Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 24-10-2022 đến ngày 30-10-2022

22/10/2022 08:18
Hãy mở rộng ngôn ngữ của bạn, Xử Nữ! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Xử Nữ mở rộng khả năng phát triển ngoại ngữ và khả năng nghe của bản thân, điều này sẽ mở rộng ra thế giới của bạn.

  Đó là mùa nhật thực! Nhật thực ở Bọ Cạp đến vào sáng thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022, truyền cảm hứng cho bạn biết cách quản lý cảm xúc của mình để làm giảm quá trình căng thẳng trong giao tiếp. Sao Mộc và Song Ngư cùng tái nhập vào thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2022 và ở đó cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, nâng cao chủ đề bắt đầu vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 và sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sau đó, sao Hỏa ngược dòng bắt đầu ở Song Tử vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, tiếp tục cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2023; điều này có thể giúp bạn biết cách ứng xử giao tiếp một cách khéo léo để hạn chế những xung đột không thể tránh khỏi.

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Sự thật của bạn là gì, Bạch Dương? Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Bạch Dương làm chủ được lý trí và trái tim của mình ở một mức độ xác thực sâu sắc hơn. Sao Mộc đi vào vùng tâm linh do Song Ngư cai trị vào thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2022 , giúp Bạch Dương có một sự cảm nhận đúng thời điểm. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, truyền cảm hứng cho Bạch Dương thúc đẩy kỹ năng giao tiếp tốt để kết nối duy trì một mối quan hệ tốt đẹp.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Có sự kết nối trái ngược trong tuần này, Kim Ngưu! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Kim Ngưu có sự kết nối lãng mạn với những ý tưởng và những người có lập trường khác với bạn. Sao Mộc quay lại vùng tình bạn do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, tái hợp Kim Ngưu với những người bạn mà bạn yêu mến. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Kim Ngưu suy nghĩ định hướng lại giá trị của bản thân để có thể áp dụng chúng vào thực tế.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Hãy làm việc thật chăm chỉ, Song Tử! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bọ Cạp muốn Song Tử làm thêm công việc để phát triển bản thân. Sao Mộc quay lại khu vực sự nghiệp do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang lại cho Song Tử nhiều thành công hơn nữa trong nghề nghiệp. Sao Hỏa ngược dòng trong dấu hiệu của Song Tử bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, mang đến cho bạn một sự thay đổi lớn về mặt cá nhân. Những mong muốn cá nhân của Song Tử được chú ý !

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Dũng cảm lên, Cự Giải! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong cung Bọ Cạp muốn Cự Giải chia sẻ , trải lòng tất cả mọi thứ: sự thật, hy vọng, nỗi sợ hãi hoặc mong muốn bản thân với người có thể lắng nghe bạn nói. Sao Mộc tái nhập trong vùng trí tuệ do Song Ngư cai trị của Cự Giải vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, đưa Cự Giải vào một cuộc thi đầy tính trí tuệ và thậm chí có thể mang tầm quốc tế. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 và giúp bạn hoàn thành các kế hoạch dang dở.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

   "Nhà" đối với bạn là gì, Sư Tử? Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Sư Tử để tìm thấy những người bạn, địa điểm, hay cuộc trải nghiệm, và cảm xúc khiến Sư Tử cảm thấy an toàn. Sao Mộc tiến vào vùng thân mật do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, nâng cao cảm xúc  và ý tưởng của Sư Tử về niềm vui và chyện tình dục. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 giúp bạn bình thường hóa những xung đột giữa những người bạn để đi đến con đường đó là sự gần gũi.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Hãy mở rộng ngôn ngữ của bạn, Xử Nữ! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Xử Nữ mở rộng khả năng phát triển ngoại ngữ và khả năng nghe của bản thân, điều này sẽ mở rộng ra thế giới của bạn. Sao Mộc quay lại khu vực quan hệ do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang đến cho Xử Nữ những cơ hội lãng mạn hơn. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022  mong muốn Xử Nữ can đảm tiến tới đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, tinh thần tự chủ và tự do trong công việc!

