Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 24-10-2022 đến ngày 30-10-2022

2022-10-22 20:18:44.0
Hãy mở rộng ngôn ngữ của bạn, Xử Nữ! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Xử Nữ mở rộng khả năng phát triển ngoại ngữ và khả năng nghe của bản thân, điều này sẽ mở rộng ra thế giới của bạn.

MỤC LỤC

  Đó là mùa nhật thực! Nhật thực ở Bọ Cạp đến vào sáng thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022, truyền cảm hứng cho bạn biết cách quản lý cảm xúc của mình để làm giảm quá trình căng thẳng trong giao tiếp. Sao Mộc và Song Ngư cùng tái nhập vào thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2022 và ở đó cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, nâng cao chủ đề bắt đầu vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 và sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sau đó, sao Hỏa ngược dòng bắt đầu ở Song Tử vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, tiếp tục cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2023; điều này có thể giúp bạn biết cách ứng xử giao tiếp một cách khéo léo để hạn chế những xung đột không thể tránh khỏi.

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Sự thật của bạn là gì, Bạch Dương? Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Bạch Dương làm chủ được lý trí và trái tim của mình ở một mức độ xác thực sâu sắc hơn. Sao Mộc đi vào vùng tâm linh do Song Ngư cai trị vào thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2022 , giúp Bạch Dương có một sự cảm nhận đúng thời điểm. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, truyền cảm hứng cho Bạch Dương thúc đẩy kỹ năng giao tiếp tốt để kết nối duy trì một mối quan hệ tốt đẹp.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Có sự kết nối trái ngược trong tuần này, Kim Ngưu! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Kim Ngưu có sự kết nối lãng mạn với những ý tưởng và những người có lập trường khác với bạn. Sao Mộc quay lại vùng tình bạn do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, tái hợp Kim Ngưu với những người bạn mà bạn yêu mến. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Kim Ngưu suy nghĩ định hướng lại giá trị của bản thân để có thể áp dụng chúng vào thực tế.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Hãy làm việc thật chăm chỉ, Song Tử! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bọ Cạp muốn Song Tử làm thêm công việc để phát triển bản thân. Sao Mộc quay lại khu vực sự nghiệp do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang lại cho Song Tử nhiều thành công hơn nữa trong nghề nghiệp. Sao Hỏa ngược dòng trong dấu hiệu của Song Tử bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, mang đến cho bạn một sự thay đổi lớn về mặt cá nhân. Những mong muốn cá nhân của Song Tử được chú ý !

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Dũng cảm lên, Cự Giải! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong cung Bọ Cạp muốn Cự Giải chia sẻ , trải lòng tất cả mọi thứ: sự thật, hy vọng, nỗi sợ hãi hoặc mong muốn bản thân với người có thể lắng nghe bạn nói. Sao Mộc tái nhập trong vùng trí tuệ do Song Ngư cai trị của Cự Giải vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, đưa Cự Giải vào một cuộc thi đầy tính trí tuệ và thậm chí có thể mang tầm quốc tế. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 và giúp bạn hoàn thành các kế hoạch dang dở.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

   "Nhà" đối với bạn là gì, Sư Tử? Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Sư Tử để tìm thấy những người bạn, địa điểm, hay cuộc trải nghiệm, và cảm xúc khiến Sư Tử cảm thấy an toàn. Sao Mộc tiến vào vùng thân mật do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, nâng cao cảm xúc  và ý tưởng của Sư Tử về niềm vui và chyện tình dục. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 giúp bạn bình thường hóa những xung đột giữa những người bạn để đi đến con đường đó là sự gần gũi.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Hãy mở rộng ngôn ngữ của bạn, Xử Nữ! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Xử Nữ mở rộng khả năng phát triển ngoại ngữ và khả năng nghe của bản thân, điều này sẽ mở rộng ra thế giới của bạn. Sao Mộc quay lại khu vực quan hệ do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang đến cho Xử Nữ những cơ hội lãng mạn hơn. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022  mong muốn Xử Nữ can đảm tiến tới đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, tinh thần tự chủ và tự do trong công việc!

