Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 5-12-2022 đến ngày 11-12-2022

2022-12-05 10:03:40.0
Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử kết nối Kim Ngưu với những điều mang lại cho bạn sự an toàn, niềm vui và tự do tài chính

MỤC LỤC

  Xung đột có thể dẫn đến sự gần gũi hoặc xa cách dựa vào cách mà bạn xử lý. Sao Thủy tiến vào cung Ma Kết vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 (và ở đó cho đến ngày 11 tháng 2 năm 2023!), giúp bạn thiết lập ranh giới để bảo vệ và kết nối rộng. Trăng tròn xuất hiện vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử giúp bạn có được sự giao tiếp xử lý khôn khéo trong tình huống xung đột từ đó tìm được tiếng nói chung với những người bạn . Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu  ngày 9 tháng 12 năm 2022 và ở đó cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, truyền cảm hứng cho bạn hiểu rằng việc tuân theo các cam kết sẽ tăng cường sự kết nối

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Bạch Dương đang tiến đến dần với vai trò lãnh đạo! Sao Thủy đi vào khu vực sự nghiệp do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng đến Bạch Dương có được sự chủ động quyết đoán và tự do trong công việc. Trăng Tròn xuất hiện vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử giúp Bạch Dương giao tiếp, thương lượng hiệu quả trong sự xung đột tranh cãi . Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 và thu hút các mối quan hệ để nâng cao thành công trong sự nghiệp của bạn!

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Kim Ngưu đang có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình! Sao Thủy đi vào khu vực trí tuệ do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Kim Ngưu thay dổi quan điểm của mình. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử kết nối Kim Ngưu với những điều mang lại cho bạn sự an toàn, niềm vui và tự do tài chính. Sao Kim tiến vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 và thu hút Kim Ngưu kết nối giao lưu với những đối tác thuộc nhiều tầng lớp khác nhau để cùng phát triển!

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Sự thật của bạn là gì, Song Tử? Sao Thủy đi vào khu vực thân mật do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Song Tử chia sẻ những sự thật sâu sắc hơn về bản thân. Trăng tròn hàng năm ở cung Song Tử vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 giúp Song Tử thoát khỏi những điều tồi tệ xảy ra trong quá khứ để có thể sống dũng cảm và yêu thương nhiều hơn trong hiện tại. Sao Kim đi vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, giúp Song Tử tạo ra các mối quan hệ sâu sắc thân mật, gần gũi hơn về mặt tình cảm.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Đó là tất cả về sự đối lập trong Cự Giải! Sao Thủy đi vào khu vực lãng mạn do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Cự Giải tạo ra sự gắn kết giữa những khác biệt. Trăng Tròn vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử  đã truyền cảm hứng cho Cự Giải có được chút tâm linh mang lại niềm tin, tầm nhìn và hy vọng. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 , truyền cho Cự Giải nguồn năng lượng mạnh mẽ tạo ra sự đam mê và hứng thú trong các mối quan hệ của bạn.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Sử Tử đang bước từng bước nhỏ ! Sao Thủy đi vào khu vực hạnh phúc do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, yêu cầu Sư Tử muốn xây dựng hay một thói quen mới phải bắt đầu từ các bước nhỏ và cố gắng duy trì nó. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử có thể sắp xếp lại một số mối quan hệ bạn bè để đưa Sử Tử đến gần hơn với sự kết nối có ý nghĩa. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 muốn Sư Tử chú ý đến những điều nhỏ nhặt, bởi vì nó sẽ tạo nên những điều ý nghĩa lớn lao cho bạn sau này

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Hãy nói theo trái tim mách bảo của bạn, Xử Nữ! Sao Thủy đi vào vùng can đảm do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng cho Xử Nữ thể hiện mọi vấn đề một cách sâu sắc, chân thật nhất. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử sẽ mang đến cho sự nghiệp của Xử Nữ một bước chuyển mình lớn nếu Xử Nữ luôn linh hoạt. Sao Kim tiến vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, kết nối bạn với những người giúp bạn cảm thấy tự tin hơn.

