Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-12-2022 đến ngày 25-12-2022

18/12/2022 10:40
Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 đã thúc đẩy Cự Giải theo hướng phong cách đối lập thu hút. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở Ma Kết muốn Cự Giải bày tỏ rõ kiểu lãng mạn mà bạn muốn nhận và cho.

  Tuần này là một tuần bận rộn. Đầu tiên, sao Mộc tiến vào cung Bạch Dương và thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, và ở lại cho đến ngày 16 tháng 5 năm 2023, cho bạn dũng khí để bắt đầu thực hiện những điều mới. Ngày hôm sau, mùa của Ma Kết bắt đầu vào ngày đông chí, giúp bạn có trạng thái ổn định hơn. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết là thời điểm hoàn hảo để bạn muốn trở thành kiểu người như thế nào.

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Sao Mộc quay trở lại cung của Bạch Dương vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 và hứa hẹn cho Bạch Dương một cuộc lột xác bản thân cả chục năm mới có một lần nếu Bạch Dương quyết tâm thay đổi. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 và Bạch Dương định hình sự nghiệp của mình theo một cách khác. Hãy nói ra  những dự định tốt nhất cho sự nghiệp của Bạch Dương dưới Trăng non vào thứ Sáu  ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Sao Mộc đi vào khu vực hoàn thành do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, điều này khiến Kim Ngưu nghĩ đến việc dành một chút thời gian. Sau đó, mùa của cung Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Kim Ngưu khám phá vấn đề giáo dục và du lịch. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết cho thấy rằng một khi Kim Ngưu thay đổi ý định thì sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Sao Mộc đi vào khu vực xã hội do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 và kết nối lại Song Tử với những người bạn và đồng đội mà bạn đã bỏ lỡ. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng cho Song Tử thực hiện một số công việc chữa lành nội tâm. Dưới Trăng Non của Thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết, Song Tử tập trung hướng đến việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Sao Mộc đi vào khu vực sự nghiệp do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 và mang đến cho Cự Giải tầm nhìn xa về nghề nghiệp, thành công, khả năng lãnh đạo và cơ hội tự kinh doanh. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022  đã thúc đẩy Cự Giải theo hướng phong cách đối lập thu hút. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở Ma Kết muốn Cự Giải bày tỏ rõ kiểu lãng mạn mà bạn muốn nhận và cho.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Sao Mộc đi vào khu vực mở rộng do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, thúc đẩy Sư Tử mở rộng cuộc sống của mình thông qua cả du lịch và giáo dục. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 đã truyền cảm hứng cho  Sư Tử chú ý về sức khỏe của mình. Sau đó, dưới Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở Ma Kết, vấn đề quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển cá nhân sẽ được thể hiện rõ hơn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Sao Mộc đi vào khu vực mang tính xác thực và tình dục do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng cho Xử Nữ đi sâu hơn vào việc tìm ra sự thật quan trọng. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022, mang đến cho Xử Nữ sự can đảm và tự tin để chấp nhận những rủi ro lớn. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở Ma Kết muốn Xử Nữ hình thành những thói quen giúp Xử Nữ có được sự khiêm tốn, tự tin và sức mạnh bên trong.

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Sao Mộc đi vào khu vực lãng mạn do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022 , mang đến cho Thiên Bình những mối tình lãng mạn thú vị, những thay đổi trong mối quan hệ và tình yêu mà Thiên Bình xứng đáng có được. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 đã sắp xếp lại mối quan hệ của bạn để đảm bảo an toàn về mặt cảm xúc. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết sẽ cho thấy rõ ý định của Thiên Bình về cảm xúc, con người và những nơi có ý nghĩa như chính ngôi nhà của bạn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sao Mộc đi vào khu vực sức khỏe, phúc lợi và thói quen của Bọ Cạp vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng cho Bọ Cạp thực hiện những bước nhỏ để đạt được thành công cá nhân lớn. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2022, thúc đẩy Bọ Cạp cải thiện kỹ năng nghe và nói của mình. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết cho thấy rõ ý định của Bọ Cạp về cách xây dựng lại phong cách, kỹ năng giao tiếp của bạn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sao Mộc đi vào khu vực thể hiện cảm xúc, sự sáng tạo và can đảm do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, giúp Nhân Mã trải nghiệm tính chân thực hơn. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 truyền cảm hứng cho Nhân Mã phát triển khả năng hiểu biết và bảo mật tài chính tốt hơn. Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết sẽ cho thấy rõ ý định của Nhân Mã về sự an toàn và khả năng tài chính.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép của Ma Kết để bản thân bắt đầu khởi động tìm lại một hình ảnh bản thân theo hướng phiên bản mới, cải tiến của chính mình. Nhưng trước tiên, sao Mộc đi vào khu vực Nhà do Bạch Dương cai trị của bạn vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng cho Ma Kết nghĩ về việc định cư một nơi khác. Hãy đón nhận tất cả những lời chúc sinh nhật của bạn vào Thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 dưới Trăng non hàng năm trong cung của bạn!