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Hãy thực hành những gì bạn đã nghe giảng, Thiên Bình! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong cung Bọ Cạp muốn Thiên Bình có cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc, chuẩn mực. Sao Mộc tái nhập vùng an sinh do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang lại cho Thiên Bình một sức khỏe tốt cùng những nỗ lực phát triển cá nhân để đạt đến thành công. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 đã truyền cảm hứng cho Thiên Bình mở rộng tầm nhìn của mình với du lịch và giáo dục.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sinh nhật vui vẻ, Bọ Cạp! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022  cho bạn một sự thiết lập sâu sắc, ổn định trong mọi việc. Sao Mộc đi vào vùng can đảm do Song Ngư cai trị của bạn vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự tự tin ở Bọ Cạp. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022  yêu cầu bạn có cái nhìn sâu sắc thiết thực hơn về sự thân mật, gần gũi mang tính trí tuệ hơn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Đã đến lúc phải buông tay rồi Nhân Mã ạ. Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp truyền cảm hứng để Nhân Mã giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực bởi những thứ đang kìm hãm bạn. Sao Mộc quay lại ngôi nhà gia đình do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang lại nhiều bối cảnh thiết thực cho sự an toàn về mặt cảm xúc. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, thúc đẩy bạn có cách giao tiếp hiệu quả hơn trong xung đột để Nhân Mã có thể sửa sai và củng cố lại các mối quan hệ của mình.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Tất cả là vì cộng đồng, Ma Kết! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở cung Bọ Cạp giúp Ma Kết kết nối với bạn bè, đồng đội và hỗ trợ xã hội trong việc hàn gắn. Sao Mộc quay lại khu vực ngôn ngữ do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Ma Kết chậm lại một chút và thực hiện các bước nhỏ để phát triển cá nhân.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Tiến lên, Bảo Bình! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở cung Bọ Cạp giúp nâng cao chuyên môn của Bảo Bình khi bạn bước vào vị trí lãnh đạo, tự do và sức mạnh của bạn bên trong. Sao Mộc quay lại vùng thu nhập do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 tạo ra những cơ hội mới để tiến nhanh đến sự thành công về tài chính. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 giúp Bảo Bình điều chỉnh những thói quen  không tốt làm hạn chế đi sự tự tin của bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Không có cái gọi là hy vọng hão huyền đâu, Song Ngư! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Ngư để có hy vọng, lạc quan và niềm tin. Vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, sao Mộc chiếu vào mọi dấu hiệu của Song Ngư và ở đó trong khoảng hai tháng, mang đến cho bạn những khả năng thành công và hạnh phúc đáng kinh ngạc. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Song Ngư duy trì sự kết nối  cùng với việc bảo vệ gia đình và ngôi nhà của bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư


   

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 28-11-2022 đến ngày 4-12-2022
  Sự tam hợp giữa sao Hỏa và Sao Thổ vào thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2022 muốn Kim Ngưu áp dụng các giá trị của mình vào công việc để đảm bảo an toàn hơn
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 21-11-2022 đến ngày 27-11-2022
  Sao Mộc nghịch hành kết thúc trong khu vực sự nghiệp do Song Ngư cai trị vào cùng ngày, mang lại cho Song Tử nhiều thành công và tham vọng hơn trong công việc!
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 14-11-2022 đến ngày 20-11-2022
  Sao Kim và sao Thủy tiến vào cung Nhân Mã tìm kiếm sự thật trong tuần này và giúp bạn hiểu rằng bạn có thể tìm thấy sự lãng mạn thông qua những khác biệt, đối lập và mâu thuẫn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 7-11-2022 đến ngày 13-11-2022
  Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Tử nhận ra rằng những lựa chọn nhỏ có thể tích lũy tạo ra kết quả lớn như thế nào.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 31-10-2022 đến ngày 06-11-2022
  Hãy đứng vững trong khả năng của mình, Xử Nữ! Sao Hỏa nghịch hành trong khu vực sự nghiệp do Song Tử cai trị trong hai tháng tới, giúp Xử Nữ sở hữu khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và cảm giác quyền lực chuyên nghiệp của mình
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 17 - 10 - 2022 đến ngày 23 - 10 - 2022
  Đã đến lúc phải buông tay rồi, Bọ Cạp. Bộ ba sao Kim - sao Hỏa của thứ Ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 muốn giải phóng Bọ Cạp khỏi những khuôn mẫu và con người khiến Bọ Cạp luôn mắc kẹt trong sợ hãi và bất lực
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 10 Tháng 10 Đến Ngày 16 Tháng 10 năm 2022
  Hãy thực hiện những bước nhỏ để hình thành nên những thói quen mới, Kim Ngưu! Vào thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022, sao Thủy đi vào khu vực an sinh do Thiên Bình cai trị và truyền cảm hứng cho bạn để hướng tới những lựa chọn khôn ngoan, phù hợp với yêu cầu tiêu chí của bản thân hơn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 3-10-2022 đến ngày 9-10-2022
  Sử dụng ngôn ngữ của bạn được nhấn mạnh đến, Bạch Dương! Dấu hiệu không khí vào thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2022 sẽ truyền cảm hứng đến bạn để bạn có thể trải lòng hết ra những gì bạn đang cảm thấy
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 26 Tháng 9 Đến Ngày 2 Tháng 10 năm 2022
  Sự kết hợp giữa Mặt Trăng và Sao Kim vào Thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 ở Xử Nữ giúp Bạch Dương giao tiếp nồng nhiệt và nhẹ nhàng hơn
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-9-2022 đến ngày 25-9-2022
  Mùa thu của Thiên Bình bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 truyền cảm hứng cho Sư Tử có được sự ấm áp hơn, thân thiện hơn và duyên dáng hơn trong giao tiếp để Sư Tử có thể tối đa hóa sự hiểu biết.
  Chia sẻ