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  “Nhà” là một cảm giác bình yên, Thiên Bình! Sao Thủy đi vào khu vực Ma Kết cai trị của Thiên Bình vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, kết nối Thiên Bình với sự an toàn về cảm xúc một cách mạnh mẽ. Trăng Tròn vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử mang đến cho Thiên Bình những chuyến du lịch nước ngoài hoặc các chuyên đi trải nghiệm đến những trường học để từ đó thay đổi cuộc đời bạn. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 , kết nối Thiên Bình với những người cho Thiên Bình được cảm giác an toàn và gần gũi.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sử dụng lời nói của mình một cách hiệu quả, Bọ Cạp! Sao Thủy đi vào vùng ngôn ngữ do Ma Kết cai trị của bạn vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Bọ Cạp giao tiếp hiệu quả hơn. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử nhắc nhở Bọ Cạp rằng tâm trí sáng suốt là điều quan trọng nhất mà bạn nên có lúc này. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9  tháng 12 năm 2022 , thu hút Bọ Cạp lại gần đến với những đối tác ăn nói khéo léo, thông minh và tò mò, những người sẽ khiến Bọ Cạp có suy nghĩ khác.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sao Thủy đi vào vùng thu nhập do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Nhân Mã tìm thấy con đường dẫn đến sự thành công về tài chính. Trăng Tròn vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử  giúp Nhân Mã có được những lời mời sâu sắc hoặc hoàn thiện một mối quan hệ theo cách có lợi cho bạn và họ. Sao Kim đi vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, điều đó khiến Nhân Mã dễ bị thu hút bởi những người tri thức.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Sao Thủy đi vào cung của Ma Kết vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 và mang đến cho Ma Kết suy nghĩ rõ ràng, tìm ra cách giải quyết vấn đề và có chiến lược hoàn hảo. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử muốn Ma Kết đổi một số thói quen cũ để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Sao Kim đi vào cung của bạn vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, thu hút mọi người cũng như các mối quan hệ giúp bạn cảm thấy xinh đẹp và gắn kết hơn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Đã đến lúc buông tay, Bảo Bình. Sao Thủy đi vào khu vực đóng cửa do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022  và yêu cầu Bảo Bình dừng lại ở những thứ bạn cảm thấy căng thẳng. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử giúp bạn coi sự tổn thương của mình là một điều chỉ dẫn hữu ích cho con đường tiến đến sau này. Sao Kim đi vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 muốn bạn chữa lành khỏi những tổn thương và con người trong quá khứ của bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Sao Thủy đi vào khu vực tình bạn do Ma Kết cai trị và kết nối lại Song Ngư với bạn bè và cộng đồng của bạn. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử muốn Song Ngư truyền đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng và cụ thể để có được sự bình yên trong nội tâm. Sao Kim tiến vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 cố tình tạo ra ranh giới giữa bạn bè và người yêu để thúc đẩy những động lực mới xuất hiện.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

   

  .

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 20-5-2024 đến ngày 26-5-2024
  Kim Ngưu hãy suy nghĩ về việc dành thời gian cho bản thân để khôi phục lại cảm giác cân bằng và tích cực. Sự chữa lành và....
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 13-5-2024 đến ngày 19-5-2024
  Song Ngư sẽ nhận được sự tôn trọng trong tuần này. Tất cả các nhiệm vụ đang chờ xử lý của bạn sẽ được hoàn thành
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 6-5-2024 đến ngày 12-5-2024
  Tuần này Xử Nữ sẽ tỏ ra tự tin. Sự tôn trọng sẽ tăng lên ở nơi làm việc.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 29-4-2024 đến ngày 5-5-2024
  Suy nghĩ quá nhiều có thể khiến Song Tử kiệt sức. Đã đến lúc đơn giản hóa và chỉ tập trung vào những gì tốt và những gì đang mang lại hiệu quả.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 15-4-2024 đến ngày 21-4-2024
  Ngay cả trong các mối quan hệ, Bọ Cạp có thể cảm thấy hơi thu mình và thích im lặng hơn là giao tiếp. Có lẽ đã đến lúc Bọ Cạp nên sạc lại pin bằng một số hoạt động nghỉ ngơi cần thiết.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 8-4-2024 đến ngày 14-4-2024
  Những Kim Ngưu độc thân có thể tìm thấy người trong mộng của mình trong giai đoạn này, vì vậy hãy sẵn sàng đón nhận mọi cuộc gặp gỡ.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-4-2024 đến ngày 7-4-2024
  Những Nhân Mã làm trong lĩnh vực tiếp thị, sản xuất và bán lẻ có thể phải đối mặt với những thay đổi đột ngột không thể tránh khỏi trong kế hoạch và chính sách
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 18-3-2024 đến ngày 24-3-2024
  Hãy gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ Bọ Cạp. Tặng quà tri ân cho bạn bè và gia đình của bạn. Sự rộng lượng sẽ sinh ra những điều tốt đẹp
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 11-3-2024 đến ngày 17-3-2024
  Nếu Song Ngư không thể quên, hãy tha thứ và cố gắng bước tiếp. Một số người không còn xứng đáng với thời gian và sức lực của bạn nữa.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 4-3-2024 đến ngày 10-3-2024
  Các cơ hội sẽ sớm mở ra, điều này sẽ mở rộng tầm nhìn của Kim Ngưu thông qua học tập...
  Chia sẻ