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Hãy thực hành những gì bạn đã nghe giảng, Thiên Bình! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong cung Bọ Cạp muốn Thiên Bình có cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc, chuẩn mực. Sao Mộc tái nhập vùng an sinh do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang lại cho Thiên Bình một sức khỏe tốt cùng những nỗ lực phát triển cá nhân để đạt đến thành công. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 đã truyền cảm hứng cho Thiên Bình mở rộng tầm nhìn của mình với du lịch và giáo dục.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sinh nhật vui vẻ, Bọ Cạp! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022  cho bạn một sự thiết lập sâu sắc, ổn định trong mọi việc. Sao Mộc đi vào vùng can đảm do Song Ngư cai trị của bạn vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự tự tin ở Bọ Cạp. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022  yêu cầu bạn có cái nhìn sâu sắc thiết thực hơn về sự thân mật, gần gũi mang tính trí tuệ hơn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Đã đến lúc phải buông tay rồi Nhân Mã ạ. Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp truyền cảm hứng để Nhân Mã giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực bởi những thứ đang kìm hãm bạn. Sao Mộc quay lại ngôi nhà gia đình do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, mang lại nhiều bối cảnh thiết thực cho sự an toàn về mặt cảm xúc. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, thúc đẩy bạn có cách giao tiếp hiệu quả hơn trong xung đột để Nhân Mã có thể sửa sai và củng cố lại các mối quan hệ của mình.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Tất cả là vì cộng đồng, Ma Kết! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở cung Bọ Cạp giúp Ma Kết kết nối với bạn bè, đồng đội và hỗ trợ xã hội trong việc hàn gắn. Sao Mộc quay lại khu vực ngôn ngữ do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Ma Kết chậm lại một chút và thực hiện các bước nhỏ để phát triển cá nhân.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Tiến lên, Bảo Bình! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở cung Bọ Cạp giúp nâng cao chuyên môn của Bảo Bình khi bạn bước vào vị trí lãnh đạo, tự do và sức mạnh của bạn bên trong. Sao Mộc quay lại vùng thu nhập do Song Ngư cai trị vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 tạo ra những cơ hội mới để tiến nhanh đến sự thành công về tài chính. Sao Hỏa ngược dòng bắt đầu vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 giúp Bảo Bình điều chỉnh những thói quen  không tốt làm hạn chế đi sự tự tin của bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Không có cái gọi là hy vọng hão huyền đâu, Song Ngư! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Ngư để có hy vọng, lạc quan và niềm tin. Vào thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022, sao Mộc chiếu vào mọi dấu hiệu của Song Ngư và ở đó trong khoảng hai tháng, mang đến cho bạn những khả năng thành công và hạnh phúc đáng kinh ngạc. Sao Hoả ngược dòng bắt đầu vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 yêu cầu Song Ngư duy trì sự kết nối  cùng với việc bảo vệ gia đình và ngôi nhà của bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư


   

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-2-2024 đến ngày 25-2-2024
  Cự Giải thậm chí có thể bắt đầu xem xét lại các ưu tiên của mình. Hoặc dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 5-2-2024 đến ngày 11-2-2024
  Sư Tử có thể thấy mình lại học được một bài học cuộc sống quý giá khác. Lần này là về việc liên quan đến người khác
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 28-1-2024 đến ngày 4-2-2024
  Sao Thiên Vương hướng thẳng vào Kim Ngưu trong lĩnh vực giao tiếp của bạn và điều này hài hòa với bản chất Song Ngư của bạn, ...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 22-1-2024 đến ngày 28-1-2024
  Trí tưởng tượng của Bọ Cạp có thể đang ảnh hưởng đến bạn. Đừng nhầm lẫn trực giác với trí tưởng tượng và hãy nhớ rằng mọi thứ không phải .....
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 14-1-2024 đến ngày 21-1-2024
  Vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024, Mặt trời di chuyển vào cung đối nghịch của Bảo Bình thiên về khoa học, làm nổi bật lĩnh vực mối quan hệ của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 8-1-2024 đến ngày 14-1-2024
  Vì hành tinh giao tiếp xuất hiện trong quả cầu này trong ba tuần kể từ Thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024, nên Bọ Cạp đã sẵn sàng tạo ra những kết nối hữu ích, liên lạc với các mối liên hệ và trao đổi danh thiếp của mình.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-1-2024 đến ngày 7-1-2024
  Khi mặt trăng đi vào cung của bạn từ chiều Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024 đến sáng Thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024, nhiệt độ cảm xúc sẽ bao trùm mọi thứ ở Thiên Bình. Điều đó có nghĩa là........
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 25-12-2023 đến ngày 31-12-2023
  Vào Thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023, sao Kim, hành tinh tương quan với tình yêu và sắc đẹp, phù hợp với phạm vi giá trị và nguồn lực của Bọ Cạp, vì vậy hãy hướng tới sự độc lập về tài chính...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 18-12-2023 đến ngày 24-12-2023
  Vào thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023, mùa Ma Kết bắt đầu, truyền cảm hứng cho cung hoàng đạo thực hiện những cam kết. Mời bạn cùng xem Tử Vi Tuần mới của 12 cung hoàng đạo
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 11-12-2023 đến ngày 17-12-2023
  Trăng non vào thứ Ba ngày 12 tháng 12 năm 2023 ở Nhân Mã giúp Ma Kết tìm thấy thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi và không gian để suy ngẫm về một năm trước ngày sinh nhật của mình
  Chia sẻ