Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 5-12-2022 đến ngày 11-12-2022

2022-12-05 10:03:40.0
Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử kết nối Kim Ngưu với những điều mang lại cho bạn sự an toàn, niềm vui và tự do tài chính

MỤC LỤC

  Xung đột có thể dẫn đến sự gần gũi hoặc xa cách dựa vào cách mà bạn xử lý. Sao Thủy tiến vào cung Ma Kết vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 (và ở đó cho đến ngày 11 tháng 2 năm 2023!), giúp bạn thiết lập ranh giới để bảo vệ và kết nối rộng. Trăng tròn xuất hiện vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử giúp bạn có được sự giao tiếp xử lý khôn khéo trong tình huống xung đột từ đó tìm được tiếng nói chung với những người bạn . Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu  ngày 9 tháng 12 năm 2022 và ở đó cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, truyền cảm hứng cho bạn hiểu rằng việc tuân theo các cam kết sẽ tăng cường sự kết nối

  1. Cung Bạch Dương

  Sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4

  Bạch Dương đang tiến đến dần với vai trò lãnh đạo! Sao Thủy đi vào khu vực sự nghiệp do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng đến Bạch Dương có được sự chủ động quyết đoán và tự do trong công việc. Trăng Tròn xuất hiện vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử giúp Bạch Dương giao tiếp, thương lượng hiệu quả trong sự xung đột tranh cãi . Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 và thu hút các mối quan hệ để nâng cao thành công trong sự nghiệp của bạn!

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bạch Dương

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bạch Dương

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bạch Dương

   

  2. Cung Kim Ngưu

  Sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5

  Kim Ngưu đang có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình! Sao Thủy đi vào khu vực trí tuệ do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Kim Ngưu thay dổi quan điểm của mình. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử kết nối Kim Ngưu với những điều mang lại cho bạn sự an toàn, niềm vui và tự do tài chính. Sao Kim tiến vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 và thu hút Kim Ngưu kết nối giao lưu với những đối tác thuộc nhiều tầng lớp khác nhau để cùng phát triển!

  Tử Vi Tháng Mới Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Năm 2022 Cung Kim Ngưu

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Kim Ngưu

   

  3. Cung Song Tử

  Sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6

  Sự thật của bạn là gì, Song Tử? Sao Thủy đi vào khu vực thân mật do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Song Tử chia sẻ những sự thật sâu sắc hơn về bản thân. Trăng tròn hàng năm ở cung Song Tử vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 giúp Song Tử thoát khỏi những điều tồi tệ xảy ra trong quá khứ để có thể sống dũng cảm và yêu thương nhiều hơn trong hiện tại. Sao Kim đi vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, giúp Song Tử tạo ra các mối quan hệ sâu sắc thân mật, gần gũi hơn về mặt tình cảm.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Tử

   

  4. Cung Cự Giải

  Sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7

  Đó là tất cả về sự đối lập trong Cự Giải! Sao Thủy đi vào khu vực lãng mạn do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Cự Giải tạo ra sự gắn kết giữa những khác biệt. Trăng Tròn vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử  đã truyền cảm hứng cho Cự Giải có được chút tâm linh mang lại niềm tin, tầm nhìn và hy vọng. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 , truyền cho Cự Giải nguồn năng lượng mạnh mẽ tạo ra sự đam mê và hứng thú trong các mối quan hệ của bạn.