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Sao Mộc đi vào khu vực giao tiếp do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, giúp Bảo Bình thể hiện bản thân mạnh mẽ hơn. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 truyền cảm hứng cho Bảo Bình dành thời gian để tĩnh tâm, chữa bệnh và cho một khoảng thời gian xa vắng. Trăng Non của Thứ Sáu ngày 23 tháng 11 năm 2022 ở cung Ma Kết muốn Bảo Bình thực hiện những ý định mà bản thân dự tính trước ngày sinh nhật của mình!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Sao Mộc đi vào khu vực an toàn do Bạch Dương cai trị vào thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2022, mang đến cho Song Ngư cơ hội tự do và an toàn về tài chính khi bạn nói như đi. Mùa của Ma Kết bắt đầu vào thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2022 kết nối lại Song Ngư với bạn bè và giao lưu! Sau đó, Trăng non vào thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 ở cung Ma Kết muốn Song Ngư có sự gắn kết trong tình bạn và trải nghiệm các hoạt động tích cực.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

   

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 23-1-2023 đến ngày 29-1-2023
  Sự kết hợp giữa Mặt trời và sao Hỏa vào Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 muốn Bảo Bình chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, hy vọng, mong muốn với người cần nghe nó!
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 16-1-2023 đến ngày 22-1-2023
  Sao Thủy di chuyển thẳng vào khu vực trí tuệ cảm xúc do Ma Kết cai trị vào thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023, giúp Thiên Bình thể hiện bộc lộ rõ cảm xúc của mình
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 9-1-2022 đến ngày 15-1-2022
  Khi sao Hỏa di chuyển thẳng vào thứ Năm ngày 12 tháng 1 năm 2023, Song Tử sẽ lấy lại được sự tập trung, trí thông minh và khả năng giao tiếp nhanh chóng
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 2-1-2023 đến ngày 8-1-2023
  Trăng tròn ở cung Cự Giải vào thứ Sáu ngày 6 tháng 1 năm 2023 buộc Sư Tử phải dành một chút thời gian cho bản thân. Vì vậy, hãy lùi lại những kế hoạch đã lên trước đó.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 26-12-2022 đến ngày 01-01-2023
  Vào thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022, sao Thủy nghịch hành trong khu vực sức khỏe do Ma Kết cai trị; điều này sẽ thúc đẩy Sư Tử suy nghĩ lại về những thay đổi của mình đối với sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 12-12-2022 đến ngày 18-12-2022
  Sự kết hợp giữa sao Thủy và sao Thiên Vương vào thứ Bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022 là một sự kết hợp mang tính xã hội, sôi nổi, vì vậy hãy có buổi gặp gỡ vui vẻ với những người bạn mà bạn đã bỏ lỡ từ trước!
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 5-12-2022 đến ngày 11-12-2022
  Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử kết nối Kim Ngưu với những điều mang lại cho bạn sự an toàn, niềm vui và tự do tài chính
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 28-11-2022 đến ngày 4-12-2022
  Sự tam hợp giữa sao Hỏa và Sao Thổ vào thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2022 muốn Kim Ngưu áp dụng các giá trị của mình vào công việc để đảm bảo an toàn hơn
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 21-11-2022 đến ngày 27-11-2022
  Sao Mộc nghịch hành kết thúc trong khu vực sự nghiệp do Song Ngư cai trị vào cùng ngày, mang lại cho Song Tử nhiều thành công và tham vọng hơn trong công việc!
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 14-11-2022 đến ngày 20-11-2022
  Sao Kim và sao Thủy tiến vào cung Nhân Mã tìm kiếm sự thật trong tuần này và giúp bạn hiểu rằng bạn có thể tìm thấy sự lãng mạn thông qua những khác biệt, đối lập và mâu thuẫn.
  Chia sẻ