Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 30-5-2022 đến ngày 5-6-2022

30/05/2022 11:04
Sao Thủy ngược dòng cuối cùng cũng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022! 12 Cung Hoàng Đạo sẽ dần dần có được khả năng sử dụng từ ngữ của mình,

  Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử muốn 12 Cung Hoàng Đạo cải thiện chất lượng giao tiếp của họ để đạt được thành công cá nhân, mối quan hệ và nghề nghiệp. Trên lưu ý đó, Sao Thủy ngược dòng cuối cùng cũng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022! 12 Cung Hoàng Đạo sẽ dần dần có được khả năng sử dụng từ ngữ của mình, tích cực lắng nghe. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022— hay còn gọi là Ngày của sao Thổ — Cuộc ngược dòng của Bảo Bình bắt đầu, kéo dài cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2022. Quá trình này giúp chúng ta sống nội tâm và giữ lời hứa, đồng thời mang lại cho chúng ta sự chính trực và gan dạ cần thiết. Mời bạn đọc cùng Lịch Vạn Niên 365 xem tử vi Tuần Mới của 12 Cung Hoàng Đạo!

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 

  Hãy nói những gì bạn cần nói, Bạch Dương! Trăng non thứ 2 ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử giúp Bạch Dương sử dụng ngôn từ rất cẩn thận. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong khu vực Thu nhập do Kim Ngưu cai trị, giúp giải quyết các vấn đề tài chính khó khăn khi Bạch Dương cần. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 và cho phép Bạch Dương tìm thấy cả kết nối lớn hơn với cộng đồng và những khoảnh khắc để đứng một mình.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  An toàn có ý nghĩa gì đối với bạn, Kim Ngưu? Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử giúp Kim Ngưu xem an toàn là thứ bên trong chứ không phải phụ thuộc vào những thứ bên ngoài. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 ở Kim Ngưu giúp giải tỏa không khí về các vấn đề thông tin sai lệch. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 và giúp bạn tìm được đồng nghiệp và lãnh đạo phù hợp hơn trong công việc của mình.

  Xem thêm

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Hãy bắt đầu lại, Song Tử! Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 hàng năm trong dấu hiệu của Song Tử muốn tất cả những dự định và lời chúc sinh nhật của Song Tử cho năm mới. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong vùng đóng cửa do Kim Ngưu cai trị, truyền cảm hứng cho Song Tử để giải phóng bản thân khỏi giới hạn niềm tin và tình huống. Sao Thổ ngược dòng trong vùng khôn ngoan của bạn bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022, yêu cầu Song Tử áp dụng những kiến ​​thức mới tìm thấy.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Đã đến lúc phải buông tay rồi, Cự Giải. Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử yêu cầu Cự Giải chủ động giải phóng bản thân khỏi những cái tôi tự trọng quá lớn của bạn. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong tình bạn do Kim Ngưu cai trị, khu vực kết nối bạn với chuyến đi hoặc những rủi ro của bạn. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022, cho phép Cự Giải thực hiện chữa lành cho các mối quan hệ xung quanh.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Hãy chia sẻ quyền lực cho mọi người! Trăng non thứ Hai ở cung Song Tử ngày 30 tháng 5 năm 2022 kết nối Sư Tử với các nguyên nhân chính trị và xã hội mà bạn đam mê và những người đồng đội giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu trong khu vực sự nghiệp do Kim Ngưu cai trị ngày 3 tháng 6 năm 2022, mang lại cho Sư Tử hiệu quả công việc. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 và thúc đẩy Sư Tử thương lượng và thỏa hiệp giữa những ý kiến ​​khác nhau.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Thời điểm thăng cấp của Xử Nữ! Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử muốn ý định nghề nghiệp của bạn, vì vậy hãy càng cụ thể và không sợ hãi càng tốt trong khi bạn xác nhận tình huống tốt nhất. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong khu vực trí tuệ do Kim Ngưu cai trị, giúp bạn sống từ những bài học quan trọng. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 trong lĩnh vực thói quen của bạn, vì vậy, hãy lưu ý đến các quyết định vi mô của bạn.

   Xem âm lịch hôm nay ngày bao nhiêu?

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  Chuyến đi tuyệt vời, Thiên Bình! Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử giúp Thiên Bình có cơ hội mở mang tầm nhìn của mình khi ra bên ngoài. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong khu vực thân mật do Kim Ngưu cai trị, giúp Thiên Bình có những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 trong khu vực giá trị bản thân của bạn, cho phép bạn điều chỉnh bất cứ điều gì ngăn cản bạn mất tự tin.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Hãy chia sẻ bí mật, Bọ Cạp! Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử muốn Bọ Cạp hãy chân thành với các mối quan hệ, giảm thiểu sự tổn thương, điều đó sẽ tạo ra niềm vui có ý nghĩa nhất. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong vùng tin cậy do Kim Ngưu cai trị, làm rõ người Bọ Cạp có thể tin tưởng. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 trong lĩnh vực trí tuệ cảm xúc của bạn, vì vậy hãy đặt tên cho cảm xúc của bạn khi bạn cảm nhận chúng!

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung hoàng Đạo

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sự đối lập tạo nên thu hút ở Nhân Mã! Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử muốn ý định của Nhân Mã về việc cho và nhận của bạn sẽ được người khác thấu hiểu. Sao Thủy nghịch hành kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong vùng an toàn do Kim Ngưu cai trị, vì vậy hãy duy trì những thói quen tốt và phá bỏ những thói quen xấu như ăn uống điều độ, thể dục, uống đủ nước, hành thiền,... Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 trong khu vực giao tiếp của Nhân Mã, vì vậy hãy chú ý hơn đến việc lựa chọn từ ngữ, lắng nghe phản xạ và hiểu chính xác!

