Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 22-8-2022 đến ngày 28-8-2022

2022-08-22 16:08:45.0
Trăng non thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022 Xử Nữ khiến Bạch Dương chú ý đến những dự định của bạn về sự phát triển và hạnh phúc của bản thân.

MỤC LỤC

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 

  Những thói quen tốt của Bạch Dương. Mùa Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Bạch Dương để thực hiện những bước nhỏ nhưng mạnh mẽ hướng tới những thói quen tạo ra một bản sắc lành mạnh hơn. Thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022, thúc đẩy Bạch Dương thực hành những gì bạn rao giảng vì sự chính trực. Trăng non thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022 Xử Nữ khiến Bạch Dương chú ý đến những dự định của bạn về sự phát triển và hạnh phúc của bản thân.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Kim Ngưu rất dễ bị tổn thương. Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Kim Ngưu để giữ tất cả trong khi cảm thấy rủi ro, không chắc chắn và bộc lộ cảm xúc. Kim Ngưu thật dũng cảm và xứng đáng! Sao Thiên Vương quay ngược chiều trong cung của bạn vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022, thúc đẩy Kim Ngưu thử nghiệm các chiến lược khác nhau. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 Kim Ngưu khuyến khích Kim Ngưu tự tin, dũng cảm đối mặt mới mọi thứ.

  Xem thêm

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Gọi tên những gì bạn đang cảm thấy, Song Tử! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai 22 tháng 8 năm 2022  và truyền cảm hứng cho Song Tử để nói rõ và cụ thể về cảm xúc của Song Tử khi bạn đang cảm nhận chúng để hiểu rõ ràng. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và thúc đẩy Song Tử tìm cách đóng cửa sâu hơn. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 mong muốn những dự định của Song Tử về gia đình, và tất cả những bối cảnh cần cho sự an toàn về mặt cảm xúc!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Hãy sử dụng lời nói ấm áp của bạn, Cự Giải! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Cự Giải để kết hợp cấu trúc trong giao tiếp của bạn để kích hoạt sự đồng cảm ở nơi bạn cần. Sao Thiên Vương quay ngược dòng vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và kết nối Cự Giải với những người bạn mà bạn đã bỏ lỡ. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022  khuyên Cự Giải về việc chủ động lắng nghe và lựa chọn từ ngữ hợp thời, dễ mến.

  Xem âm lịch hôm nay ngày bao nhiêu?

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Hãy bình tĩnh Sư Tử! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Sư Tử tập trung vào sự bình tĩnh, nền tảng và chánh niệm khi bạn hồi phục sau tháng sinh nhật của mình. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 giúp Sư Tử gắn kết những mối quan hệ lỏng lẻo. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 cho thấy Sư Tử luôn mong mỏi hướng đến những sự an toàn trong vấn đề tài chính, tuy nhiên bạn nên biết rằng, không thể tìm kiếm bình an nơi đâu, nếu ngay trong tâm bạn lúc này không bình an, hãy tham gia một khóa thiền vipassana để hiểu thật sự về bình an,

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Sinh nhật vui vẻ nhé Xử Nữ! Mùa sinh nhật của bạn bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và vũ trụ nâng cao ý định của bạn để bạn có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và Xử Nữ . Nói với vũ trụ tất cả những điều ước sinh nhật của bạn vào thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022 dưới Trăng non

