cai trị của bạn vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp đầu hàng trước sự đóng cửa. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 muốn tất cả những lời chúc sinh nhật của bạn có thể hỗ trợ bạn trở thành con người tốt nhất và tươi sáng nhất. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, trao quyền cho Bảo Bình để đòi hỏi sự an toàn về cảm xúc.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực tình bạn do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Song Ngư xóa bỏ hiểu lầm giữa những người bạn. Mùa Bảo Bình bắt đầu vào thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 và Trăng non vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 cho bạn thời gian nghỉ phép để chăm sóc bản thân trước mùa sinh nhật của mình. Sao Thiên Vương di chuyển thẳng vào Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, giúp bạn củng cố kỹ năng giao tiếp!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

   

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 27-11-2023 đến ngày 3-12-2023
  Song Tử phát huy những điểm mạnh tốt nhất của mình, sự nhẹ nhàng, hài hước, khả năng thích ứng, giao tiếp và trí thông minh ...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 20-11-2023 đến ngày 26-11-2023
  Khi mùa Nhân Mã bắt đầu vào Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2023 , Cự Giải sẽ suy nghĩ về sức khỏe và cách bạn có thể tích hợp sức khỏe của ..
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 13-11-2023 đến ngày 19-11-2023
  Sự kết hợp giữa Mặt trời và sao Hỏa vào Thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023 mang đến cho Bảo Bình tham vọng và năng lượng để tiến tới mục tiêu của mình.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 6-11-2023 đến ngày 12-11-2023
  Sao Thủy đi vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và nâng cao trình độ hiểu biết về tài chính của Bọ Cạp...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 30-10-2023 đến ngày 5-11-2023
  Sự đối lập giữa sao Kim và sao Hải Vương vào thứ Sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023 giúp Song Tử tìm thấy những kỹ năng cần thiết để tạo ra những mối quan hệ hạnh phúc hơn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 23-10-2023 đến ngày 29-10-2023
  Nguyệt thực vào thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2023 ở cung Kim Ngưu sẽ biến đổi các mối quan hệ của bạn bằng sự thân mật, tình dục và đam mê.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 16-10-2023 đến ngày 22-10-2023
  Sự kết hợp giữa Mặt trời và Sao Thủy vào thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình giúp Ma Kết tỏa sáng trong công việc và được mọi người chú ý.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 9-10-2023 đến ngày 15-10-2023
  Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở cung Thiên Bình nhắc nhở Ma Kết rằng trí thông minh và kỹ năng quan hệ, sự rộng lượng và sự hỗ trợ sẽ nâng cao sự nghiệp của bạn cũng như năng lực của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-10-2023 đến ngày 8-10-2023
  Sao Thủy tiến vào Thiên Bình vào thứ Tư ngày 3 tháng 10 năm 2023, truyền cảm hứng cho Xử Nữ tìm hiểu thêm về tài chính thông qua cộng đồng của mình
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 7-8-2023 đến ngày 13-8-2023
  Thứ Tư ngày 9 tháng 8 năm 2023, sao Thủy tam hợp với sao Mộc giúp bạn khẳng định bản thân và đồng thời trở thành học trò của quan điểm của người khác.
  Chia sẻ