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Vi mô tạo nên thành công vĩ mô, Ma Kết! Trăng non thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở cung Song Tử muốn Ma Kết hãy bắt đầu từ những bước nhỏ trước rồi mới tiến tới sự an lành có thể dẫn đến thành công lớn như thế nào. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong vùng can đảm do Kim Ngưu cai trị, truyền cảm hứng để Ma Kết chia sẻ những câu chuyện trong lòng. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 và muốn kết nối những vấn đề tâm linh bên trong bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Bảo Bình đang rạng rỡ! Trăng non ngày thứ Hai ở cung Song Tử ngày 30 tháng 5 năm 2022 giúp bạn giảm bớt sự tự tin và giá trị bản thân khi Bảo Bình chọn sự xứng đáng là quyền sinh ra để có được tình yêu và niềm vui. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong vùng cảm xúc do Kim Ngưu cai trị, truyền cảm hứng cho Bảo Bình để truyền đạt cảm xúc của mình. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu trong cung của bạn vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022, thúc đẩy Bảo Bình trở nên chính trực và có trách nhiệm hơn khi bạn kiên trì vượt qua sự khó chịu.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Về nhà vui vẻ nhé Song Ngư! Trăng non thứ Hai ở cung Song Tử ngày 30 tháng 5 năm 2022 giúp Song Ngư tìm thấy những người, địa điểm và bối cảnh giúp bạn an toàn. Sao Thủy ngược dòng kết thúc vào thứ Sáu ngày 3 tháng 6 năm 2022 trong khu vực giao tiếp do Kim Ngưu cai trị, truyền cảm hứng cho Song Ngư trở nên tự tin trong giao tiếp, hoạt ngôn và sự thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Sao Thổ ngược dòng bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 và giúp Song Ngư tìm thấy sự kín đáo ở nơi bạn cần.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

   

   

   

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 21-11-2022 đến ngày 27-11-2022
  Sao Mộc nghịch hành kết thúc trong khu vực sự nghiệp do Song Ngư cai trị vào cùng ngày, mang lại cho Song Tử nhiều thành công và tham vọng hơn trong công việc!
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 14-11-2022 đến ngày 20-11-2022
  Sao Kim và sao Thủy tiến vào cung Nhân Mã tìm kiếm sự thật trong tuần này và giúp bạn hiểu rằng bạn có thể tìm thấy sự lãng mạn thông qua những khác biệt, đối lập và mâu thuẫn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 7-11-2022 đến ngày 13-11-2022
  Sự kết hợp giữa Mặt Trời và Sao Thủy của Thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 trong cung Bọ Cạp truyền cảm hứng cho Song Tử nhận ra rằng những lựa chọn nhỏ có thể tích lũy tạo ra kết quả lớn như thế nào.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 31-10-2022 đến ngày 06-11-2022
  Hãy đứng vững trong khả năng của mình, Xử Nữ! Sao Hỏa nghịch hành trong khu vực sự nghiệp do Song Tử cai trị trong hai tháng tới, giúp Xử Nữ sở hữu khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và cảm giác quyền lực chuyên nghiệp của mình
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 24-10-2022 đến ngày 30-10-2022
  Hãy mở rộng ngôn ngữ của bạn, Xử Nữ! Nhật thực vào thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 ở Bọ Cạp giúp Xử Nữ mở rộng khả năng phát triển ngoại ngữ và khả năng nghe của bản thân, điều này sẽ mở rộng ra thế giới của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 17 - 10 - 2022 đến ngày 23 - 10 - 2022
  Đã đến lúc phải buông tay rồi, Bọ Cạp. Bộ ba sao Kim - sao Hỏa của thứ Ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 muốn giải phóng Bọ Cạp khỏi những khuôn mẫu và con người khiến Bọ Cạp luôn mắc kẹt trong sợ hãi và bất lực
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 10 Tháng 10 Đến Ngày 16 Tháng 10 năm 2022
  Hãy thực hiện những bước nhỏ để hình thành nên những thói quen mới, Kim Ngưu! Vào thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022, sao Thủy đi vào khu vực an sinh do Thiên Bình cai trị và truyền cảm hứng cho bạn để hướng tới những lựa chọn khôn ngoan, phù hợp với yêu cầu tiêu chí của bản thân hơn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 3-10-2022 đến ngày 9-10-2022
  Sử dụng ngôn ngữ của bạn được nhấn mạnh đến, Bạch Dương! Dấu hiệu không khí vào thứ 4 ngày 5 tháng 10 năm 2022 sẽ truyền cảm hứng đến bạn để bạn có thể trải lòng hết ra những gì bạn đang cảm thấy
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 26 Tháng 9 Đến Ngày 2 Tháng 10 năm 2022
  Sự kết hợp giữa Mặt Trăng và Sao Kim vào Thứ Hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 ở Xử Nữ giúp Bạch Dương giao tiếp nồng nhiệt và nhẹ nhàng hơn
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-9-2022 đến ngày 25-9-2022
  Mùa thu của Thiên Bình bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 truyền cảm hứng cho Sư Tử có được sự ấm áp hơn, thân thiện hơn và duyên dáng hơn trong giao tiếp để Sư Tử có thể tối đa hóa sự hiểu biết.
  Chia sẻ