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Hãy nghỉ ngơi Thiên Bình! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022  và truyền cảm hứng cho Thiên Bình chậm lại và không làm quá sức hoặc làm quá chức năng của mình. Đã đến lúc nghỉ ngơi, xem xét và nạp năng lượng. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ tình cảm của bạn. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 muốn Thiên Bình hãy bình tĩnh trong mọi trường hợp, vì nếu mất bình tĩnh sẽ làm hỏng việc lớn.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Hãy hòa nhập với cộng đồng, Bọ Cạp ! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Bọ Cạp kết nối với những người chia sẻ giá trị để bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực theo một cách lớn. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và giúp Bọ Cạp tích hợp những tầm nhìn khác vào suy nghĩ của mình. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 liên quan đến tình bạn, công bằng xã hội và sự hợp tác!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Tỉnh dậy và tỏa sáng, Nhân Mã! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Nhân Mã để tiến tới vị trí lãnh đạo cao hơn trong nghề nghiệp của mình, thông qua việc thăng chức, tự kinh doanh hoặc những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Nhân Mã điều chỉnh thói quen của mình để đạt được thành công. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 muốn những rõ ràng những dự định về sự nghiệp; hãy can đảm và cụ thể!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Sống có tầm nhìn xa, Ma Kết! Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho bạn để tạo ra trí tưởng tượng, tầm nhìn và tư duy giúp bạn biến đổi hoàn cảnh. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và thúc đẩy bạn chia sẻ cảm xúc, hy vọng và nỗi sợ hãi của mình. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 muốn những dự định của Ma Kết về học hành, tiềm năng đi du lịch và cách bạn có thể sử dụng tư duy để thay đổi cuộc sống của mình!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Bảo Bình sâu sắc hơn. Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Bảo Bình đi đến chiều sâu. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và điều chỉnh lại cách bạn trải nghiệm cảm xúc. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 mong muốn ý định của Bảo Bình về niềm vui, cũng như những hành vi để duy trì các mối quan hệ có ý nghĩa nhất.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Song Ngư thật sự rất thu hút. Mùa của Xử Nữ bắt đầu vào thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 và truyền cảm hứng cho Song Ngư để sự tương phản và đối lập dạy cho bạn một hoặc hai điều. Sao Thiên Vương quay ngược chiều vào thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022 và giúp Song Ngư giao tiếp hiệu quả hơn. Trăng non thứ Bảy ở Xử Nữ ngày 27 tháng 8 năm 2022 muốn những dự định của Song Ngư về tình yêu bạn muốn nhận và tình yêu bạn muốn trao cho người khác.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

  Tác giả: Hoài An

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 21-7-2024 đến ngày 28-7-2024
  Mối quan hệ Kim Ngưu sẽ trở nên bền chặt hơn khi bạn nhận ra ai là bạn thực sự của mình.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 15-7-2024 đến ngày 21-7-2024
  Về mặt tài chính, một giai đoạn tăng trưởng và phát triển bắt đầu khiến Cự Giải cảm thấy an toàn hơn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 8-7-2024 đến ngày 14-7-2024
  Về mặt tài chính, Kim Ngưu có thể đang hướng đến một giai đoạn tăng trưởng. Hãy cẩn thận với việc nuông chiều bản thân quá mức,
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-7-2024 đến ngày 7-7-2024
  Hãy cẩn thận với sự bốc đồng, Xử Nữ có thể thốt ra điều gì đó khiến bạn hối hận sau này.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 24-6-2024 đến ngày 30-6-2024
  Nếu Bảo Bình đang tìm kiếm sự bình yên, Bảo Bình có thể phải tránh xa tất cả những người, địa điểm và những thứ đang tạo ra ồn ào trong cuộc sống của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 16-6-2024 đến ngày 23-6-2024
  Giữ mối hận thù trong quá khứ và lặp lại những sai lầm không giúp Sư Tử tốt lên. Đã đến lúc buông bỏ và tiến về phía trước.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 10-6-2024 đến ngày 16-6-2024
  Bây giờ là lúc Bảo Bình thu thập kiến ​​thức và sử dụng nó cho thành công trong tương lai. Cơ hội việc làm có thể mở ra cho bạn ở nhiều địa điểm khác nhau
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 3-6-2024 đến ngày 9-6-2024
  Tại nơi làm việc, Kim Ngưu có thể phải đối phó với một người hay thay đổi hoặc tiếp cận với một khách hàng khó tính.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 27-5-2024 đến ngày 2-6-2024
  Sự bình yên dần dần len lỏi vào. Và sẽ có những giây phút nhẹ nhõm tuyệt đối khi Ma Kết thấy tình huống căng thẳng bắt đầu dịu đi. Và vấn đề sức khỏe dần dần bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 20-5-2024 đến ngày 26-5-2024
  Kim Ngưu hãy suy nghĩ về việc dành thời gian cho bản thân để khôi phục lại cảm giác cân bằng và tích cực. Sự chữa lành và....
  Chia sẻ