Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-9-2022 đến ngày 25-9-2022

2022-09-18 23:07:17.0
Mùa thu của Thiên Bình bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 truyền cảm hứng cho Sư Tử có được sự ấm áp hơn, thân thiện hơn và duyên dáng hơn trong giao tiếp để Sư Tử có thể tối đa hóa sự hiểu biết.

MỤC LỤC

    Mùa của Thiên Bình bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 và thay đổi trải nghiệm của chúng ta từ cô độc sang hướng kết nối và hợp tác hơn. Sao Thủy (vẫn đang ngược dòng!) đi vào cung Xử Nữ vào thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 , giúp chúng ta nhìn lại để hiểu những lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra sẽ có kết quả không như mong đợi . Trăng non của Chủ nhật ở ngày 25 tháng 9 năm 2022  do Thiên Bình cai trị sẽ truyền cảm hứng cho sự tiến bộ mới về cách chúng ta điều hướng các mối quan hệ!