  Tử Vi Tháng Mới Cung Cự Giải

  Tử Vi Năm 2022 Cung Cự Giải

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Cự Giải

   

  5. Cung Sư Tử

  Sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8

  Sử Tử đang bước từng bước nhỏ ! Sao Thủy đi vào khu vực hạnh phúc do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, yêu cầu Sư Tử muốn xây dựng hay một thói quen mới phải bắt đầu từ các bước nhỏ và cố gắng duy trì nó. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử có thể sắp xếp lại một số mối quan hệ bạn bè để đưa Sử Tử đến gần hơn với sự kết nối có ý nghĩa. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 muốn Sư Tử chú ý đến những điều nhỏ nhặt, bởi vì nó sẽ tạo nên những điều ý nghĩa lớn lao cho bạn sau này

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Sư Tử

  Tử Vi Năm 2022 Cung Sư Tử

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Sư Tử

   

  6. Cung Xử Nữ

  Sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9

  Hãy nói theo trái tim mách bảo của bạn, Xử Nữ! Sao Thủy đi vào vùng can đảm do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, truyền cảm hứng cho Xử Nữ thể hiện mọi vấn đề một cách sâu sắc, chân thật nhất. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử sẽ mang đến cho sự nghiệp của Xử Nữ một bước chuyển mình lớn nếu Xử Nữ luôn linh hoạt. Sao Kim tiến vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, kết nối bạn với những người giúp bạn cảm thấy tự tin hơn.

  Xem thêm: 

  Tử Vi Tháng Mới Cung Xử Nữ

  Tử Vi Năm 2022 Cung Xử Nữ

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Xử Nữ

   

  7. Cung Thiên Bình

  Sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10

  “Nhà” là một cảm giác bình yên, Thiên Bình! Sao Thủy đi vào khu vực Ma Kết cai trị của Thiên Bình vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, kết nối Thiên Bình với sự an toàn về cảm xúc một cách mạnh mẽ. Trăng Tròn vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử mang đến cho Thiên Bình những chuyến du lịch nước ngoài hoặc các chuyên đi trải nghiệm đến những trường học để từ đó thay đổi cuộc đời bạn. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 , kết nối Thiên Bình với những người cho Thiên Bình được cảm giác an toàn và gần gũi.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Thiên Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Thiên Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Thiên Bình

   

  8. Cung Bọ Cạp

  Sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11

  Sử dụng lời nói của mình một cách hiệu quả, Bọ Cạp! Sao Thủy đi vào vùng ngôn ngữ do Ma Kết cai trị của bạn vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Bọ Cạp giao tiếp hiệu quả hơn. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử nhắc nhở Bọ Cạp rằng tâm trí sáng suốt là điều quan trọng nhất mà bạn nên có lúc này. Sao Kim đi vào cung Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9  tháng 12 năm 2022 , thu hút Bọ Cạp lại gần đến với những đối tác ăn nói khéo léo, thông minh và tò mò, những người sẽ khiến Bọ Cạp có suy nghĩ khác.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bọ Cạp

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bọ Cạp

   

  9. Cung Nhân Mã

  Sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12

  Sao Thủy đi vào vùng thu nhập do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022, giúp Nhân Mã tìm thấy con đường dẫn đến sự thành công về tài chính. Trăng Tròn vào Thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử  giúp Nhân Mã có được những lời mời sâu sắc hoặc hoàn thiện một mối quan hệ theo cách có lợi cho bạn và họ. Sao Kim đi vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, điều đó khiến Nhân Mã dễ bị thu hút bởi những người tri thức.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Nhân Mã

  Tử Vi Năm 2022 Cung Nhân Mã

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Nhân Mã

   

  10. Cung Ma Kết

  Sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1

  Sao Thủy đi vào cung của Ma Kết vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022 và mang đến cho Ma Kết suy nghĩ rõ ràng, tìm ra cách giải quyết vấn đề và có chiến lược hoàn hảo. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử muốn Ma Kết đổi một số thói quen cũ để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Sao Kim đi vào cung của bạn vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022, thu hút mọi người cũng như các mối quan hệ giúp bạn cảm thấy xinh đẹp và gắn kết hơn.

    Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Ma Kết

  Tử Vi Năm 2022 Cung Ma Kết

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Ma Kết

   

  11. Cung Bảo Bình

  Sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2

  Đã đến lúc buông tay, Bảo Bình. Sao Thủy đi vào khu vực đóng cửa do Ma Kết cai trị vào thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2022  và yêu cầu Bảo Bình dừng lại ở những thứ bạn cảm thấy căng thẳng. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử giúp bạn coi sự tổn thương của mình là một điều chỉ dẫn hữu ích cho con đường tiến đến sau này. Sao Kim đi vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 muốn bạn chữa lành khỏi những tổn thương và con người trong quá khứ của bạn.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Bảo Bình

  Tử Vi Năm 2022 Cung Bảo Bình

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Bảo Bình

   

  12. Cung Song Ngư

  Sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3

  Sao Thủy đi vào khu vực tình bạn do Ma Kết cai trị và kết nối lại Song Ngư với bạn bè và cộng đồng của bạn. Trăng tròn vào thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022 ở cung Song Tử muốn Song Ngư truyền đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng và cụ thể để có được sự bình yên trong nội tâm. Sao Kim tiến vào Ma Kết vào thứ Sáu ngày 9 tháng 12 năm 2022 cố tình tạo ra ranh giới giữa bạn bè và người yêu để thúc đẩy những động lực mới xuất hiện.

  Xem thêm:

  Tử Vi Tháng Mới Cung Song Ngư

  Tử Vi Năm 2022 Cung Song Ngư

  Tử Vi Hàng Ngày Cung Song Ngư

   

  .

  Tác giả: Tuệ Lâm

  Tags:
  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 27-11-2023 đến ngày 3-12-2023
  Song Tử phát huy những điểm mạnh tốt nhất của mình, sự nhẹ nhàng, hài hước, khả năng thích ứng, giao tiếp và trí thông minh ...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 20-11-2023 đến ngày 26-11-2023
  Khi mùa Nhân Mã bắt đầu vào Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2023 , Cự Giải sẽ suy nghĩ về sức khỏe và cách bạn có thể tích hợp sức khỏe của ..
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 13-11-2023 đến ngày 19-11-2023
  Sự kết hợp giữa Mặt trời và sao Hỏa vào Thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2023 mang đến cho Bảo Bình tham vọng và năng lượng để tiến tới mục tiêu của mình.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 6-11-2023 đến ngày 12-11-2023
  Sao Thủy đi vào Nhân Mã vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 và nâng cao trình độ hiểu biết về tài chính của Bọ Cạp...
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 30-10-2023 đến ngày 5-11-2023
  Sự đối lập giữa sao Kim và sao Hải Vương vào thứ Sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023 giúp Song Tử tìm thấy những kỹ năng cần thiết để tạo ra những mối quan hệ hạnh phúc hơn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 23-10-2023 đến ngày 29-10-2023
  Nguyệt thực vào thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2023 ở cung Kim Ngưu sẽ biến đổi các mối quan hệ của bạn bằng sự thân mật, tình dục và đam mê.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 16-10-2023 đến ngày 22-10-2023
  Sự kết hợp giữa Mặt trời và Sao Thủy vào thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023 ở Thiên Bình giúp Ma Kết tỏa sáng trong công việc và được mọi người chú ý.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 9-10-2023 đến ngày 15-10-2023
  Nhật thực vào thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở cung Thiên Bình nhắc nhở Ma Kết rằng trí thông minh và kỹ năng quan hệ, sự rộng lượng và sự hỗ trợ sẽ nâng cao sự nghiệp của bạn cũng như năng lực của bạn.
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 1-10-2023 đến ngày 8-10-2023
  Sao Thủy tiến vào Thiên Bình vào thứ Tư ngày 3 tháng 10 năm 2023, truyền cảm hứng cho Xử Nữ tìm hiểu thêm về tài chính thông qua cộng đồng của mình
  Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 7-8-2023 đến ngày 13-8-2023
  Thứ Tư ngày 9 tháng 8 năm 2023, sao Thủy tam hợp với sao Mộc giúp bạn khẳng định bản thân và đồng thời trở thành học trò của quan điểm của người khác.
  Chia sẻ